Погасителен план, защо ви трябва?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Погасителен план – защо ви трябва и какво е важно да знаете за него?

Когато числата говорят

Защото каквато и оферта да получите, независимо дали е ЕСИФ и всичко необходимо по една оферта, винаги най-бързо може да се ориентирате по погасителния план. Имайте предвид също така, че план, който е проста разпечатка от Excel, който не е приложен с ЕСИФ, няма стойност на ангажирана оферта и може да ви заблуди!

В него задължително фигурират и трябва да проверите дали говорим за главницата, която искаме и за срока, респективно и за вида кредит, който искате дали е анюитетен или намаляващ, за да е коректен погасителният план.

В погасителния план много ясно са разписани вноските и разходите по кредита. Имате колона с месечната вноска, която често е разшифрована на размер на лихвата, размер на главницата в тази вноска, размер на застраховката живот, когато говорим за ипотечен кредит, когато влиза в месечната вноска. Ако има други месечни такси, които са разпределени във вноската, те също са конкретно упоменати.

Погасителен план – голямата полза

С други думи погасителния план първо ви е най-бързият и онагледен ориентир за сравняване на оферти. Второ – погасителен план искаме задължително и той се разписва като част от договора. Там със сигурност можете да видите в цифри офертата, която представяна преди това. Трето – искаме такъв план всеки път, когато предсрочно погасяваме някаква част от главницата. Тогава банката е длъжна да предостави нов план с новия размер на вноската при новата главница или при новия срок, ако запазим същата вноска. 

Примерни погасителни планове

Погасителен план 1:

Погасителен план 2:

Погасителен план 3:

Задължително прегледай и:

  1. Това е начинът, по който ще намерим най-изгодните условия за твоя кредит
  2. Необходими документи, при кандидатстването за кредит
  3. Сега ли е най-подходящият момент да изтегля ипотечен кредит?
  4. Най-често срещаният трик, който бaнкитe прилагат, за да ти привлеkат вниманието?
  5. Как банките в България образуват лихвите по своите ипотечни кредити?