Екип

Запознайте се с част от

Нашия екип

Стефана Караджова

Кредитен посредник

гр. Бургас

Зорница Георгиева

Кредитен посредник

гр. Перник

Нейка Божилова

Кредитен посредник

гр. София

Николай Караиванов

Кредитен посредник

гр. София

Христина Дашева

Кредитен посредник

гр. Пловдив

Мария Стоянова

Кредитен посредник

гр. Варна

Тоня Стойкова-Ньотева

Кредитен посредник

гр. Бургас

Петя Владикова

Кредитен посредник

гр. София

Яна Гърдева

Кредитен посредник

гр. София

Татяна Цифудина

Кредитен посредник

гр. Каварна

Елис Фейзиева

Кредитен посредник

гр. Разград

Борислава Георгиева

Кредитен посредник

гр. София

Валентина Ангелова

Кредитен посредник

гр. Варна

Георги Георгиев

Кредитен посредник

гр. София

Християна Бебова

Мениджър Партньорска мрежа

гр. София

Иванка Димитрова

Кредитен посредник

гр. Бургас

Диана Петкова

Кредитен посредник

гр. Пловдив

Теньо Минчев

Кредитен посредник

гр. Стара Загора

Любомир Попов

Кредитен посредник

гр. София

Светослав Великов

Кредитен посредник

гр. София

Тодор Тодоров

Кредитен посредник

гр. София

Александър Гусаров

Кредитен посредник

гр. София

Румяна Каменова

Кредитен посредник

гр. Пловдив

Теодор Андонов

Кредитен посредник

гр. София

Цветана Димова

Кредитен посредник

гр. Стара Загора

Иво Димитров

Управител

гр. София