ГПР – какво трябва да знаем за “Годишния Процент на Разходите”?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

ГПР – най-справедливият показател за цената на един кредит
Както и да го въртим и сучем, ГПР си остава най–справедливият измерител за цената на ресурса. Не говоря за приложената лихва по вашия кредит, а за цената на парите изобщо, тъй като лихвата е основен компонент от годишния процент на разходите, но всъщност има и други, които могат да бъдат значителни понякога.

Компоненти на годишния процент на разходите
Когато говорим за ипотечни кредити, в годишния процент на разходите влизат както лихвата по кредитите ви, така и таксите по всички свързани продукти. Таксата ви за обслужване на разплащателна сметка, задължителната кредитна карта, за проучване, за адвокатски хонорари, за пазарна оценка, за вписване, от нотариалните такси единствено тази за вписване е редно да влиза в ГПР-то.

Всички други свързани със самия ипотечен кредит такси и комисиони влизат в така нар. годишен роцент на разходите.

Какво казва законодателството
Легалната дефиниция на понятието може да се намери в Закона за ипотечните кредити на потербители и накратко представлява това:

Чл. 29. (1) Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

В приложенията към закона може да се намери и подробна формула за изчисляването на ГПР, която може да даде изчерпателна представа на всеки, който се интересува (макар и да е малко трудна за разбиране).

ГПР и сравняване на различни оферти
Ако сравняваме оферти, може да ги сравняваме единствено по ГПР. Моля, много внимавайте дали в ГПР-то има застраховки. Тъй като застраховките са едни от основните Разходи (особено застраховката “Живот”). И много често умишлено, волю-неволю тази застраховка се изпуска при изчисляването на годишния процент на разходите, което прави сравняването несравнимо.

Не е редно да сравняваме „ябълки с круши“. Нека да сравняваме „ябълки с ябълки“. Ако не искате да сравнявате сами, просто ни се обадете – ние ще ви свършим работата при това безплатно!

Ще бъдем директни от самото начало – ГПР е най–справедливият измерител за цената на един кредит. Не коментираме лихвата, а “годишния процент на разходите”. Да, лихвата е най-големият компонент в него, но не е единственият.

Какво влиза в ГПР?

Ще разглеждаме примерът с ипотечните кредити, тъй като при тези кредити има най-много такси и особености, които трябва да знаете за ГПР-то. Когато говорим за ипотечни кредити, в годишния процент на разходите влизат както лихвата, така и таксите по всички свързани продукти.

Това най-общо казано са таксите за разплащателна сметка, кредитна карта, таксата за проучване на банката, за адвокатски хонорари, за пазарна оценка, за вписване на ипотеката (от нотариалните такси само тази влиза в ГПР-то). Освен това много голямо перо са и застраховките “Имущество” и “Живот”.

Как е най-правилно да сравняваме различните оферти?

Сравняването на офертите за различни кредити е най-добре да се прави на база ГПР за равни срокове. Така се виждат абсолютно всички разходи при равни условия. Само така може да имате реална картинка за офертите, които сте събрали.

Не е редно да сравняваме „ябълки с круши“. Нека да сравняваме „ябълки с ябълки“. Ако не искате да сравнявате сами, просто ни се обадете – ние ще ви свършим работата при това безплатно!

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация