Защо скоринг системите са важни за това да ви одобрят за кредит?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

В продължение на темата за банкриане на дребно – говорихме за това каква е идеята, каква е структурата за различните банки, а не казахме, че банкирането на дребно работи на принципа на големите числа. Тук идва момента да коментираме така наречения “кредитен скоринг”.

Кредитен скоринг – как работи?

Казахме, че става дума за работа с готови продукти. Терминът е “pre-approval” (предварителни одобрения) – когато отговаряте на няколко изисквания, може да ползвате определени продукти. Това се случва с доста сложен софтуер. Така наречените скоринг системи в банките. Истината е, че различните банки имат различен скоринг. В голямата си цялост той си прилича толкова, доколкото той стъпва най-вече на доходи и кредитна история и прочие.

Но някога в скоринг системите на някои банки имаше въпроси, респективно бонус точки (отрицателни точки) за това дали имате домашен любимец, дали сте разведен и т.н. С времето скоринг системите се настройват постоянно, но с годините се настроиха към българската ни действителност и доста точно се справят с предназначението си.

Предназначението на скоринг системите

Функцията им е проста – скоринг системите пазят общия риск на банката. За съжаление няма нищо индивидуално в тях. Работят с бази данни и с конкретни тегла, понякога доста сложни. В крайна сметка една система за кредитен скоринг е само на ниво обслужване. Банкирането като такова преди 10-ина години вече не съществува. Оценката на риска е изцяло автоматизирана. За щастие системите имат предвид конкретната действителност.

Например голямата част от икономиката ни е в сивия сектор, голямо разминаване между официални и реални доходи. Е, в скорингите на нашите банки все още съществува възможността за това да се опише „клюкарската“ част от нещата – някаква специфика извън конкретните съотношения и математика, което е често решаващо за сделката, защото не всичко може да мине през скоринга, гледайки само грубите цифри, без да може да се влезе в детайл. Така или иначе обаче всички банки работят със скоринг.

Какво е важно

Важни за скоринга са кредитната ви история, начина на образуване на доходите ви, съотношенията ви дълг/доход, процент на финансиране, имате/нямате просрочие, имате/нямате собственост, имате автомобил/нямате автомобил, живеете в собствено жилище и т.н. Хиляди въпроси могат да съществуват, за които дори не подозирате. И скорингът вади рейтинг – за сделка и за кредитоспособност. Бял/зелен рейтинг – това означава одобрена сделка.

Някакъв различен цвят рейтинг (много често са в цветове) не означава директен отказ. Това означава, че сделката е от компетенцията на по-високо ниво – отива в регионален, в риск, където трябва. Това вас конкретно не ви интересува. Важното е да сте попаднали на човек, който знае какво прави и е готов да защитава сделката, когато е убеден в нея, за да мине през компетентните нива. А относно цветовете – черен рейтинг мисля, че на всички е ясно какво означава (там никой не може да ви помогне).

Предполагам сте чували израза “зависи от вашия индивидуален профил” в контекста на получаването на банков кредит. Ние самите доста сме го използвали… Какво се крие зад определянето на така наречения профил (независимо дали става въпрос за физическо или юридическо лице) е основната тема в този коментар. 

Как работи банковото оценяване

Когато говорим за “банкиране на дребно азахме”, имаме предвид най-вече банкови услуги, които са за физически лица и микро и малки предприятия. Когато говорим за тези финансови продукти, трябва да обясним, че те са от така наречените “готови продукти. Терминът е “pre-approval” (предварителни одобрения) – когато отговаряте на няколко изисквания, може да ползвате определени продукти.

Това се случва с доста сложен софтуер и се извършва от банковите скоринг системи. Всяка банка има уникални модели в техните скоринг системи, които отразяват визията на управителното тяло на банката и търговската (и рисковата) политика на съответната банка. Българските скориниги стъпват най-вече на доходи и кредитна история.

Но някога в скоринг системите на някои банки имаше въпроси, респективно бонус точки (отрицателни точки) за това дали имате домашен любимец, дали сте разведен и т.н. С времето скоринг системите се настройват и за бълграскаата реалност стигнаха до извода, че ЦКР-то и доходите са най-важни.

Функцията им е проста – скоринг системите пазят общия риск на банката. За съжаление няма нищо индивидуално в тях. Работят с бази данни и с конкретни тегла, понякога доста сложни. В крайна сметка една система за кредитен скоринг е само на ниво обслужване. Банкирането като такова преди 10-ина години вече не съществува. Оценката на риска е изцяло автоматизирана.

Най-важното за финал

Както вече споменахме най-важни за скоринга са кредитната ви история, начина на образуване на доходите ви, но и съотношенията ви дълг/доход, процент на финансиране, имате/нямате просрочие, имате/нямате собственост, имате автомобил/нямате автомобил, живеете в собствено жилище и т.н. Хиляди въпроси могат да съществуват, за които дори не подозирате. И скорингът вади рейтинг – за сделка и за кредитоспособност. Бял/зелен рейтинг – това означава одобрена сделка.

Някакъв различен цвят рейтинг (много често са в цветове) не означава директен отказ. Това означава, че сделката е от компетенцията на по-високо ниво – отива в регионален, в отдел “Риск”, където трябва. Това вас конкретно не ви интересува. Важното е да сте попаднали на човек, който знае какво прави и е готов да защитава сделката, когато е убеден в нея, за да мине през компетентните нива. А относно цветовете все пак има един, който приключва нещата – черен рейтинг… Мисля, че на всички е ясно какво означава.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те