Ще се променят ли клиентските договори по кредити в банките, които се сливат?

Напоследък много клиенти изказват съмнения, имат колебания или просто задават въпроса какво се случва с предстоящите сливания на банки в България?

Какви са тези сливания на банки?

Към момента сме свидетели на придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк от ДСК, както и на Пощенска – Пиреос. Оттук могат да следват редица интересни неща и да се правят множество изводи. От години се говори за консолидация на сектора и ето че доживяхме някакво движение. Друг е въпросът, че първите четири имат доста повече от 50% от пазара на ипотечни и потребителски кредити, но това също не е непременно лошо. Чисто като брой в България търговските банки са предостатъчно дори може да се каже, че 30 за нашия пазар са много.

Последствия за крайните клиенти

Място за някакви конкретни притеснения няма. Категорично всички сключени към момента договори си остават активни и не подлежат на промяна. Освен ако двете страни не търсят такава и не се споразумеят за такава. Нито един договор не подлежи на принудителна промяна – трябва да го знаете – това е законът, това е и практиката.

В този ред на мисли самата Сосиете Женерал преди години купи портфейла от кредити на Креди Агрикол и нито една буква от тези договори не беше сменена.

За предстоящите такива договори, до второ нареждане, официалната позиция и на двете банки (Сосиете Женерал и ДСК) е, че до фактическото обединяване на двете институции и оптимизирането на клонова и офисна мрежа, те ще работят абсолютно отделно. Ще продължават да имат различен подход към клиента и обслужване като цяло, както и различен риск, различни продукти и т.н. Така че предстоящото сливане 2019-2020 не е тема, която ни касае пряко.

Сделакта си е сделка и договорът си е договор.

Същото важи и за Пощенска банка и Пиреос. Ако нещо конкретно ви вълнува по темата – пишете, обадете се, ще се радваме да отговорим.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация