Необезпечени фирмени кредити: Как да изтеглим оборотен кредит до 100 000 лв. в три стъпки?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Днешната тема е необезпечени фирмени кредити. Накратко казано – има такова “животно”, но има и някои особености около него.

Когато говорим за необезпечени фирмени кредити
Първо трябва да уточним, че говорим за малък и среден бизнес и за продукти, които са направени тенденциозно за малък и среден бизнес. Най-често срещаните продукти са необезпечените оборотни кредити – те могат да бъдат овърдафт или револвиращ или с индивидуални погасителни планове. Това е въпрос на конкретна техника и специфика на питащия (кандидатстващия за финансиране).

Това, което е важно да го знаем предварително е, че тъй като те са структурирани банкови продукти, конкретно направени за този тип клиенти, те са предварително одобрени при условие, че отговаряте едновременно на няколко условия.

Условия, които да изпълните
Условията са:
1. Чисто удостоверение за данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от НАП на самото юридическо лице и на неговия управител. 

2. Положителен финансов резултат за последната година година 

3. Размерът на кредита да е 30% от оборота за последната година и размер на финансирането не повече от 50 хилияди лева.

Необезпечен фирмен оборотен кредит може да стигне и до 100 хиляди за добре познати клиенти. За такива се признават тези, които са работили с банката поне 1 година.

Обобщение
Това, което да запомните е, че има смисъл да питаме за необезпечен оборотен кредит, ако отговаряме на тези три условия – чисто 87, ал.6, дружеството да е на печалба и размерът на кредита да е до 30% от оборота за последната година (като размерът може да е до 50 хиляди лв.). Истината е, че мнозинството банкови оферти гравитират приблизително около тези показатели.

Необезпеченото фирмено кредитиране си е мечта за собствениците на малък и среден бизнес. Как стоят нещата с него сред българския банков пазар?

Необезпечени фирмени кредити 

Трябва да уточним, че говорим за малък и среден бизнес и за продукти, които са направени тенденциозно за малък и среден бизнес. За този тип клиенти обикновено продуктите са необезпечените оборотни кредити. Те са овърдафт или револвиращ (или по-рядко с индивидуални погасителни планове). Това се определя от практиката на съответната банка, желанието на бизнеса, който търси финансиране, и възможността му да защити това желание.

Както сме казвали и преди – това са в над 90% от случаите предварително готови продукти, с които боравят банките. Спецификите на клиентите имат значение, доколкото изпълняват няколкото условия, заложени в продуктовите карти на съответните банки.

Условията на банките

Няма как да преминим през условията на всяка една банка, но можем да ги обобщим в известна степен по следния начин:

1. Чисто удостоверение за данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от НАП на самото юридическо лице и на неговия управител. 

2. Положителен финансов резултат за последната година година 

3. Размерът на кредита да е 30% от оборота за последната година и размер на финансирането не повече от 50 хилияди лева.

Необезпечен фирмен оборотен кредит може да стигне и до 100 хиляди за добре познати клиенти. За такива се признават тези, които са работили с банката поне 1 година.

Обобщение

Това, което да запомните е, че има смисъл да питаме за необезпечен оборотен кредит, ако отговаряме на тези три условия – чисто 87, ал.6, дружеството да е на печалба и размерът на кредита да е до 30% от оборота за последната година (като размерът може да е до 50 хиляди лв.). Истината е, че мнозинството банкови оферти гравитират приблизително около тези показатели.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те