Актуалната ситуация с банките – лесно ли се тегли ипотечен кредит по време на пандемия?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

В този коментар сме си поставили за цел да отговорим на въпроса “Възможно ли е да се изтегли ипотечен кредит от банка в сегашната ситуация?”. Краткият отговор е “ДА”. Но ние както знаете не сме по кратките отговори, така че ще покажем цялата картинка.

Поведението на банките
Какво беше поведението на банките в този немого кратък период на “lockdown” или извънредно положение, когато форсмажорно бяхме принудени да спрем…Да работим, едва ли не да живеем… Трябваше да си останем вкъщи и да се опитаме да запазим самоолбадание, психическо равновесие и т.н.

За разлика от много други субекти, банките реагираха достатъчно адекватно. Не можем да им отречем голямата заслуга за частния мораториум. Сравнително бързо се събраха, решиха и го въведоха. Към днешна дата информацията е, че между 10 и 15% от портфейла са се възползвали от т.нар. мораториум на плащанията. Тъй като последната му дата беше 22 декември, за да има 6 месеца до 22.12.2020 г. последната дата за това някой клиент да поиска тази отсрочка беше на 22.06. Какво представляваше това отсрочване?

Банков мораториум в условията на извънредно положение
Всеки клиент имаше право да поиска разсрочване на лихва, главница или и двете за до 6 месеца. Което представляваше чисто механично и техническо удължаване на срока на кредита. Без оскъпяване, без натоварване на следващите вноски – техническо удължаване с още 6 месеца. Също така няма значение и крайната дата на погасяване, пенсионна възраст и прочие. Форсмажорно се наложи този ход.

Към момента казах, че между 10 и 15% от портфейлите са се възползвали от това. Което автоматично означава, че този мораториум колкото беше в полза на клиентите, толкова е в полза и на банките. Защото в противен случай най-вероятно щеше да им се наложи да провизират същите тези 10-15%. Това е много добра новина. Няма да влизаме в дълбочината на банковото счетоводство, но най-просто казано – провизиите изяждат капитала, респективно пречат на банката да кредитира. 

С изключение на това, че още в март месец съвсем адекватно и бързо банките взеха превантивни мерки, без да спират кредитирането. Силно рестриктивно ограничиха сектори, индустрии, които официално се очакваше, че ще бъдат по-силно засегнати. В края на краищата те са частни структури и носят риск все пак. Друга тема са реакциите на институциите…

Условия за теглене на ипотечен кредит от банка в сегашната ситуация
Добрата новина като цяло е, че лихвите си останаха на същите нива. Те са максимално добрите исторически в рамките на нашите географски ширини. Да – това са най-добрите лихви, които сме виждали. Промени имаше по отношение на рисковия профил на клиента и оценката. Промяна по отношение на цената не е имало. Към днешна дата ипотечен кредит от банка се тегли по същия начин както и преди извънредното положение.

Изключение като LTV (процент на финансиране) и съотношение дълг-доход за последните няколко седмици буквално са възстановени почти напълно към оригинални продукти. Така че банките кредитират, ние не сме преставали да обгрижваме клиентите си, да им търсим най-добрите условия (и да ги намираме) и продължаваме напред!

Колко лесно е да изтеглим ипотечен кредит по време на пандемия. Еми доста лесничко е, стига да не сте пряко засегнат от ограничителните мерки. Тогава ситуацията е доста сложна… Каква е цялата картинка?

Какво правят банките?

Какво беше поведението на банките в този немого кратък период на “lockdown” или извънредно положение, когато форсмажорно бяхме принудени да спрем…Да работим, едва ли не да живеем… Трябваше да си останем вкъщи и да се опитаме да запазим самоолбадание, психическо равновесие и т.н.

За разлика от много други субекти, банките реагираха адекватно. Не можем да им отречем голямата заслуга за частния мораториум. Сравнително бързо се събраха, решиха и го въведоха. Към днешна дата информацията е, че между 10 и 15% от портфейла са се възползвали от т.нар. мораториум на плащанията. 

Как помогна мораториумът?

Всеки клиент имаше право да поиска разсрочване на лихва, главница или и двете за до 6 месеца. Което представляваше чисто механично и техническо удължаване на срока на кредита. Без натоварване на следващите вноски – удължаване с още 6 месеца. Също така няма значение и крайната дата на погасяване, пенсионната възраст и т.н. 

Още през март месец съвсем адекватно и бързо банките взеха превантивни мерки, без да спират кредитирането. Силно рестриктивно ограничиха сектори, индустрии, които официално се очакваше, че ще бъдат по-силно засегнати. В края на краищата те са частни структури и носят риск все пак. Друга тема са реакциите на институциите…

Оферта за жилищен кредит?

ФинСити ще ви помогне да получите най-добрите оферти от правилните за вас банки, за да можете да направите своя информиран и аргументиран избор!

Условия за теглене на ипотечен кредит от банка в сегашната ситуация

Добрата новина е, че лихвите си останаха същите. Те са най-добрите в рамките на нашите географски ширини за цялата ни история. Да – това са най-добрите лихви, които сме виждали. Промени имаше по отношение на рисковия профил на клиента и оценката. Промяна по отношение на цената не е имало. Към днешна дата ипотечен кредит от банка се тегли по същия начин както и преди извънредното положение.