Често задавани въпроси

Когато става въпрос за кредити е добре да не вземаме прибързано решение. Първо трябва да се пита! Решихме в резюмиран вид да отговорим на така наречените “често задавани въпроси” в нашата практика. Приветстваме и нови въпроси, които да ни пратите, и се надяваме да е полезно на всички!

Защо да се доверя на Финсити?

Компания с повече от 10 години история, която е регистрирана към регистъра на БНБ. Членове сме на асоциацията на независимите кредитни посредници и постоянно се стремим да поддържаме професионални стандарти – предоставяне на адекватна информация на клиентите за всичките разходи и процедури, през които ще преминат, анализ на банковите предложения от гледната точка на напълно безпристрастни експерти.

Каква е най-голямата сума, за която мога да кандидатствам?

Макар и често да има формално поставени граници, истината е, че няма максимална сума. Тя зависи само от доказване на достатъчни доходи за обслужването й! Сумата на максимално допустимия – приемлив размер на кредита, която можете да „носите“ (обслужвате) се определя от съотношението Дълг/Доход. Това съотношение зависи от рисковата политика на банката и е различно по отношение на различните видове кредит.
По простичко казано, сумата на всички вноски по текущите ви кредити (включително и вноската на новия кредит който търсите) трябва да е не повече от 50% от сумата на всичките ви доказуеми доходи (лични или семейни, като участвате и двамата в сделката)
В нашата практика имаме сделки на физическо лице от 10,000 лева до 2,000,000 лв.!

Коя банка е с най-ниски лихви?

Коректният отговор е: всяка банка, която доказано умее да управлява своята ликвидност и не се докарва до „спешно – на всяка цена“ набиране на привлечени средства от една страна и респективно има достъп до „евтин“ ресурс. От друга страна тя контролира разходите си и може да си позволи „ниски лихви“. Ако не можете да се ориентирате достатъчно добре в изводите си, ще изложим своето професионално виждане по темата в личен разговор. 😊
Иначе внимавайте за ГПР (годишен процент на разходите), а не лихвения % от билборда.

Ще падат ли лихвите по кредитите?

Няма накъде…Очакванията са да се покачват. Фундаменталните фактори в САЩ са в посока плавно покачване. Въпросът е не дали, а кога Европа ще последва тенденцията. Добрата новина е, че няма де е много скоро. Еврозоната е далеч от резултатите на американската икономика и все още не е никак сигурно накъде ще тръгнат нещата. От друга страна последните регулации на ЕЦБ и БНБ респективно дават основание на банките да „пипнат“ лихвите си нагоре.
А наистина ПОСЛЕДНАТА дума има КОНКУРЕНЦИЯТА.

Добре ли е да дам всичките си спестявания за самоучастие?

Ако ви предстои ремонт или други неотложни разходи, най-удачно е да ползвате максимално възможния размер на ипотечен кредит, а личните средства да ползвате за посрещане на тези разходи. Математиката е проста – ипотечният кредит е възможно най-евтиният и дългосрочен кредит, така че ползването на точно такива заемни средства е финансово най-изгодно. Винаги е добра идея, когато може, да имате резерв от така наречените собствени средства. Ако в крайна сметка ви останат свободни такива, винаги можете да погасите предсрочно част от главницата.

Може ли да изтегля кредит, без да разбира мъжът ми/жена ми?

И да, и не! Ако става въпрос за Кредитна Карта – ДА. Ако ви трябва потребителски кредит, то „зависи“… Някои банки искат само информация, други задължително участие и на половинката ви. Ако иде реч за ипотечен кредит то краткия отговор е НЕ.

Може ли да изтегля кредит, ако не работя на трудов договор?

Може! Трудовият договор е най-разпространения, но не единствен начин за генериране на доходи. Важното е да можете да докажете дохода си. Ако имате Трудов и/или граждански договор, договор за наеми, хонорари или печеливш едноличен бизнес (печалба на ЕООД), то няма проблем да ползвате кредитиране.

Не ме осигуряват на заплатата, която получавам – колко мога да изтегля?

За съжаление това е масова практика и текущата икономическа конюнктура не предполага скоро да се промени. Факт е, че има значително разминаване между реални и официални (осигурителни) доходи при много хора. Работейки в тази среда, банките са принудени да търсят компромисно решение на задачата! Когато търсим ипотечен кредит, почти всички банки имат приета норма на толеранс в това разминаване и почти сигурно е, че ще стигнем до сделка. Ако ви трябва потребителски кредит, то изборът на банки, които допускат този толеранс е далеч по-ограничен.

Имам лошо ЦКР – мога ли да изтегля кредит?

Много зависи! Знаете, че в ЦКР се пази информация за начина на обслужване на погасените кредити за предходните 60 месеца (5 годни). Ако допусканите просрочия са в минал период и последните 12 месеца видно си обслужвате задълженията редовно и в срок, то има вероятност да стигнем до финансиране. Има значение и размерът на допусканите просрочия, както и тяхната продължителност. Ако имате текущи просрочия или значителни такива в миналото и/или такива стигнали до статус „Загуба – над 180 дни“ – забравете за кредит от банка.

Искам да обединя задълженията си, но получавам само откази – каква е причината?

Ако нямате проблемите описани в отговора за ЦКР, то проверете дали реално са ви платени осигуровките. За съжаление, доста често има забавени и/или декларирани, но не платени осигуровки от работодателя. Макар да нямате никаква вина за това и да не можете да влияете на поведението и политиката на фирмата, в която работите, това е директна причина за отказ съгласно рисковите политики на банките.

Какво е ГПР?

Годишен Процент на Разходите – ГПР е общата цена на ползваните заемни средства. А именно: освен платената лихва, имате такси, комисиони, застраховки и други съпътстващи разходи, които „оскъпяват“ ползвания кредит. Затова единственият СПРАВЕДЛИВ измерител за сравняване на условията на отделни оферти за един и същ вид кредит е САМО ГПР.
За повече информация вижте материалите на сайта, както и калкулатора ни за ГПР.

Какви са изискванията за кандидатстване за кредит?

Ако трябва силно да опростим задачата, то е достатъчно да имате цел на кредита, доказуем доход и чисто ЦКР. От тук нататък става сложно, всеки казус е почти сам за себе си и ще е трудно да отговорим в няколко реда …

Колко време е валидно предложението за кредит?

Ангажираното предложение на банката, съставено в ЕСИФ, по закон важи 14 дни. Тук говорим за ангажирана оферта, не за разпечатка на калкулатор от екрана.

Защо са ви необходими данните на партньора ми?

При ипотечна сделка, ако партньорът ви ще придобива собственост, то участието му в сделката също е задължително. Ако кредитът е потребителски се предполага, че също ще го връщате заедно и че обслужването му е задължение на цялото домакинство. Ако нямате официален брак, е въпрос на избор как ще представите сделката и дали реално няма да ползвате сумата само за лични нужди. Много често, ако един от домакинството има проблемно ЦКР, то това е достатъчна причина за отказ от Банката.

Мога ли да сменя падежната си дата и как?

ДА, винаги и по всяко време с писмена молба. За подобна промяна може да се изисква и подписване на Анекс. Важно е да знаете, че падежната дата трябва да е около датата, на която получавате пари под каквато и да е форма. На така избраната падежна дата трябва да има достатъчно салдо по сметката ви. Никак не е полезно обаче падежната дата де е много близо до края на календарния месец, тъй като една забава от 2-3 дни може да ви изиграе много лоша шега в ЦКР (Централен кредитен регистър).

Мога ли да погася кредита си предсрочно?

ДА, също винаги и по всяко време с писмена молба. При ипотечните кредити банките имат право и прилагат 1% наказателна такса върху сумата, която погасявате, ако това се случва през първите 12 месеца от датата на договора. Винаги, когато предсрочно погасявате главница имате право и трябва да посочите какво искате да се промени при новата главница – да се преизчисли нова вноска или да се запази вноската, а да се преизчисли срокът на кредита. Винаги при предсрочно погасяване се подписва и Анекс. Една допълнителна бележка – Внимавайте с какво се съгласявате при подписването на съответния анекс – става въпрос за сериозно финансово решение, а невниманието може да ви струва скъпо.

Кредитът ми трябва ли да включва застраховка?

В последно време изискването за застраховка „Живот“ не е абсолютно задължително при повечето банки в ипотечните им оферти. От правна гледна точка императивното изискване за застраховка „Живот“ в полза на банката си е де факто второ обезпечение и в този смисъл имаме директна неравнопоставеност на отношенията в търговски договор. От друга страна винаги сме съветвали, че ако кредитът е за значителна сума и/или е за по-дълъг срок да ползваме такава застраховка. По отношение на застраховката „Имущество“ – тя е абсолютно задължителна, защото в крайна сметка пази целостта и стойността на актива – имотът, служещ за обезпечение на вземането на кредитиращата банка.

Какво се случва с кредита ми при настъпване на смърт или пълна/трайна нетрудоспособност?

Ако не ползвате застраховка „Живот“, то дългът ви се наследява от наследниците ви. Отказ от наследяване на задълженията е възможен само при отказ и от правата по активите. Ако имате надлежно направена застраховка „Живот“, то при равни други условия, при застрахователно събитие дългът към банката се покрива от застрахователя и активът-имот остава у наследниците.

Коя е най-добрата банка?

Много спорен въпрос… Усещането за това дали банката е „добра“ или „не“ ви го създава най-вече обслужващият банкер и ако „върши работа“, то това е вашата банка! Ако ще ползваме ипотечно финансиране, то това няма да е достатъчно. Ако ще депозираме пари в банката, то анализът на „здравето“ на Банката ще е в съвсем друга посока и също не трябва да зависи от това колко ви е симпатична колежката на бюрото в клона!