Каква роля играе семейното положение при теглене на кредит?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Каква роля играе семейното положение при теглене на кредит? Днешната тема е интересна с това, че винаги става въпрос за нея волю и неволю, а именно семейният Ви статус. 

Специфики на семейния статус при потребителски кредит и личните кредитни инструменти

Първо, трябва да знаете, че скоринг системите на почти всички банки правят автоматична проверка по ЕГН в ГРАО и връщат онлайн информация за семейния Ви статус. В този смисъл е много важно какво ще отразите в искането за кредита, тъй като разминаването без рационално обяснение на тази информация, се смята, примерно, за опит за измама и може да е проблем при оценката на кредитоспособността Ви. Ако кандидатствате за овърдрафт то трябва да знаете, че овърдрафтът  е личен кредитен инструмент и не се изисква участието на съпруг или съпруга. Ако кандидатствате за кредитна карта,  то категорично казусът е същият и не се изисква участието на съпруг/съпруга.

Ако обаче кандидатствате за потребителски кредит, тук вече вариациите са многобройни- като цяло се изисква информация за съпруга или съпругата. Скорингът прави тази проверка в ГРАО и е критично важно да посочите вярно информацията в исканията си. Случват се всякакви сценарии. Фактическа раздяла, на първо четене тя се доказва с една Декларация за Фактическа Раздяла, тъй като там хипотезата е, че имаме дългогодишна фактическа раздяла, но нямаме официален развод. Информацията в ГРАО е една, а фактологията е друга. Съществува такава практика, но трябва изрично да се спомене още при кандидатстването нещата да са ясно и упоменати предварително.

Семейното положение при ипотечен кредит и ипотекарен длъжник

Ако кандидатсваме за ипотечен кредит, нещата стават още по деликатни. Ако имате официален брак, по закон придобитото по време на брак имущество е предмет на семейно-имуществена общност. Респективно информацията за съпруга или съпругата е еднозначно необходима. Резонно е донякъде съпруга/съпругата да участват в придобиването, но и да не участват имат права върху него. Ако пък ще участват в нотариалния акт, много често това категорично и еднозначно означава и участието им в кредита. Дори без да се налага да обследваме и техните доходи, ако първите са достатъчни. Така или иначе е необходимо да участват и в кредита. Ако живеете на семейни начала, но искате съпруга или съпругата да придобият имот, да имат права по закон върху него, то тогава категорично ще участват и в кредита.

Може би тук е мястото да споменем и за сценарий, в който трето лице, без да уточняваме кое, може да бъде и ипотекарен длъжник на вашия кредит без да участва в кредита. Ипотекарният длъжник е един друг статус. Това е трето лице, с което нямате или имате родствена или икономическа свързаност. Той обезпечава Вашето задължение към банката със собствен актив. Често съществуват такива сценарии, не е проблем и не е нещо лошо.

 Трябва да имате предвид обаче, че личните Ви кредити и най-вече качеството на обслужването им почти винаги могат да се отразят и на фирмените Ви кредити. Тоест причина за отказ за фирмено кредитиране при проблемно лично ЦКР е класика в жанра, този казус има своята логика. При ЕООД и ООД това е категорично така, не важи може би само при акционерните дружества, тъй като там хипотезата за собствеността е съвсем различна.

Предбрачният договор

Нещо, което се сещам, че не сме споменали е предбрачният договор или режима на разделна имуществена общност. Ако съществува такъв ,то тогава съществува и сценария да придобиете актив при съществуващ реален брак в ГРАО. Да придобиете актив, който да е само Ваш. Наличието на такъв договор е основанието да искаме съпруга/съпругата да не участват в договор за кредит. Може би това е единственият случай, в който можем доказано правно да искаме такова изключение. Имайте го предвид.

Сигурно възникват и много въпроси по бързия коментар, който направихме. Не се притеснявайте, вие питате, аз отговарям.