Ипотечен калкулатор

С нашия кредитен калкулатор можете лесно да пресметнете абсолютно изчерпателно колко реално ще ви струва вашия ипотечен кредит. Тук можете да видите подробна разбивка на разходите по един такъв кредит. Най-ценното в един кредитен калкулатор си остава възможността да сравнявате офертите за ипотечния ви кредит чрез пълно и коректно ГПР (годишен процент на разходите), такова каквото трябва да бъде по закон и искаме да имате под ръка, когато ще избирате финансираща банка.

Важно: Обръщаме внимание, че за да е още по-удобно за вас, стойностите в калкулатора се изчисляват автоматично в реално време с всяка промяна, която въведете, което прави изчисляването много по-бързо и лесно и не налага търсенето и кликането на отделен бутон, който да извърши калкулациите.

Калкулирайте вашия ипотечен кредит сега

Струва ви се сложно? Можете да видите по-надолу кратки инструкции и пояснения как да ползвате нашия кредитен калкулатор. 

Не може да не споменем нашия опит в ипотечното кредитиране и че нашите консултаци са

Безплатни за клиентите ни!

(нашето възнаграждение е платимо от кредитора, който и да е той!)

1. Основни полета 

  • Полето с вида погасителен план е автоматично настроено на анюитетни вноски (или по-известни като равни месечни вноски) –  тъй като 95% от кредитите в България са с анюитетни вноски. Ако имате желание да получите погасителен план с намаляващи вноски, можете да се свържете с нас и ще Ви предоставим план с параметри по ваш избор.
  • Въвеждате сумата на търсеното от вас финансиране.
  • Въвеждате примерен срок в месеци. Напомняме, че срокът на кредита най-директно кореспондира на размера на вноската и колкото по-дълъг е срокът, толкова по-малка е вноската (и обратното).
  • Промоционален срок и промоционален лихвен процент (ако има такива).
  • Месечна вноска – можете да видите размерите на главницата и лихвата, които съставляват вашата месечна вноска.

2. Изчисляване на ГПР

  • Ключова функционалност, която сме предвидили в нашия кредитен калкулатор е възможността за подробно изчисляване и разбивка на ГПР. Предвидени са полета за различните възможни такси – обръщаме внимание, че дори някои от полетата за еднократните такси да не съвпадат по име, можете да попълните съответните суми в поле „други такси“. Тук е мястото да въведете и да видите ефекта от разходите за застраховките „Живот“ и „Имущество“ – това де факто са вторият най-голям компонент в ГПР след лихвения процент.
  • Обръщаме внимание на ГПР – ако искате да сравнявате оферти от банки най-удачно е да гледате напълно прозрачно и пълно формулирано ГПР за един и същ срок и за една и съща сума.

3. Разходи по сделката

Важно: Нашият съвет е да правите разлика между разходи по кредита и разходи за сделката. Едните са свързани с финансиращата институция, а другите с разходите за нотариус и данъци.

  • Такси по сделката – полезна функционалност, която можете да ползвате в нашия кредитен калкулатор. Дава възможността да видите предварително всички дължими нотариални такси и местните данъци, които ще трябва да заплатите при изповядване на сделката пред нотариус – много често това се забравя като разход при първоначалните планове, които правят клиентите. Трябва да имате предвид, че тези разходи по закон не е необходимо да се включат в ГПР, но реално ще трябва да ги заплатите, така че няма как да избягате от тях. 
  • Обръщаме внимание и в случай, че изчислявате възможност за рефинансиране на ваш кредит – тогава е необходимо да изберете поле, което да изчислява „Договорна ипотека“ (тя е по-скъпа от Законовата) и да имате предвид, че не се заплащат данъци към общината, в която се намира имотът.

 

Повече за ипотечните кредити

разберете кои са важните стъпки