Удостоверение за семейно положение – важен ли е семейният ни статус при ипотечен кредит?

Защо така нареченото “удостоверение за семейно положение” е от значение при теглене на кредит? Днешната тема е интересна с това, че винаги става въпрос за нея волю и неволю – много често на клиентите им хрумват всякакви идеи за това кой да бъде и да не бъде включен в кредита. Реалността понякога обаче не отговаря на очакванията. 

Удостоверение за семейно положение при потребителски кредит 

Първо, трябва да знаете, че скоринг системите на почти всички банки правят автоматична проверка по ЕГН в ГРАО и връщат онлайн информация за семейния Ви статус. В този смисъл е много важно какво ще отразите в искането за кредита, тъй като разминаването без рационално обяснение на тази информация, се смята, примерно, за опит за измама и може да е проблем при оценката на кредитоспособността Ви. Ако кандидатствате за овърдрафт то трябва да знаете, че овърдрафтът  е личен кредитен инструмент и не се изисква участието на съпруг или съпруга. Ако кандидатствате за кредитна карта,  то категорично казусът е същият и не се изисква участието на съпруг/съпруга.

Ако обаче кандидатствате за потребителски кредит, тук вече вариациите са многобройни- като цяло се изисква информация за съпруга или съпругата. Скорингът прави тази проверка в ГРАО и е критично важно да посочите вярно информацията в исканията си. Случват се всякакви сценарии. Фактическа раздяла, на първо четене тя се доказва с една Декларация за Фактическа Раздяла, тъй като там хипотезата е, че имаме дългогодишна фактическа раздяла, но нямаме официален развод. Информацията в ГРАО е една, а фактологията е друга. Съществува такава практика, но трябва изрично да се спомене още при кандидатстването нещата да са ясно и упоменати предварително.

Вижте още интересна информация за ипотечните кредити!

Повече на нашия YouTube канал

Удостоверение за семейно положение при ипотечен кредит

Ако кандидатсваме за ипотечен кредит, нещата стават още по деликатни. Ако имате официален брак, по закон придобитото по време на брак имущество е предмет на семейно-имуществена общност. Респективно информацията за съпруга или съпругата е еднозначно необходима. Резонно е донякъде съпруга/съпругата да участват в придобиването, но и да не участват имат права върху него. Ако пък ще участват в нотариалния акт, много често това категорично и еднозначно означава и участието им в кредита. Дори без да се налага да обследваме и техните доходи, ако първите са достатъчни. Така или иначе е необходимо да участват и в кредита. Ако живеете на семейни начала, но искате съпруга или съпругата да придобият имот, да имат права по закон върху него, то тогава категорично ще участват и в кредита.

Може би тук е мястото да споменем и за сценарий, в който трето лице, без да уточняваме кое, може да бъде и ипотекарен длъжник на вашия кредит без да участва в кредита. Ипотекарният длъжник е един друг статус. Това е трето лице, с което нямате или имате родствена или икономическа свързаност. Той обезпечава Вашето задължение към банката със собствен актив. Често съществуват такива сценарии, не е проблем и не е нещо лошо.

 Трябва да имате предвид обаче, че личните Ви кредити и най-вече качеството на обслужването им почти винаги могат да се отразят и на фирмените Ви кредити. Тоест причина за отказ за фирмено кредитиране при проблемно лично ЦКР е класика в жанра, този казус има своята логика. При ЕООД и ООД това е категорично така, не важи може би само при акционерните дружества, тъй като там хипотезата за собствеността е съвсем различна.

Предбрачният договор

Нещо, което се сещам, че не сме споменали е предбрачният договор или режима на разделна имуществена общност. Ако съществува такъв, то тогава съществува и сценария да придобиете актив при съществуващ реален брак в ГРАО. Да придобиете актив, който да е само Ваш. Наличието на такъв договор е основанието да искаме съпруга/съпругата да не участват в договор за кредит. Може би това е единственият случай, в който можем доказано правно да искаме такова изключение. Имайте го предвид.

Сигурно възникват и много въпроси по бързия коментар, който направихме. Не се притеснявайте – темата удостоверение за семейно положение не е изчерпана, така че вие питате, аз отговарям. Ако искате да разберете какъв е пълният списък от документи при кандидатстване за кредит клкнете тук!