Застраховки

Можете да разчитате на нас за всички застрахователни рискове!

Брокер Инс е не само един от водещите застрахователни брокери на пазара, но и най-добрия застрахователен брокер.

● Основани 1998: 20 години непрекъснат и стабилен растеж.

● Член на международната брокерска група WING (Worldwide Insurance Network Group).

● Брокер Инс притежава иновативна онлайн платформа за продажба на застраховки – 24ins.bg.

● Брокер Инс разполага с обучен екип от експерти, специализирани в идентифициране, анализиране и консултиране на рисковете, които могат да доведат до потенциални заплахи за протичане на нормалния бизнес процес на фирми, работещи във всички икономически отрасли и дейности. Структурата на отдел Корпоративни клиенти позволява за всяка една отделна фирма персонално да се определи застрахователен експерт, който да отговаря за цялостното ѝ обслужване.

● Брокер Инс замества нуждата от собствена структура, занимаващата се с контрола и управлението на застрахователния портфейл на своите клиенти, като изцяло поема обслужването на целия бизнес процес.

Нашата цел е:
“Да бъдем максимално близо до нашите клиенти и активно да добавяме стойност в целия застрахователен процес. Имаме необходимия капацитет и възможности да осигурим пълната гама обслужване – от индивидуален застрахователен продукт до цялостно поемане на застрахователната дейност на големи компании.”

Не може да не споменем, че и тази услуга е 

Безплатна за клиентите ни!

(нашето възнаграждение е платимо от кредитора, който и да е той!)

ЕКСПЕРТИЗА за всички продукти

Имуществено застраховане – Авария на машини и съоръжения, Електронно оборудване, Прекъсване на дейността, Развала на стоки в хладилни камери, Строително-монтажни рискове, Тероризъм и други.

Автомобилно застраховане – Каско, Гражданска Отговорност на автомобилистите, Пътна помощ, злополука на местата и други.

Транспортни застраховки – Карго, Отговорност на превозвача, Отговорност на спедитора, Летателни апарати, Плавателни съдове и други.

Животозастраховане – Спестовни застраховки, Рискови застраховки, Злополука и Заболяване, Финансови планове за задържане на ключови служители и др.

Отговорности – Обща гражданска отговорност, Отговорност на ръководителите, Отговорност на продукта, Изтегляне на продукти от пазара, Професионална отговорност, Кибер отговорности, Застраховане на екологични щети и други.

Туристически застраховки – Помощ при пътуване, Мултитрип, Отмяна на пътуване, Спасителни разноски, Медицински застраховки на чужденци в България, Злополука на гости на хотела и други.

Здравни застраховки – Доброволно здравно застраховане, Злополука, Заболяване и други.

Финансови рискове – Застраховане на гаранции, Застраховане на финансови загуби и други.

Селскостопански застраховки – Земеделски култури, Животни и птици, кошери с пчели и други.

Знаете ли, че една от главните точки в програмата на правителството, на власт от 9.09.1944г. е установяването на монопол в Застраховането?

Държавния Застрахователен Институт – ДЗИ става приемник на всички застрахователни и взаимноосигурителни дружества в България и е монополист на въпрешния пазар чак до 1989г!?

Иво Димитров
Изпълнителен Директор FinCity

писмо

За да се свържем с вас

Попълнете формата и ние ще се свържем с вас с повече информация. Ако искате да се свържете с нас още сега, посетете нашата страница с контакти.

  • Нямате време за попълване на форми?

    Обадете ни се директно на телефон: