Какво можем да намерим в сайта на БНБ (Втора част)

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Днес ще представим втората част от темата “Какво можем да намерим на страницата на БНБ“ . Безценна информация що се отнася до изследванията и публикациите, които БНБ публикува на тримесечна база.

Тримесечният бюлетин на БНБ “Банките в България“

Анализите на БНБ, свързани с българската икономика, лихвена статистика и прочие, са изключително професионални. Не са лесни за четене от необременен с материята човек, но си струва да се погледнат. Нещо наистина безценно е тримесечният бюлетин на БНБ ‘‘Банките в България‘‘. Информация, която ползваме почти ежедневно за всякакви цели – изключително богата информация. Може да се каже, че това е източникът на информация и на всички журналисти. Много е важно, обаче да знаеш как да я четеш, а не всички могат.

Правна рамка и Централен Кредитен Регистър

Имате справка и за цялата национална и европейска правна рамка, всички закони и наредби на БНБ, които регламентират (без застраховането) банковия и небанковия финансов сектор в България. Можете да разгледате и интересната тема за кредитирането като рамка, а и изобщо. Тук отново трябва да отворя скоба и да кажа, че за необременените не е толкова лесно за четене и може да предизвика повече въпроси, отколкото отговори, но информацията е факт.

Често споменаваме и коментираме понятието ЦКР или Централен Кредитен Регистър. Тук също може да видите кога, къде, колко струва и как се публикува и това, което е важно да знаете е, че всяко физическо и юридическо лице де факто има достъп до своето лично ЦКР. Никак не е лошо да го проверявате от време на време.