Каква е ситуацията с лихвените проценти две години след края на СОФИБОР?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Лек ъпдейт на темата какво се случва две години след като СОФИБОР изчезна?

Липсва ли ни СОФИБОР?
Какво се случва? Само хубави неща се случват! С едно единствено изключение всички банки ползват за референтен лихвен процент едномесечни, тримесечни, шестмесечни или едногодишни депозити на цялата банкова система. Знаете, че договореният ви лихвен процент, който е бил вписан в договора е равен на референтен такъв плюс фиксирана надбавка.

Въпросните референтни лихвени проценти има едно единствено място, на което можете да видите как се развиват за целия двугодишен период. Това място е лихвообразуването на сайта на ФинСити, не че нещо ама само там го има и го поддържаме ежемесечно и дисциплинирано за информация!

Защо НЕ ни липсва СОФИБОР?
СОФИБОР-ът беше доста компроментиран последните години. Какво имаме предвид? Имаме предвид, че обемите зад логиката, по която той се изчисляваше бяха несериозно малки и в този смисъл казвам, че е компроментиран. Малките обеми предполагат дори хипотетична маниполируемост на референтния базов лихвен процент. Някой индивидуален играч дори не от най-големите при това лесно можеше да повлияе на въпросния индекс, ако имаше желание, което е несериозно.

Какви бяха последствията за сектора?
Това се отрази много стресово всъщност на индустрията всички банки, доброволно или немного доброволно минаха към почти еднакво лихвообразуване с различно име на референтния лихвен процент. Принципът обаче е един и същ. А именно – максимално прозрачен и стъпващ на възможно най-голямата база.

Това е цената на едномесечни, тримесечни, шестмесечни или едногодишни депозити или комбинацията от тях или иначе казано каквото и да се случи този референтен лихвен процент не може да се манипулира. Каквото за всички, това и за нас. Или казано иначе – каквато е цената на въпросните депозити за цялата банкова система, такава ще бъде и за кредитополучателите на конкретна банка.

 

Какво се случва 2 години след като СОФИБОР го няма? Само хубави неща се случват! С едно единствено изключение всички банки използват за референтен лихвен процент едномесечни, тримесечни, шестмесечни или едногодишни депозити на цялата банкова система. За хората, които за пръв път се сблъскват с тези термини и въобще с идеята за променливия процент ще поясним набързо.

Променливи лихви – СОФИБОР и Референтни лихвени проценти

Когато имате променлив лихвен процент по вашия кредит (това са 95% от ипотечните кредити в страната), вашият лихвен процент се състои от 2 части/компонента. Едната част е така наречената фиксирана надбавка, която не се променя за целия период на вашия кредит. А другата част е променливият компонент, който повечето банки наричат “референтен лихвен процент”. Именно този променлив компонент се увеличава или намалява съобразно дадена методика, която има вашата банка. 

Това е накратко. Въпросните референтни лихвени проценти има едно единствено място, на което можете да видите как се развиват за целия двугодишен период. Това място е лихвообразуването на сайта на ФинСити, не че нещо ама само там го има и го поддържаме ежемесечно и дисциплинирано за информация!

Защо НЕ ни липсва СОФИБОР?

СОФИБОР-ът беше доста компроментиран последните години. Какво имаме предвид? Имаме предвид, че обемите зад логиката, по която той се изчисляваше бяха несериозно малки и в този смисъл казвам, че е компроментиран. Малките обеми предполагат дори хипотетична маниполируемост на референтния базов лихвен процент. Някой индивидуален играч дори не от най-големите при това лесно можеше да повлияе на въпросния индекс, ако имаше желание, което е несериозно.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация

Последствията за банковия сектор

Стрес имаше, но в умерени количества и всички банки, доброволно или немного доброволно минаха към почти еднакво лихвообразуване с различно име на референтния лихвен процент. Принципът обаче е един и същ. А именно – максимално прозрачен и стъпващ на възможно най-голямата база при определяне на банковите референтни лихвени проценти.

Тази база е цената на едномесечни, тримесечни, шестмесечни или едногодишни депозити или комбинацията от тях или иначе казано каквото и да се случи този референтен лихвен процент не може да се манипулира. Прозрачността се отразява здравословно на нашата банкова система – пожелаваме си да продължава все така!