Заличаване на ипотека – какво трябва да знаете, ако сте изтеглили кредит?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Няколко думи по темата за заличаване на ипотека – какво представлява това нещо и кога говорим по-скоро за “подновяване”, а не толкова за заличаване на ипотека?

Кога се подновява ипотеката?

Разглеждаме случая с банков ипотечен кредит. Знаете (а ако не знаете, сега ще разберете), че ипотеката се „гаси“ с 10-годишна давност. Това означава, че тя ще бъде заличена на 10-тата година от вашия кредит. Респективно някъде в договора ви за ипотечен кредит пише, че сте се задължили да я подновите след изтичането на законовата давност, като ще платите разходите по подновяването й.

Ангажимент е вие да помните, а банката да ви подсеща. Случвало се е обаче банката да забрави да подсети клиентите… Веднага мисля, че се съгласяваме, че клиентите са забравили отдавна. Какво става в този случай?

Как банката извършва служебно действия от ваше име?

Както казахме по-горе – клиентът е забравил, банката е забравила, но за да стане още “по-приятна ситуацията” клиентът е в невъзможност да си плати. То тогава каква е практиката? Банката подновява ипотеката служебно, като със сумата, която е платила за подновяването на ипотеката, увеличава кредита или я добавя като друг вид задължение, което си търси да си събере. Оттърване от подновяването в този смисъл няма.

Има ли изключения?

Съвсем далечна хипотеза, (случва се, но доста рядко) е, ако банката забрави да поднови ипотеката. Чисто технически това какво означава? Че банката няма права върху имота, върху който е учредена ипотеката. Доста сконфузна ситуация. Макар да звучи просто като фактология, е доста сложно като изпълнение. Влиза се в обяснителен режим и според добронамереността на страните може дори и да се ходи по съдилища…

Заличаване на ипотека – кой е най-важният въпрос?

Техническата страна, която описвахме дотук обаче според нас по-второстепенна. Заличаването на ипотеката е повече юридически въпрос, а подновяването е по-скоро задължение, от което няма измъкване.

По-важно е обаче да обърна внимание, че 10 години са един много голям срок за динамиката на пазара. Десетгодишният срок категорично е довел до много големи промени при условията, при които сте взели ипотечния си кредит. Подновяванто на ипотека е възможно най-удобният конкретен повод да се огледате за рефинансиране. Това е най-удобният и финансово издържан повод да рефинансирате сделката си при по-добри условия.

Така или иначе ще направите необходимите разходи за подновяване на ипотека. Нотариалните разходи са ви сигурни с вашата банка, но за оптимизирането на вашия лихвен процент, застраховки и такси нещата стоят по различен начин. Защитете интереса си! 🙂

Няколко думи по темата за заличаване на ипотека – какво представлява това нещо и кога говорим по-скоро за “подновяване”, а не толкова за заличаване на ипотека?

Подновяване на ипотека

Ще коментираме ситуацията с банковия ипотечен кредит. При него очевидно имаме ипотека или залог на имот. Тази ипотека има 10 годишна давност по закон. Това означава, че тя ще бъде “вдигната” или заличена на 10-тата година от вашия кредит.

Още при сключване на договор за ипотечен кредит със срок по-дълъг от 10 години вие се задължавате да подновите въпросната ипотека, ако не сте изплатили задължението си към банката, като за “награда” поемете разходите по подновяването. Ако забравите, лошо. Но нищо, банката ще ви напомни в 99% от случаите…

Как банката може да извърши действие от ваше име?

Както казахме по-горе – клиентът е забравил, банката е забравила, но за да стане още “по-приятна ситуацията” клиентът е в невъзможност да си плати. То тогава каква е практиката? Банката подновява ипотеката служебно, като със сумата, която е платила за подновяването на ипотеката, увеличава главницата или я добавя като друг вид задължение. Няма измъкване от подновяването.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!

Какво всъщност трябва да имаме предвид, когато дойде време за подновяване на ипотека?

Техническата страна, която описвахме дотук според нас второстепенна. Заличаването на ипотеката е повече юридически въпрос, а подновяването е по-скоро задължение, от което няма измъкване.

Нашата работа като консултанти е да обърнем внимание на следното – 10 години са един много голям срок при тази динамика на пазара. Десетгодишният срок категорично е довел до много големи промени и условията, при които сте изтеглили ипотечния си кредит най-вероятно изобщо не отговарят на това, което биха ви дали, ако кандидатствахте сега.

Подновяванто на ипотека е възможно най-удобният конкретен повод да се огледате за рефинансиране. Това е най-удобният и финансово издържан повод да рефинансирате сделката си при по-добри условия. Защо?

Така или иначе ще направите необходимите разходи за подновяване на ипотека. Нотариалните разходи са ви сигурни с вашата банка, но за оптимизирането на вашия лихвен процент, застраховки и такси нещата стоят по различен начин. Защитете интереса си 🙂