Що е то финансов консултант и има ли почва у нас?

Професия финансов консултант – добре дошла в България или не точно?

Няколко размисли и страсти по модерната напоследък тема за професията на финансовите консултанти. Има ли такава професия смисъл да се практикува на местна почва? Ще дадем и различията, които разграничават нашата работа от тази на един финансов консултант.

Разлики между България и чужбина

Като отправна точка ще започна с твърдението, че в англосаксонската система професията финансов консултант има своята правна рамка и регламентация. Като цяло можем да кажем, че има своето доста сериозно място. От друга страна обаче в България работата на финансовия консултант се изчерпва с амбициите на едни млади хора, които се опитват да дават академични знания, на други хора с дългогодишна практика в бизнеса. Теоретично няма лошо, но всъщност като погледнем голямата картина, за съжаление не се случва нищо продуктивно.

Нашата работа се различава от тази на финансовите консултанти и съвсем спокойно мога да кажа, че ние не сме финансови консултанти. Ние сме кредитни консултанти и твърдим с увереност, че си разбираме много добре от работата. Ние нямаме амбициите да консултираме и да извършваме финансово планиране, да разглеждаме инвестиционни и застрахователни продукти или други житейски решения и казуси, които да са свързани с финансови продукти. Ние коментираме кредитните продукти.

Защо професията финансов консулант е трудно да се практикува тук?

Откъде изхожда нашата теза, че въпросната услуга се практикува много трудно у нас? Мога да кажа, че е комплексно, но фактори като народопсихология, манталитет и финансова грамотност са основополагащи. Всъщност, ако изходим от тезата, че финансите са науки на излишъците, каквито са и всъщност, то липсата на излишъци предопределя и нуждата от финансово консултиране. Да, някъде по света има много добри и много строги стандарти и те имат своето място, разбиране и прилагане. За съжаление нещата в България стоят по малко по-различен начин. 

В общи линии популяризирането на услугата напоследък се дължи на няколко компании с чуждо ноу-хау, които влязоха в България. Друг фактор е и институтът за Дипломирани финансови консултанти. Той има амбицията да осигурява профeсионална подготовка по методология, която е утвърдена в САЩ и Великобритания. Макар подготовката на кадрите на института да е добра, реално към момента липсва разпозната нужда у широката маса на населението за ползването на подобен тип услуга – респективно за оценяването на образователния ценз на подобни кадри. Казано по-просто – “финансов консултант” се наричат както наскоро завършили студенти, които са преминали кратко обучение в дадена компания, предоставящи такива услуги, така и хора, завършили специализирано образование в сферата, и имащи години опит във финансовия сектор. И мнозинството от хората изобщо няма да се замислят да направят разликата. Това е огромен проблем пред утвърждаването на тази професия. 

Финансово и кредитно консултиране

За съжаление, финансовия консултант в България е много тежка и неблагодарна работа. Де факто търсенето е клонящо към нула, a и нуждата е с неясен произход. Един финансов консултант първо трябва да убеди клиента си от нуждата от своята услуга и тогава да се конкурира, за да предложи най-добрата такава. Наистина много трудна и неблагодарна работа. Пак казвам, ние не сме финансови консултанти, ние сме кредитни консултанти с повече от десет години опит. Нашата професия е с подобаваща законова рамка и регламентация, за каквато финансовите консултанти в България все още мечтаят и са много далеч. 

Как помага ФинСити на хората?

Нашите клиенти споделят:

 • С настощята референция бих желал да изразя моите отлични впечатления от работата на г-н Иво Димитров – изпълнителен директор на ФинСити. Неговото компетентно мнение ми е било от полза в редица случаи, когато става въпрос за финансови услуги. Надежден и доверен партньор, на когото може да се разчита. Според мен „ФИНСИТИ“ е доказало за времето на своето съществуване, че заслужава доверието на клиентите си.

  Марий Апостолов
  Управляващ съдружник - Грант Торнтон ООД
 • Искам да благодаря на екипа на ФинСити и в частност на Иво Димитров за професионализма, търпението и вниманието, с което подходи към нуждата ми от ипотечен кредит. Лекотата, с която боравят с тази толкова сложна за мен материя и непринуденото сътруничество ми позволиха успешно да финализирам сделката си. Спестих много стрес, отпуска от работа заради различни документи, неприятни изненади. Бях спокоен по време на процеса и чувствах подкрепа в тази важна за мен стъпка. Определено препоръчвам FinCity заради тяхната коректност, бързина и адекватни реакции! Способните и коректни професионалисти са рядкост в почти всяка област, а те са точно такива! Благодаря ви!

  Дечко Стефанов
  Регионален мениджър EasyAds
 • „О ПЛЮС“ ЕООД е в делови отношения с фирма „ФИНСИТИ“ ООД повече от седем години. Съвместната ни работа с тях се отличава с коректност, а в тяхно лице намираме партньорско, пълно съдействие и разбиране на нашите потребности. Екипът на „ФИНСИТИ“ ООД се съобразява изцяло със специфичните изисквания, които имаме по отношение на процесите в съвместната ни работа. Отличните ни отношения, съвсем естествено, прераснаха в приятелско и същевременно професионално взаимодействие. През цялото време на нашето сътрудничество, което продължава и до днес, Иво Димитров, в качеството си на Управител, многократно ми е доказал, че е човек, на когото може да се разчита. Гореизложеното ми дава основание да препоръчам „ФИНСИТИ“ ООД като коректен и надежден партньор.

  Милен Георгиев
  Управляващ директор