Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Всичко за съотношението дълг-доход, без да Ви досаждаме с много конкретика и специфика.

Съотношението дълг-доход

Нека да започнем, като кажем, че то е призвано да пази банката от риск от неплатежоспособност. Различните банки имат различни коефициенти дълг-доход, които варират от 40% до 65 %. Тук любопитното е, че колкото по-висок е социалният Ви статус и вашият доход, толкова по-нисък е коефициентът дълг-доход. Коефициентът се смята като сбор на вноските по абсолютно всичките Ви задължения – кредитни карти, лизинги, стокови и каквито и кредити да ползвате. Той се смята върху общия личен или семеен доход, ако сте семейна двойка. Критично важно е това съотношение да се прави още в най-ранен етап, когато се бюджетира сделката.

Това, което сега ще споделим е, че без значение какъв е допустимият коефициент дълг-доход по дадена сделка, вноската трябва да е комфортна и удобна за семейния Ви бюджет! Тя не трябва да е стресираща за бюджета Ви и да срине довчерашния Ви начин на живот. Не е препоръчително, да мобилизирате целия наличен ресурс само и единствено, за обслужване на кредита! Животът е “шарен”. Всичко се случва и трябва да имаме по-разумно отношение в тази посока.

Бюджетиране и неофициални доходи

Процесът на бюджетиране трябва да започне от това, коя е онази психологически приемлива за Вас вноска и тръгвайки от нея да определим срока и максималната сума, за която можете да кандидатствате. Така ще гарантираме комфорта и стандарта Ви, без да го нарушаваме грубо. Ще гарантираме по този начин и обслужването на кредита Ви. Не трябва да се надскачате и после да носите всички последици от това. Предвид ситуацията, че масово в нашата държава, официалният осигурителен доход и реалните доходи се разминават, понякога значително, но се случва. Изчислявайки това съотношение дълг-доход, банките са принудени в добрия смисъл на думата, да работят с неофициални доходи.

Различните банки имат различни приемливи, допълнителни доходи, различна търпимост към това понятие. Това се удостоверява обикновено със служебна бележка за реален доход. Писано и неписано правило е, че е между 500 лева допълнителен доход до 2 пъти и половина от официалния доход. Волю и неволю банките са принудени да работят по този метод, защото е всеизвестен факт, че това което пише в НОИ не е онова, което получавате на практика.

Избор на погасителен план

Може би, ще е интересно и да споменем, когато говорим за вноските и за коефициента дълг-доход, съотношението на вноските към всичките Ви доходи. Със сигурност знаем, че погасителен план с намаляващи вноски е математически по-изгодният вариант, тъй като за целия период платените лихви ще бъдат значително по-малки.

Автоматично трябва да знаем, че самият принцип на погасителен план предполага размерът на вноските в първоначалния период да бъдат почти 2 пъти размера на анюитетните вноски.  Изхождайки отново от ситуацията за несъответствие на реалните и официалните доходи. В крайна сметка, за да влезнем в коефициента дълг-доход почти винаги сме принудени да работим с анюитетна вноска. 

Съотношението дълг-доход на българските банки

Този коефициент е от основно значение за оценката на кредитополучателите. Ясно е, че различните банки, имат различни коефициенти дълг-доход, които варират от 40% до 65 %. Коефициентът се смята като сборът на вноските по абсолютно всичките Ви задължения – кредитни карти, лизинги, стокови, кредити и т.н. се вземе като процент от месечните ви доходи. Това означава, че ако вие имате вноски по всички ваши задължения в размер на 300 лв. и доход 1000 лв. на месец, то вашият коефициент дълг/доход е равен на 30%.

Това, което сега ще споделим е, че без значение какъв е допустимият коефициент дълг-доход по дадена сделка, вноската трябва да е комфортна и удобна за семейния Ви бюджет! Тя не трябва коренно да промени досегашния ви начин на живот. Това поне според нас е един доста адекватен критерий. 

Бюджетиране на кредит?

Процесът на бюджетиране трябва да започне от това, коя е онази психологически приемлива за Вас вноска. Тръгвайки от нея кредитният консултант може да определи срока и максималната сума, за която можете да кандидатствате. Така ще се гарантира комфорта и стандарта Ви, без да се нарушава грубо. 

Избор на погасителен план

Може би ще е интересно и да споменем, когато говорим за вноските и за коефициента дълг-доход, съотношението на вноските към всичките Ви доходи. Всичките вноски към всичките Ви доходи и избора на погасителен план. Със сигурност знаем, че погасителен план с намаляващи вноски е математически по-изгодният вариант, тъй като за целия период платените лихви ще бъдат значително по-малки.

Автоматично трябва да знаем, че самият принцип на погасителен план предполага размера на вноските в първоначалния период да бъдат почти 2 пъти размера на анюитетните вноски.  Изхождайки отново от ситуацията за несъответствие на реалните и официалните доходи. В крайна сметка за да влезнем в коефициента дълг-доход почти винаги сме принудени да работим с анюитетна вноска

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!