Кредитна карта – струва ли си да притежаваме такава?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Видове кредитни карти

Кредитна карта – в България към момента съществува един вид кредитна карта – револвираща кредитна карта. Някога в зората на кредитните карти като банков продукт имаше чардж карти и револвиращи карти. Практиката наложи револвиращите карти като единствено подходящи за нашия пазар.

Ползване на кредитна карта

За съжалние голяма част от картодържателите ползват кредитната карта като някаква форма на потребителски кредит. Лошата новина е, че този продукт не е създаден за тази цел и един от най-скъпите банкови продукти. Някаква средна стойност е 16-18% (това е годишен лихвен процент, с който се олихвява ползвания ресурс от нея). Трябва да се знае, че размерът на кредитната карта, колкото и приятно да изглежда по-големия разрешен лимит, може да е доста коварен.

Като златно правило може да е съобразен с възможно най-скъпата екскурзия, която може да си позволите. Около 2-3 пъти размера на тази сума е лимитът, който би могъл спокойно да си свърши работа. Всичко повече в крайна сметка ви излиза солено, тъй като човек винаги намира повод да ползва този разрешен лимит, а пак казвам цената е 16-18% на годишна база.

Гратисен период по кредитната карта

Кредитната карта като продукт е създадена за безналични плащания – ненапразно плащанията с карта през пос терминал са безплатни за вас и неолхивяеми в гратисния период. Всяко теглене в брой се олихвява от ден 1-ви. За тегленията в брой не важат гратисните периоди, които гледате по рекламите. Този гратис е само за безналичните плащания.

Един графичен ориентир – този гратисен период важи от 1-ва дата на календарния месец до 15-та дата на следващия календарен месец – за всяко плащане. Ако извършите плащане на 2-ро число на текущия месец, то имате 43 дни до 15-то на следващия календарен месец. Ако извършите плащане на 30-то число то имате 15 дни до края на гратисния период. Не са 45. Тези 45, за които говорят банките са принципни, малко хипотетични, тъй като зависят от датата, на която е извършено плащането и се броят за всяко плащане.

Минимална погасителна вноска

Последно нещо, на което да обърнем внимание, е минималната погасителна вноска. По това те много приличат на потребителските кредити, както повечето от нас ги използват за съжаление. По-масовата практика е това да е процент от разрешената сума, което е по-лесният начин за управляване на тази минимална погасителна вноска.

Защото ако лимитът по кредитната карта е 2000 лв. знаете, че на 15-то число всеки месец дължите минимална погасителна вноска от 3-5% от тази сума. Нека да са 5 това са 100 лв. в тях влиза лихвата за ползвания от вас ресурс плюс някаква минимална част от главницата (разрешения лимит), каквато още на другия ден може да ползвате.

Другият начин за изчисляване на минималната погасителна вноска е от ползвания лимит. Това е по-трудно управляем процес, тъй като много малко хора, да не кажа никой, който знае кога къде и колко е ползвал от лимита си, плащайки често с нея.

Затова много често тези карти изпадат в просрочия и технически забавяния за стотинки и малки суми. Само поради простата причина, че сумата, която внасяте за обслужването, може да се окаже, че не е достатъчна с 1 стотинка от начислената от банката лихва, изчислявайки минималната вноска като процент от ползвания ресурс, а не от разрешения такъв.