Видове ипотечни кредити и какво трябва да знаем за тях

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Здравейте!

В публичното пространство витаят всякакви понятия относно ипотечните кредити.

Но така или иначе, ако трябва да ги разделим те са 2 вида.

1- Целеви ипотечни кредити – когато предметът на сделката е ясен, когато предметът на сделката е покупка или строителство.

2- Всички останали ипотечни кредити, известни като потребителски с ипотека или универсални ипотечни кредити, или както и да ги срещнете, се различават от целевия единствено и само по собствеността на имота – обезпечението.

Тоест, във втория случай учредявате обезпечение на вече придобит от вас имот.

Друго, което различава двата вида ипотечни сделки, е може би различната цена.

Някои банки предвид това, че целта на отпуснатите средства  (които в общия случай са значителни и са далеч по-големи от тези на потребителските кредити) не е много ясна, котират по-висока цена (%) на универсалните ипотечни или потребителските с ипотека, или както и да ги наричат кредити.

Последна отличителна черта между двата е срока на кредита. Универсалните ипотечни кредити са с една идея по-къс максимален срок. 

Това са основните принципи, като всяка банка им придава разлечна тежест на значение, и има различно отношение към вторите, защото по-определение, същите се смятат за по-високо рискови!

По всички други условия двата вида ипотечни кредити са абсолютно еднакви.

В общи линии – това e, благодаря!

––––––––––––––––––––––-

Задължително прегледайте и:

  1. Това е начинът, по който ще намерим най-изгодните условия за твоя кредит
  2. Необходими документи, при кандидатстването за кредит
  3. Покупка на имот, най-бързият и сигурен начин