Кредитна история – основните неща, които да знае всеки кредитоискател!

Темата за централен кредитен регистър и кредитната история при кандидатстването за кредит няма как да се подмине лесно, когато говорим за кредитиране. Ще започнем с един често задаван въпрос от нашите клиенти – „кредитната история в моята банка е добра – може ли да ми помогне това при теглене на кредит?“. Темата безспорно е интересна и намеква някои неща за работата на банките в България.

„Кредитната история в моята банка“ – има ли такова животно у нас?

Темата за кредитната Ви история звучи малко като градските легенди. Говори се за разни „кредитни досиета“ и за това как банката наблюдава всичко и едва ли не кимва одобрително при добро поведение. За съжаление имам лоша новина. Помни се само лошата кредитна история. Добрата кредитна история и послания от рода на,‘‘аз съм страхотен клиент‘‘, ‘‘аз съм добре познат клиент‘‘, не са от значение в случая. Това, че сте ползвали 10 на брой кредита и сте ги обслужили перфектно, за съжаление нищо не значи.

Всеки път кредитоспособността се гледа към текущия момент. Ако по някаква причина сте стъпили накриво, тази история се пази в ЦКР за 5 годишен период, след като сте си погасили кредита. Да, може би е интересно, че във вътрешните бази данни на банката се информацията се пази завинаги. Звучи впечатляващо, но нищо повече.

Какво е всъщност е важно за една банка

Много пъти сме говорили за това какво вземат предвид банките на нашия пазар. И по отношение на доходите, и по отношение на работодателя, и по отношение на кредитната история. Можете подробно да се запознаете на нашия сайт или в YouTube канала ни. Относно добрата Ви кредитна история във вашата банката – тя за жалост не означава почти нищо. Лошата кредитна история винаги е проблем. В същата банка категорично, а във времето тя остава за 5 годишен период. След това официално изчезва от ЦКР като се смята, че сте си научили урока. 

Вижте повече по темата за Централния кредитен регистър (ЦКР) по-долу 👇

Основни факти 

Централният кредитен регистър се поддържа от Българска Народна Банка (БНБ), вследствие на генерираните портфейли от всички търговски банки и всички небанкови финансови институции. Всяка финансова институция генерира общи данни за целия си кредитен портфейл към 30-то число на всеки календарен месец.

Техниката зад „Централен кредитен регистър“

Между 1-во и 5-то число на следващия календарен месец всяка търговска банка прави преглед на кредитния си портфейл. Тогава на така наречените комитети по провизиране се взима отношение по големите експозиции в съответствие с политиките по провизиране. Между 5-то и 10-то число генерираните и потвърдени портфейли се изпращат за консолидиране към БНБ. Консолидирането е между 10-то и 15-то число на месеца след отчетния период.

След като бъдат обработени кредитните портфейли, БНБ публикува т. нар. Централен кредитен регистър, като след 15-то число на следващия календарен месец имаме обобщените данни за всички физически и юридически лица с информация към 30-то (последно число) на предходния календарен месец. В Централния кредитен регистър намират отражение информация за ползваните кредитни инструменти от търговски банки и небанкови финансови институции.

Внимавайте, когато подписвате договор за кредит, падежната Ви дата да не е близка до края на календарния месец. Това е важно, защото ако имате забавяне и имате вноска на 29-то число, а Вие внесете на 1-во – технически това е забавяне, а не просрочие, но де факто може да влезете в Централния кредитен регистър и ще си „изцапате” ЦКР-то.

Затова на въпроса „Предпочитана падежна дата?” – избирайте дата между 10 и 20-то число. Нека ориентир винаги да е денят, в който се превеждат заплати и възнаграждения. Това също е важна техническа подробност.

Кредитна история – заключение

Имайте предвид, че за съжаление история на погасените вече кредити се пази само за лошите кредити, за пет годишен период, а историята на погасените редовно обслужвани кредити не се пази. Това, че сте били изряден длъжник за съжаление все още не интересува банките на българския пазар. Също така препоръчваме, ако имате въпрос, който е от по-нестандартно естество, като например отчитането на различни лизинги, можете да видите повече информация тук.

П.П. 

Трябва да споменем за една от най-новите промени, които ще бъдат въведени по отношение на ЦКР. Считано от 20.11.2019 г. Централен кредитен регистър ще предоставя информация за лицата, които са съдлъжници и поръчители по кредити. На този етап повече не можем да кажем, но ни се струва, че няма как това да не се отрази на банковите политики и практики. Не искаме и да сме лоши пророци, но е напълно възможно именно достъпът до тази информация да повлияе за вземането на решения от страна на банковия сектор, които да се отразят сериозно (разбирайте негативно) на кредитоискателите.