Заличаване на ипотека

Няколко думи по темата за заличаване на ипотека – какво представлява това нещо и кога говорим по-скоро за “подновяване”, а не толкова за заличаване на ипотека…

Кога се подновява ипотеката

Разглеждаме случая с банков ипотечен кредит. Знаете (а ако не знаете, сега ще разберете), че ипотеката се „гаси“ с 10-годишна давност. Това означава, че тя ще бъде заличена на 10-тата година от вашия кредит. Респективно някъде в договора ви за ипотечен кредит пише, че сте се задължили да я подновите след изтичането на законовата давност, като ще платите разходите по подновяването й.

Ангажимент е вие да помните, а банката да ви подсеща. Случвало се е обаче банката да забрави да подсети клиентите… Веднага мисля, че се съгласяваме, че клиентите са забравили отдавна. Какво става в този случай?

Как банката извършва служебно действия от ваше име 

Както казахме по-горе – клиентът е забравил, банката е забравила, но за да стане още “по-приятна ситуацията” клиентът е в невъзможност да си плати. То тогава каква е практиката? Банката подновява ипотеката служебно, като със сумата, която е платила за подновяването на ипотеката, увеличава кредита или я добавя като друг вид задължение, което си търси да си събере. Оттърване от подновяването в този смисъл няма.

Има ли изключения?

Съвсем далечна хипотеза, (случва се, но доста рядко) е, ако банката забрави да поднови ипотеката. Чисто технически това какво означава? Че банката няма права върху имота, върху който е учредена ипотеката. Доста сконфузна ситуация. Макар да звучи просто като фактология е доста сложно като изпълнение. Влиза се в обяснителен режим и според добронамереността на страните може дори и да се ходи по съдилища…

Заличаване на ипотека – най-важния въпрос?

Техническата страна, която описвахме дотук обаче според нас по-второстепенна. Заличаването на ипотеката е повече юридически въпрос, а подновяването е по-скоро задължение, от което няма измъкване.

По-важно е обаче да обърна като внимание е, че 10 години са един много голям срок и динамиката на пазара, десетгодишният срок категорично е довел до много големи промени при условията, при които сте взели ипотечния си кредит. Подновяванто на ипотека е възможно най-удобният конкретен повод да се огледате за рефинансиране. Това е най-удобният и финансово издържан повод да рефинансирате сделката си при по-добри условия.

Така или иначе ще направите необходимите разходи за подновяване на ипотека. Нотариалните разходи са ви сигурни с вашата банка, но за оптимизирането на вашия лихвен процент, застраховки и такси нещата стоят по различен начин. Защитете интереса си 🙂

Лесна и достъпна информация за кредитите на нашия YouTube канал!