Видове ипотечни кредити и какво трябва да знаем за тях

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

В публичното пространство витаят всякакви понятия относно всеизвестните ипотечни кредити. Така или иначе, ако трябва да ги разделим на различни видове.

Видове ипотечни кредити на българския пазар

Ще бъдем максимално кратки, изчерпателни и същевременно ясни. Затова посочваме следните два вида:

1. Целеви ипотечни кредити – когато предметът на сделката е ясен, когато предметът на сделката е покупка или строителство.

2. Всички останали ипотечни кредити, известни като потребителски с ипотека или универсални ипотечни кредити, или както и да ги срещнете, се различават от целевия единствено и само по собствеността на имота – обезпечението.

Къде са разликите

Тоест, във втория случай учредявате обезпечение на вече придобит от вас имот. Друго, което различава двата вида ипотечни сделки, е може би различната цена.

Някои банки предвид това, че целта на отпуснатите средства (които в общия случай са значителни и са далеч по-големи от тези на потребителските кредити) не е много ясна, котират по-висока цена (%) на универсалните ипотечни или потребителските с ипотека, или както и да ги наричат кредити. Това обикновено се изразява в рамки от 0.2% до 0.5% повече, отколкото биха предложили за кредит, който е целеви.

Последна отличителна черта между двата е срокът на кредита. Универсалните са с една идея по-къс максимален срок. Така при тях можем да говорим за максимални срокове от 20-25 години, докато при целевите може да се коментира 30-35 години (в случай, че възрастта на кредитоискателите го позволява). Това са основните принципи, като всяка банка им придава разлечна тежест на значение и има различно отношение към вторите, защото по-определение, същите се смятат за по-високо рискови!

По всички други условия двата вида кредити са абсолютно еднакви.

––––––––––––––––––––––-

Задължително прегледайте и:

  1. Това е начинът, по който ще намерим най-изгодните условия за твоя кредит
  2. Необходими документи, при кандидатстването за кредит
  3. Покупка на имот, най-бързият и сигурен начин
  4. Разбери повече за ипотечните кредити тук!