Застраховка на имот при жилищен кредит и избор на нотариус – Най-важните неща, които трябва да знаете!

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Застраховка “имущество” при жилищен кредит – това е тема, която по принцип е подценявана и затова днес ще се опитаме да я изясним и да я осветлим с повече информация по въпроса. Ще разгледаме и един задаван въпрос, свързан с нотариусите и по специфично – с доверения нотариус.

Застраховка “имущество” при жилищен кредит

Един друг въпрос, който коментираме напоследък все по-често, е имуществената застраховка. Ако има задължителна застраховка в една ипотечна сделка, то тя е имуществената застраховка. Като цяло първо банката иска задължителните рискове, които трябва да покриете пред нея. Тъй като това е застраховката, която реално пази актива, който служи за обезпечение, всичко друго е условно.

Задължителните рискове, които банката винаги иска да са включени в една застраховка на имот като санитарен минимум са пожар, земетресение, природния бедствия и вандализъм. Всякакви други рискове са въпрос на ваш избор.  Това са задълижтелните, които водят до тотално погиване на актива, което е неприемливо. Но тук не говорим за риска дали сте наводнили съседа или той вас, това може да го добавите когато прецените.

Рисковете при застраховка имущество

Но най-големият въпрос по темата е на каква стойност да бъде тази застраховка на имот. Истината е, че никой не обръща внимание на това, банката просто иска да застраховате вземането й. Условно ако актива Ви е на пазарна стойност от 250 хиляди лева, а ползваният кредит в началото е бил 150 хиляди, а към момента условно е 60 хиляди, то застраховката за годината, която банката ще ви поиска ще бъде на стойност 60 хиляди лева. 

Замислете се това подзастраховане при реално настъпване на застрахователно събитие какво всъщност означава? Означава, че банката си покрива риска, взима въпросните 60 хиляди от застрахователя и Ви покрива дълга, да вие вече нямате дълг към банката, респективно нямате и никакъв актив, а пазарната стойност на тези активи продължава да е 250 хиляди лева. Да, банката изисква от вас да застраховате дълга си. От вас зависи да проявите разбиране и разум всъщност кой и какво застраховате. Застраховате банката или застраховате актива си?

Доверения нотариус по ипотечната сделка

В някой етап от живота най-вероятно ще Ви се наложи да се запознаете с нотариус покрай ипотечната Ви сделка. Ако вие имате доверие и опит с някой определен нотариус, то задължително това Ви желание трябва да стане ясно още в началото на сделката, но сега ще се запитате защо? Защото ако има някаква практика в банката, която изберем за финансираща вашата сделка то практиките са различни при различните банки. Някои банки имат и ползват външни юристи за правни становища. Втори имат юристи вътре в самата банка, от които се взема правно становище.

Трети банки ползват за правно становище директно нотариуси, с които работят. Респективно, ако банката работи с няколко на брой нотариуси и вашата сделка е изпратена за правно становище при вашия нотариус, изпадаме в доста сконфузна ситуация, защото сделката не би трябвало да е при вашия нотариус, а трябва да се чете при друг. Ако имате ваше изрично желание за това сделката Ви да е при конкретен нотариус, това трябва да се изясни при самото начало на сделката, за да си спестите неприятни изненади.

Когато се тегли жилищен кредит, трябва да отбележим още две теми, за които не се говори особено много. Става въпрос за имуществената застраховка и доверения нотариус. Защо те са от значение?

Застраховка имущество при жилищен кредит

Важно е да отбележим, че застраховката “Имущество” е на 100% задължителна във всички банки! Финансиращите институции държат да има някои рискове, които да са включени във въпросната застраховка. Логиката е, че това е застраховката, която реално пази актива, който служи за обезпечение.

Задължителните рискове, които банката винаги иска да са включени в една застраховка на имот като санитарен минимум са пожар, земетресение, природния бедствия и вандализъм. Всякакви други рискове са въпрос на ваш избор. Това са задълижтелните, които водят до тотално погиване на актива, което е неприемливо. Но тук не говорим за риска дали сте наводнили съседа или той вас, това може да го добавите когато прецените.

Рисковете при застраховка имущество

Най-големият въпрос обаче си остава цената на застраховката. Почти никой не обръща внимание на това, банката просто иска да застраховате вземането си. Тук дори може да си представим ситуации, в които активът Ви е на пазарна стойност от 250 хиляди лева, а ползваният кредит в началото е бил 150 хиляди, а към момента условно е 60 хиляди, то застраховката за годината, която банката ще ви поиска ще бъде на стойност 60 хиляди лева. 

Замислете се това подзастраховане при реално настъпване на застрахователно събитие какво всъщност означава. Означава, че банката си покрива риска, взима въпросните 60 хиляди от застрахователя и Ви покрива дълга. И да, вие вече нямате дълг към банката, но нямате и никакъв актив, а пазарната стойност на тези активи продължава да е 250 хиляди лева. Да, банката изисква от вас да застраховате дълга си. От вас зависи да проявите разбиране и разум по въпроса какво застраховате. Застраховате банката или застраховате актива (себе) си?

Доверения нотариус по ипотечната сделка

В някой етап от живота най-вероятно ще Ви се наложи да се запознаете с нотариус  покрай ипотечната Ви сделка. Ако вие имате доверие и опит с  някой определен нотариус, то задължително това Ви желание трябва да стане ясно още в началото на сделката, но сега ще се запитате защо? Защото ако има някаква практика в банката, която изберем за финансираща вашата сделка, то практиките са различни при различните банки. Някои банки имат и ползват външни юристи за правни становища. Втори имат юристи вътре в самата банка, от които се взема правно становище.

Трети банки ползват за правно становище директно нотариуси, с които работят. Респективно, ако банката работи с няколко на брой нотариуси и вашата сделка е изпратена за правно становище при вашия нотариус, изпадаме в доста сконфузна ситуация, защото сделката не би трябвало да е при вашия нотариус, а трябва да се чете при друг. Ако имате ваше изрично желание за това сделката Ви да е при конкретен нотариус, това  трябва да се изясни при самото начало на сделката, за да си спестите неприятни изненади.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!