Георги Георгиев

Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Кредитен посредник на FinCity

Георги Георгиев

С опит в кредитирането от 2008 година. 

Във ФинСити няма неразрешен казус вече 10 години.