Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Кредитен посредник на FinCity

Георги Георгиев

С опит в кредитирането от 2008 година. 

Във ФинСити няма неразрешен казус от 2012-та година.