Необезпечени фирмени кредити: Как да изтеглим оборотен кредит до 100 000 лв. в три стъпки

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Днешната тема е необезпечени фирмени кредити. Накратко казано – има такова „животно“, но има и някои особености около него.

Когато говорим за необезпечени фирмени кредити

Първо трябва да уточним, че говорим за малък и среден бизнес и за продукти, които са направени тенденциозно за малък и среден бизнес. Най-често срещаните продукти са необезпечените оборотни кредити – те могат да бъдат овърдафт или револвиращ или с индивидуални погасителни планове. Това е въпрос на конкретна техника и специфика на питащия (кандидатстващия за финансиране).

Това, което е важно да го знаем предварително е, че тъй като те са структурирани банкови продукти, конкретно направени за този тип клиенти, те са предварително одобрени при условие, че отговаряте едновременно на няколко условия.

Условия, които да изпълните

Условията са:
1. Чисто удостоверение за данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от НАП на самото юридическо лице и на неговия управител. 

2. Положителен финансов резултат за последната година година 

3. Размерът на кредита да е 30% от оборота за последната година и размер на финансирането не повече от 50 хилияди лева.

Необезпечен фирмен оборотен кредит може да стигне и до 100 хиляди за добре познати клиенти. За такива се признават тези, които са работили с банката поне 1 година.

Обобщение

Това, което да запомните е, че има смисъл да питаме за необезпечен оборотен кредит, ако отговаряме на тези три условия – чисто 87, ал.6, дружеството да е на печалба и размерът на кредита да е до 30% от оборота за последната година (като размерът може да е до 50 хиляди лв.). 

Истината е, че мнозинството банкови оферти гравитират приблизително около тези показатели