Какво можем да намерим в сайта на БНБ (Втора част)

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Днес ще представим втората част от темата ”Какво можем да намерим на страницата на БНБ” . Безценна информация що се отнася до изследванията и публикациите, които БНБ публикува на тримесечна база.

Тримесечният бюлетин на БНБ ”Банките в България”

Анализите на БНБ, свързани с българската икономика, лихвена статистика и прочие, са изключително професионални. Не са лесни за четене от необременен с материята човек, но си струва да се погледнат. Нещо наистина безценно е тримесечният бюлетин на БНБ ‘‘Банките в България‘‘. Информация, която ползваме почти ежедневно за всякакви цели – изключително богата информация. Може да се каже, че това е източникът на информация и на всички журналисти. Много е важно, обаче да знаеш как да я четеш, а не всички могат.

Правна рамка и Централен Кредитен Регистър

Имате справка и за цялата национална и европейска правна рамка, всички закони и наредби на БНБ, които регламентират (без застраховането) банковия и небанковия финансов сектор в България. Можете да разгледате и интересната тема за кредитирането като рамка, а и изобщо. Тук отново трябва да отворя скоба и да кажа, че за необременените не е толкова лесно за четене и може да предизвика повече въпроси, отколкото отговори, но информацията е факт.

Често споменаваме и коментираме понятието ЦКР или Централен Кредитен Регистър. Тук също може да видите кога, къде, колко струва и как се публикува и това, което е важно да знаете е, че всяко физическо и юридическо лице де факто има достъп до своето лично ЦКР. Никак не е лошо да го проверявате от време на време.

Във втората част на материала, посветен на безкрайния източник на информация, наречен “официален сайт на БНБ”, ще продължим с нашето кратко изложение. 

Тримесечен бюлетин ”Банките в България”

Анализите на БНБ за състоянието на икономиката, лихвените проценти по различни групи финансови продукти и прочие не са за “невъоръжено око”. И тук е интересно да отбележим, че има един настина безценен материал, който е тримесечният бюлетин на БНБ ‘‘Банките в България‘‘. Ако сте малко по–наясно с банковата терминология и в известна степен механизъм, по който работи банкирането, това може да е страхотен източник на информация за актуалното състояние на банковия сектор в страната.

Правна рамка и ЦКР

На сайта, разбира се, има и справка и за цялата национална и европейска правна рамка, всички закони и наредби на БНБ, които регламентират (без застраховането) банковия и небанковия финансов сектор в България. Тук отново трябва да отворя скоба и да кажа, че за необременените не е толкова лесно за четене и може да предизвика повече въпроси, отколкото отговори, но информацията е факт.

Едва ли е останал човек, който да е имал допир до кредитите и да не знае какво означава “ЦКР” или Централен Кредитен Регистър. Тук също може да видите кога, къде, колко струва и как се публикува и това, което е важно да знаете е, че всяко физическо и юридическо лице де факто има достъп до своето лично ЦКР. Никак не е лошо да знаете как става проверката и дори да го проверявате отвреме-навреме, за да не останете неприятно изненадани в някой момент… Казуси всякакви сме виждали.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация