Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Една тема, която е важна и ще става все по-важна по наша преценка. Да, става въпрос за лихвения буфер, разбира се! Там, където го има, тъй като не всички банки го използват (едва 4, ако трябва да сме точни), той определено е един допълнителен фактор, който си струва да се разгледа.

Какво представлява лихвения буфер?
Знаете, че с изчезването на СОФИБОР, форсмажорно преди няколко години банките бяха принудени да променят политиката си и да намерят друга база за измерване на променливите лихвени проценти.Иначе казано лихвообразуването към момента за всички банки е максимално прозрачно.

То изглежда така:
Договореният ви лихвен процент е равен на така наречения базов лихвен процент (или референтен лихвен процент) + фисирана набавка. Базовият или референтният лихвен процент (БЛП или РЛП), който е променливият в уравнението на лихвата ви, се формира по различна формула за всяка банка. Към днешна дата обаче за почти всички банки той ще е близо до среднопретеглената цена на срочните депозиит на цялата банкова система.

Как се променя лихвата ми?
Само по себе си това формиране е добре, защото депозитната база на цялата банкова система е достатъчно голяма, с достатъчно на брой участници и за милиарди левове. Респективно няма участник на пазара, който тенденциозно да може да манипулира въпросните средно претеглени цени.

Някои бнаки ползват различни периоди 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и прочие, но независимо от това критерият си остават депозитите за съответните срокове. Пример – ако приемем, че лихвеният процент в договора за кредит е 2.5%, то той е равен на РЛП за примера 6-месечните депозити, които към момента са 0.1, то логиката е, че остатъткът до 2.5 представлява фиксираната надбавка (де факто 2.4).

Това означава, че машината на банката, която има буфер, гледа въпросната среднопретеглена цена на срочните депозити за 6 месесеца (примерно) и ако след 6 месеца при тях има промяна и са вече 0.2, там където има лихвен буфер, който да речем е 0.3, то промяна в тази среднопретеглена цена и тя е 0.2 и е в рамктие на буфера, то нашият лп не се променя. 

Обобщение
Или иначе казано буферът е призван да обира леките флуктуации на променливата компонента във вашата лихва. Ефектът от буфера в средносрочен план е стабилизиране (а не фиксиране), на флуктуациите на лихвения процент по кредита.

За да ви дам идея за препоръката ни за буфер, ще спомена само че съвсем наскоро се прокрадваха коментари, че може би е време ЕЦБ да не упорства и да приеме възможността за нарастване на инфлацията. Това е интересно, защото се подгрява темата и се подготвя общественото съзнание за инфлация, но това е предмет на друг коментар от наша страна.

Една тема, която е важна и ще става все по-важна по наша преценка. Да, става въпрос за лихвения буфер, разбира се! Какво представлява той, кои банки го използват и защо това е важно ще разберете в текста по-долу.

Какво е “Лихвен Буфер”?

Лихвеният буфер е процент, който се определя от банката. Той служи като “блокада” за промените, които са определени от банките, които го прилагат, като незначителни или недостатъчно значими. Казано по-просто, ако лихвеният буфер на вашата банка е 0.3 и вашият променлив компонент се определя на всеки месец, то ако промяната е под 0.3, тя не води до преизчисляване на вашия дълг и вноска. Само една бележка – към момента има 4 банки на българския пазар, които имат такива буфери.

Малко разяснения

След като нахвърляхме доста термини, ще е добре и да ги обясним. За да станат по-ясни нещата, ще обясним как се формира променливия лихвен процент. Формира се от сбора на фиксираната надбавка и променливия компонент. Това ще рече, че ако имате лихвен процент по вашия кредит 3%, той се състои от сбор от променлив компонент (примерно 0.2), който се променя съобразно методика определена от банката, и фиксирана надбава (примерно 2.8), която се определя от банката и не се променя за периода на кредита.

Лихвообразуването на банките

Всяка банка има различно лихвообразуване и към момента за всички банки то е максимално прозрачно. Това само по себе си е дълга тема, която сме описали в нашата статия за СОФИБОР. Добрата новина като цяло е, че всеки би могъл да провери как неговата банка (а и всяка една друга банка на пазара) определя дали да увеличи, или да намали неговия лихвен процент. Стъпва се на показатели, които са добър ориентир за представянето на пазара и е невъзможно да се манипулират от 1 или 2 користни играчи (както да речем беше ситуацията със СОФИБОР).

Обобщение

Буферът е призван да “обира” леките флуктуации на променливата компонента във вашата лихва. Ефектът от буфера в средносрочен план е стабилизиране (а не фиксиране), на флуктуациите на лихвения процент по кредита.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация