ФинСити ООД – член на Асоциацията на кредитните посредници в България /АКПБ/

FinCity е член на Асоциацията на кредитните посредници в България /АКПБ/ още от нейното създаване, а Иво Димитров – управител на ФинСити ООД, е неин съосновател. 

Цели на АКПБ

  • Да защитава интересите на членовете на Асоциацията и на клиентите, ползващи услугите на кредитни посредници
  • Да налага принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните посредници в България
  • Да създава норми за етично поведение на пазара на кредитните консултации и посредничество
  • Да промотира услугите на кредитните посредници и ползите за клиентите от тях
  • Да следи за спазване на нормативните изисквания, регулиращи дейността на кредитните посредници, за коректното информиране на обществеността за предимствата и недостатъците на различните кредитни продукти и запазване на конфиденциалността при работата с клиентите
  • Да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация и създава нови партньорства с други организации от бранша
  • Да лобира за създаване и осъвременяване на нормативната база, позволяваща защита на интересите на кредитните посредници и техните клиенти
  • Насърчаване на лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници
  • Да анализира пазарните тенденции и нуждите на клиентите с цел развитие на услугите и конкурентните предимства на членовете си

В името на коректното отношение към клиентите и партньорите ФинСити се придържа към Етичния кодекс, създаден и приет от Асоциацията. Иво Димитров и екипът на ФинСити ООД участват активно в неговото създаване. Можете да се запознаете с Етичния кодекс в следния PDF файл →