ГПР – какво трябва да знаем за “Годишния Процент на Разходите”?

ГПР – най-справедливият показател за цената на един кредит

Както и да го въртим и сучем, ГПР си остава най–справедливият измерител за цената на ресурса. Не говоря за приложената лихва по вашия кредит, а за цената на парите изобщо, тъй като лихвата е основен компонент от годишния процент на разходите, но всъщност има и други, които могат да бъдат значителни понякога.

Компоненти на годишния процент на разходите

Когато говорим за ипотечни кредити, в годишния процент на разходите влизат както лихвата по кредитите ви, така и таксите по всички свързани продукти. Таксата ви за обслужване на разплащателна сметка, задължителната кредитна карта, за проучване, за адвокатски хонорари, за пазарна оценка, за вписване, от нотариалните такси единствено тази за вписване е редно да влиза в ГПР-то.

Всички други свързани със самия ипотечен кредит такси и комисиони влизат в така нар. годишен роцент на разходите.

Какво казва законодателството

Легалната дефиниция на понятието може да се намери в Закона за ипотечните кредити на потербители и накратко представлява това:

Чл. 29. (1) Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

В приложенията към закона може да се намери и подробна формула за изчисляването на ГПР, която може да даде изчерпателна представа на всеки, който се интересува (макар и да е малко трудна за разбиране).

ГПР и сравняване на различни оферти

Ако сравняваме оферти, може да ги сравняваме единствено по ГПР. Моля, много внимавайте дали в ГПР-то има застраховки. Тъй като застраховките са едни от основните Разходи (особено застраховката “Живот”). И много често умишлено, волю-неволю тази застраховка се изпуска при изчисляването на годишния процент на разходите, което прави сравняването несравнимо.

Не е редно да сравняваме „ябълки с круши“. Нека да сравняваме „ябълки с ябълки“. Ако не искате да сравнявате сами, просто ни се обадете – ние ще ви свършим работата при това безплатно!

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация