Кредит без проверка в ЦКР – всичко, което трябва да знаете!

Решихме да засегнем тема, която всеки в банковия сектор ще приеме за доста провокативна. А именно: Има ли реална възможност да изтеглите кредит без проверка в ЦКР

Кой се интересува от тегленето на кредит без проверка в ЦКР?

Причините може да са най-различни и такъв тип сделка се търси както от физически, така и от юридически лица (разбирайте най-вече фирми). Много често търсещите подобно кредитиране лица имат проблем със своята кредитна история. Това обаче не е задължително – понякога просто не желаят за тях да се пази централизирана информация, което е възможно да ни наведе на едни други мисли.

Кой отпуска такива кредити?

Най-откровено, но и банално казано – вашите приятели и роднини. Истината е, че нито банковите, нито финансовите институции няма да отпуснат кредит без проверка в ЦКР. Те задължително ще проверят вашата информация и ще качат информацията за вашия кредит, ако ви отпуснат такъв. Длъжни са да го правят. Възможностите за кредити от частни лица са може би единствената алтернатива – там процедури и предсказуемост според нас няма. Респективно няма как да ви препоръчаме да стигате до тях.

Колко бързо се обновява информацията в ЦКР?

Истината е, че обновяването на информацията в централния кредитен регистър е по-важно да се отбележи. Възможно е да се случи с различни закъснения – както да се добави ново ваше задължение, така и да се премахне старо. Второто се забелязва все по-често напоследък като практика от различни фирми за бързо кредитиране. Не е задължително да има зъл умисъл, понякога просто тези институции са по-лошо организирани и де факто не подлежат на по-стриктен контрол. Те в крайна сметка не държат парите на хората както го правят банките и не представляват кой знае какъв интерес за медиите (въпреки че казуси с техните хитрини постоянно изскачат).

Ами ако проблемът не е в ЦКР-то?

Като есенция на коментара може да определим следните твърдения:

“„Аз бях в еди коя си банка и не знам защо, но там ми отказаха“. Да, банката не е длъжна да ви обяснява в детайли и да дава подробни причини за своя отказ за отпускане на кредит.”

“Често пъти чисто служебно и проформа ви казват: „Висок риск“, „неприемлив риск за банката“ и просто отказ. Това обикновено означава и че контактът ви с нея приключва. За съжаление това отношение към клиентите едва ли ще се промени скоро.”

“Критично важно е обаче защо е дошъл този отказ за отпускане кредит. Ясно е, че ако знаем защо банката ви е отказала, бихме могли по-бързо да започнем да търсим решение. Трябва да имате предвид, че оценката, която ще прави банката на вашия профил, ще е различна в зависимост от продукта.”

“Въпреки това стигаме до извода, че ако се проведе едно интервю, в което да се разбере целия казус с личния ви профил към момента на кандидатстването – много често този отказ е можело да бъде избегнат. За съжаление всеки отказ за отпускане на кредит „стопира“ вашето ЕГН във въпросната банка за следващите 3 до 6 месеца.”

Ако не знаете защо ви отказват, по-добре питайте професионалисти. Причината може и да не е вашата кредитна история. Само така ще можете да намерите реално решение на вашия казус.

Обобщение

Нашето мнение е, че нито една финансова или банкова институция няма как да отпусне кредит без проверка в ЦКР. Трябва да имате предвид обаче ситуации, в които информацията в самия регистър не е актуализирана. Това най-често се случва, когато имате няколко на брой задължения за обединяване (най-вече от бързи кредити) и се оказва, че сте погасили вашия дълг де факто, но това не е отразено в системата. За това препоръката ни винаги е при окончателно погасяване на задълженията си към финансови институции да изисквате бележка за погасен дълг.

Как може да ти помогне ФинСити?