Как работят банките в България?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Днес ще споделя коментар по един въпрос от полето на общата култура – „Как работят банките в България?“. Накратко ще споделя основните особености на модела на работа на българската банкова система. Понякога е добре да се имат предвид подобни обширни теми, защото те се оказва, че са предпопределящи за основните практики в банковия сектор.

Как работят банките в България

Първо трябва да отворим една голяма скоба и да кажем, че банките в България открай време работят по така наречения немски модел. Англосаксонското банково дело не е познато и не е приемливо тук. Не го работим и не го разбираме. Разликата най-общо казано се състои в следното. У нас банките  упражняват така нареченото универсално банкиране. Англосаксонската банкова система е много строго разделена на инвестиционно и търговско банкиране.

Рaзбира се, и в нашите търговски банки има инвестиционни управления, но интересът на търговското и инвестиционното банкиране по презумпция са антагонистични. Инвестиционните отдели/банки носят и са готови да поемат значително по-високи рискове. Обратното – търговското банкиране е изключително консервативно и практично.

Въпрос на добър мениджмънт (на много добър мениджмънт) да балансира антагонистичните интереси на двете най-общо казано дивизии в една търговска банка в България (а и не само в България). Истината е, че цяла Европа работи на този принцип. По една или друга причина за наше съжаление нямаме нито една англосаксонска банка. Няма и да имаме – по презумпция сме вилает на гръцкото лоби – респективно англосаксонска банка не очаквайте да работи на територията на България.

Банковата система в България – интересни подробности

Интересно е да се спомене, че преди години имаше съвсем бегъл и неуспешен опит за ползването на инструменти като чекове – просто практиката ги изхвърли от употерба преди да са внедрени. Респективно прескочихме един много голям етап в банковата история. Към днешна дата също вървим с доста големи крачки в това отношение – прескачаме доказани и недоказани модели. 

Последните моди в банкирането са всичко, което може да се „изнася“ на външни доставчици. Това важи например по отношение на собствеността, която притежава банката. Големите търговски банки, с малки изключения разбира се, не притежават почти никаква собственост, тъй като се счита, че това са затворени пари. Бизнесът на една банка е да продава парични средства, а не да инвестира в недвижими имоти. Това от една страна, а от друга страна банките се превръщат в точки на продажба на какво ли не. Кръстосаните продажби са в основата на съвременния им бизнес.

Това се случва въпреки тях. Тъй като от друга страна в кредитирането навлязоха след съответните законови промени разбира се, огромни инвестиционни фондове. В корпоративното банкиране в частност. Имате нарастващ брой финтех компании, които влязоха много грубо и директно в банковия разплащателен бизнес. В кредитирането на ритейл бизнеса също навлязоха финтех компании. Тоест банките в този им вид, каквито ги познаваме към момента, са обречени.

Сега е моментът да си направите селфи с любимата банката, тъй като до 5-10 години няма да съществува в класическия й вид, в който я виждате в момента. Винаги може да задавате допълнителни въпроси – темата е необятна.