Какви инвестиции могат да ви предложат българските банки?

Не е тайна, че нагласата на родната публика в голямата си част е: “бели пари за черни дни”. Философията на спестовността не е лоша, но за съжаление истината е, че към момента спестяването не може да бъде доходоносно, ако не е структурирано като инвестиция.

Това се случва най-лесно през така наречените “инвестиционни фондове” (използваме го като обобщено понятие в този случай). Макар да има редица възможности на родния пазар, в тази статия ще засегнем по-детайлно само фондовете, които се предлагат от банките ни.

Уникредит Булбанк и Алианц Банк

Двете банки предлагат фондовете на Амунди Асет Мениджмънт. Това, освен че е най-голямото дружество за управление на активи в Европа, отскоро вече е и в топ 10 в световен мащаб. Общите активи под управление възлизат на близо 1.5 трилиона евро. Към днешна дата това са най-сериозните като мащаб и опит инвестиционни фондове, които се предлагат от българските банки.

Банка ДСК

 На сайта на банкта бихте могли да видите следната информация за фондовете, които се предлагат от нея: „ОТП Фонд Мениджмънт” (Унгария) е част от OTP Group и е най-голямата компания за управление на договорни фондове и активи на унгарския пазар, с активи под управление от над 3,8 млрд. евро към 31.12.2017 г. в 71 договорни фонда.

Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка предлага фондовете на австрийското дружество Erste Asset Management. Erste Asset Management е международна компания за управление на активи с лидерски позиции в региона на Централна и Източна Европа. Активите, които са под управлението на групата са в размер на близо 4.5 млрд. лв. по наши калкулации от информация, намерена на сайта на Erste Asset Management.

Пощенка банка

Пощенска банка  е част от Eurobank Group и предлага ЛФ (Люксембург фонд) взаимни фондове на базираното си в Люксембург управляващо дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. 

Фондовете са регистрирани в Люксембург, съгласно Европейската директива за колективни инвестиции и прехвърлими ценни книжа (UCITS) и освен в България, се предлагат и на други пазари. ЛФ взаимни фондове покриват различните типове инвеститорски профили. Можете да видите по-подробна информация тук

ОББ

Банката стана един от най-големите играчи на пазара на финансови услуги през последните няколко години. Не само по отношение на банковите услуги, но също така и ако говорим за застраховане и инвестиции. Възможностите, които имат тук инвеститорите са фондовете под управлението на ОББ Асет Мениджмънт (управлява активи на стойност приблизително 170 млн. лв.). Групата KBC като собственик на банката обаче също навлиза на пазара като активите, които то управлява са на стойност близо 300 млрд. евро.

Централна Кооперативна Банка

Централна Кооперативна Банка предлага на своите клиенти три различни фонда, в които да вложат своите пари – ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив и ЦКБ Гарант. Общата стойност на активите, които управляват е приблизително 55 млн. лв. Можете да видите повече информация за тях тук.

Тексим Банк

Банката предлага възможност да се инвестира с помощта на Тексим Асет Мениджмънт, като дружеството управлява активи на стойност 34 млн. лв. според сайта на дружеството.

International Asset Bank

Банката предлага единствено посредничество за инвестиционни услуги и не предлага продуктите на конкретен фонд.

Токуда Банк

Банката предлага единствено посредничество за инвестиционни услуги и не предлага продуктите на конкретен фонд.

Българо-Американска Кредитна Банка

Банката предлага единствено посредничество за инвестиционни услуги и не предлага продуктите на конкретен фонд.

Търговска Банка Д

Банката предлага единствено посредничество за инвестиционни услуги и не предлага продуктите на конкретен фонд.

Общинска Банка

Банката предлага единствено посредничество за инвестиционни услуги и не предлага продуктите на конкретен фонд.

Обобщение

Днешните реалности на финансовите пазари и различните инвестиционни фондове правят възможността да инвестирате малка или голяма сума, което да ви донесе една по-задоволителна доходност от стандартните банкови депозити, които са достъпни на нашия пазар.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те