Каква е разликата между солидарен и ипотекарен длъжник?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Говорили сме и друг път, но ще се наложи да допълним темата за солидарен и ипотекарен длъжник. Ще разгледаме разликите между тях и какво точно представляват двете понятия.

Солидарен длъжник 

Нека започнем, като кажем, че това са коренно различни неща! Това често не се разбира, когато се коментира темата! Солидарният длъжник влиза в договора за кредит и е солидарно отговорен за обслужването му. Без значение дали ще обследваме или няма да обследваме доходите на солидарния длъжник, той се добавя по различни причини.

Най-често, за да допълни доходите, но има и редица други причини, заради които може да има солидарен длъжник. Едно от основанията, поради което определено лице може да се яви като солидарен длъжник за връщането на определена сума, е встъпването в дълг. Това означава, че кредиторът, наред с първоначалния длъжник, се снабдява с още едно лице, което отговаря за връщането на сумата на същото основание, на което отговаря и главният длъжник. Обикновено чисто практически солидарният длъжник бива бъркан с поръчителя по един кредит, но това е една друга тема за друг разговор.

Какво е ипотекарен длъжник?

Трябва да започнем с това, че ипотекарният длъжник е съвсем различно нещо. Ипотекарният длъжник може да бъде всяко трето, свързано или несвързано икономически родствено лице. Неговият имот служи за обезпечаване на Вашия дълг към банката. Затова се казва и ипотекарен длъжник. Той е длъжник само с ипотеката, която е учредена върху неговия имот като обезпечение на Вашето вземане. Има редица вариации на юридически казуси в ситуацията с ипотекарния длъжник, но тъй като те са по-специфични, си струва да се коментира конкретно.

Обобщение

Като заключение трябва да кажем, че няма нищо общо между солидарен длъжник и ипотекарен длъжник. Чисто практически – солидарният длъжник участва със своите доходи и пълната отговорност, която поема, за изплащането на един кредит, а ипотекарният длъжник със своя имот. Надявам се да е станало малко по-ясно сега.

Какво представлват термините “солидарен длъжник” и “ипотекарен длъжник”? Въобще имат ли нещо общо? Надяваме се да отговорим максимално разбираемо в тази статия веднъж и завинаги!

Солидарен длъжник 

Започваме със солидарния длъжник. Важно е да кажем, че той влиза в договора за кредит и е солидарно отговорен за обслужването му. Без значение дали ще се разглеждат неговите доходи. Обикновено кредиторите изискват това допълнително обезпечение, за да “допълнят” доходите на кредитополучателите, но има и редица други причини, заради които може да има солидарен длъжник.

Възможно е например кредиторът да изиска такъв длъжник, за да може изобщо да се кандидатства за кредит (това е често срещано при съпрузи). То означава, че кредиторът, наред с първоначалния длъжник, се снабдява с още едно лице, което отговаря за връщането на сумата на същото основание, на което отговаря и главният длъжник. Обикновено чисто практически солидарният длъжник бива бъркан с поръчителя по един кредит, но това е една друга тема за друг разговор.

Какво е ипотекарен длъжник?

Трябва да започнем с това, че ипотекарният длъжник е съвсем различно нещо. Ипотекарният длъжник може да бъде всяко трето, свързано или несвързано икономически, родствено лице. Неговият имот служи за обезпечаване на Вашия дълг към банката. Затова се казва и ипотекарен длъжник. Той е длъжник само с ипотеката, която е учредена върху неговия имот като обезпечение на Вашето вземане. Има редица вариации на юридически казуси в ситуацията с ипотекарния длъжник, но тъй като те са по-специфични си струва да се коментира конкретно.

Обобщение

Като заключение трябва да кажем, че няма нищо общо между солидарен длъжник и ипотекарен длъжник. Чисто практически – солидарният длъжник участва със своите доходи и пълната отговорност, която поема, за изплащането на един кредит, а ипотекарният длъжник със своя имот. Надявам се да е станало малко по-ясно сега. 

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!