Какво можем да намерим в сайта на БНБ (Първа част)

В няколко видеа, съвсем информативно, ще споделим какво може да очаквате от сайта на БНБ. На сайта на БНБ има статистика за щяло и нещяло. Тя е предимно за професионално ползване, но има и информация, която можете да ползвате в много конкретни и специализирани случаи.

Статистика за банкови и небанкови дружества. Парична и лихвена статистика.

На първо време трябва да посочим, че на сайта на БНБ, има статистика за всички банкови и небанкови финансови дружества. Това са инвестиционните фондове, лизингови дружества, дружества специализирани в небанковото кредитиране. Това, което Ви касае пряко, е паричната и лихвената статистика. Това е информацията, която търговските банки ползват, за да лихвообразуват. Знаете, че май месец миналата година изчисляването на СОФИБИД и СОФИБОР беше прекратено. Тук също може да видите ретроспективна информация и статистика за минало време за тези два индекса. Към момента се изчисляват по индекс ЛЕОНИА, основният лихвен процент и въпросната парична и лихвена политика.

Както казахме, това е информацията, която повечето търговски банки ползват, при изчисляването на референтният лихвен процент. Той е неразделна част от лихвения процент, който ползвате при кредитиране и разбира се някои банки използват основния лихвен процент като такъв.

Валутни курсове и такси за комисионни и платежни услуги

Тук е мястото, при нужда да видите и да ползвате статистика за валутните курсове към момента. Ретроспективно за същия ден и за доста големи периоди в минало време. Може би най-полезното, за необременения с финансови дела човек е статистиката за таксите за комисиони и платежни услуги. Ако за цените на разплащателните сметки, се конкурират само банките, то при цените за разплащателни услуги, вече има значителен брой дружества за разплащателни услуги и небанкови такива.

Полезното е, че в много подреден и структуриран вид, има информация за цените на повечето банкови и платежни услуги. Това е много полезно да се види, когато искате да се информирате с повече информация.

Вижте още интересни видеа на финансова темата!

Посетете нашия YouTube канал!