Що е то финансов консултант и има ли почва у нас?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Професия финансов консултант – добре дошла в България или не точно?

Няколко размисли и страсти по модерната напоследък тема за професията на финансовите консултанти. Има ли такава професия смисъл да се практикува на местна почва? Ще дадем и различията, които разграничават нашата работа от тази на един финансов консултант.

Разлики между България и чужбина

Като отправна точка ще започна с твърдението, че в англосаксонската система професията финансов консултант има своята правна рамка и регламентация. Като цяло можем да кажем, че има своето доста сериозно място. От друга страна обаче в България работата на финансовия консултант се изчерпва с амбициите на едни млади хора, които се опитват да дават академични знания, на други хора с дългогодишна практика в бизнеса. Теоретично няма лошо, но всъщност като погледнем голямата картина, за съжаление не се случва нищо продуктивно.

Нашата работа се различава от тази на финансовите консултанти и съвсем спокойно мога да кажа, че ние не сме финансови консултанти. Ние сме кредитни консултанти и твърдим с увереност, че си разбираме много добре от работата. Ние нямаме амбициите да консултираме и да извършваме финансово планиране, да разглеждаме инвестиционни и застрахователни продукти или други житейски решения и казуси, които да са свързани с финансови продукти. Ние коментираме кредитните продукти.

Защо професията финансов консулант е трудно да се практикува тук?

Откъде изхожда нашата теза, че въпросната услуга се практикува много трудно у нас? Мога да кажа, че е комплексно, но фактори като народопсихология, манталитет и финансова грамотност са основополагащи. Всъщност, ако изходим от тезата, че финансите са науки на излишъците, каквито са и всъщност, то липсата на излишъци предопределя и нуждата от финансово консултиране. Да, някъде по света има много добри и много строги стандарти и те имат своето място, разбиране и прилагане. За съжаление нещата в България стоят по малко по-различен начин. 

В общи линии популяризирането на услугата напоследък се дължи на няколко компании с чуждо ноу-хау, които влязоха в България. Друг фактор е и институтът за Дипломирани финансови консултанти. Той има амбицията да осигурява профeсионална подготовка по методология, която е утвърдена в САЩ и Великобритания. Макар подготовката на кадрите на института да е добра, реално към момента липсва разпозната нужда у широката маса на населението за ползването на подобен тип услуга – респективно за оценяването на образователния ценз на подобни кадри.

Казано по-просто – “финансов консултант” се наричат както наскоро завършили студенти, които са преминали кратко обучение в дадена компания, предоставящи такива услуги, така и хора, завършили специализирано образование в сферата, и имащи години опит във финансовия сектор. И мнозинството от хората изобщо няма да се замислят да направят разликата. Това е огромен проблем пред утвърждаването на тази професия. 

Финансово и кредитно консултиране

За съжаление, финансовия консултант в България е много тежка и неблагодарна работа. Де факто търсенето е клонящо към нула, a и нуждата е с неясен произход. Един финансов консултант първо трябва да убеди клиента си от нуждата от своята услуга и тогава да се конкурира, за да предложи най-добрата такава.

Наистина много трудна и неблагодарна работа. Пак казвам, ние не сме финансови консултанти, ние сме кредитни консултанти с повече от десет години опит. Нашата професия е с подобаваща законова рамка и регламентация, за каквато финансовите консултанти в България все още мечтаят и са много далеч. 

Професия финансов консултант – добре дошла в България или не точно?

Няколко размисли и страсти по модерната напоследък тема за професията на финансовите консултанти. Има ли такава професия смисъл да се практикува на местна почва? Ще дадем и различията, които разграничават нашата работа от тази на един финансов консултант.

Финансов консултант в България vs Англия – различни професии…

Първото важно уточнение е, че англосаксонския свят професията е много ясно регулирана. В България към момента работата на финансовия консултант се изчерпва с амбициите на 2 основни групи хора. Едната група се състои от млади хора, които се опитват да дават академични знания, на други хора с дългогодишна практика в бизнеса. Теоретично няма лошо, но всъщност нещата не се получават много добре.

Другата група са хората със солидни знания, които имат добра теоретична подготовка, но за съжаление понякога им липсва практика с българския случай, което отново прави нещата неуспешни. И, разбира се, има и изключения от втората група, които разполагат със сериозни теоретични знания и практически опит, които всъщност успяват да демонстрират защо тази услуга е истински полезна. 

Изключенията по наше мнение са около 5%, без да претендираме за точност, а само на база на нашият опит с колегите в бранша. Не искаме да ги засягаме, но просто това е реалността според нас…

Защо професията финансов консулант е трудно да се практикува тук?

Мога да кажа, че е комплексно, но фактори като манталитет и финансова грамотност са основополагащи. Всъщност, ако изходим от тезата, че науката за финансите е наука на излишъците, то липсата на излишъци предопределя и нуждата от финансово консултиране. Да, някъде по света има много добри и много строги стандарти и те имат своето място, разбиране и прилагане. За съжаление нещата в България по друг начин 

Популяризирането на услугата напоследък се дължи на няколко компании с чуждо ноу-хау, които влязоха на родния пазар. Друг фактор е и институтът за Дипломирани финансови консултанти. Той има амбицията да осигурява профeсионална подготовка по методология, която е утвърдена в САЩ и Великобритания. Макар подготовката на кадрите на института да е добра, реално към момента липсва разпозната нужда у широката маса на населението за ползването на подобен тип услуга – респективно за оценяването на образователния ценз на подобни кадри.

Казано по-просто – “финансов консултант” се наричат както наскоро завършили студенти, които са преминали кратко обучение в дадена компания, предоставящи такива услуги, така и хора, завършили специализирано образование в сферата, и имащи години опит във финансовия сектор. И мнозинството от хората изобщо няма да се замислят да направят разликата. Това е огромен проблем пред утвърждаването на тази професия. 

Финансово и кредитно консултиране

За съжаление, финансовия консултант в България е много тежка и неблагодарна работа. Де факто, търсенето е клонящо към нула, a и нуждата е с неясен произход. Един финансов консултант първо трябва да убеди клиента си от нуждата от своята услуга и тогава да се конкурира, за да предложи най-добрата такава. Наистина много трудна и неблагодарна работа.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация