Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Погасителният план е един от основните документи, които са неизменна част от договора за кредит. 

Когато числата говорят

Защото каквато и оферта да получите, независимо дали е ЕСИФ и всичко необходимо по една оферта, винаги най-бързо може да се ориентирате по погасителния план. Имайте предвид също така, че план, който е проста разпечатка от Excel, който не е приложен с ЕСИФ, няма стойност на ангажирана оферта и може да ви заблуди!

В него задължително фигурират и трябва да проверите дали говорим за главницата, която искаме и за срока. Респективно и за вида кредит, който искате – дали е анюитетен или намаляващ. Възможно е и да е индивидуален според други изисквания или възможности на клиента. Тези неща е необходимо да са описани, за да е коректен погасителният план. 

В погасителния план много ясно са разписани вноските и разходите по кредита. Имате колона с месечната вноска, която често е разшифрована на размер на лихвата, размер на главницата в тази вноска, размер на застраховката живот, когато говорим за ипотечен кредит, когато влиза в месечната вноска. Ако има други месечни такси, които са разпределени във вноската, те също са конкретно упоменати.

Трябва да направим само малък коментар за застраховката имущество при ипотечните кредити. Тя може да не е включена в погасителния план, тъй като понякога банките си “измиват ръцете” с това, че не могат да задължат клиента да я сключи при даден застраховател, следователно не могат да са сигурни в цената, следователно си намират извинение да не я включат и така да направят ГПР-то си по-примамливо.

Погасителен план – голямата полза

С други думи погасителният план първо ви е най-бързият и онагледен ориентир за сравняване на оферти. Второ – погасителен план искаме задължително и той се разписва като част от договора. Там със сигурност можете да видите в цифри офертата, която представяна преди това.

Трето – искаме такъв план всеки път, когато предсрочно погасяваме някаква част от главницата. Тогава банката е длъжна да предостави нов план с новия размер на вноската при новата главница или при новия срок, ако запазим същата вноска. 

Предполагаме, че всеки, който е теглил кредит или е се е сблъсквал с оферта за кредит, не се е оттървал от погасителни планове… Да, няма измъкване от това чудо, но така и трябва да бъде. Какво все пак трябва да имате предвид?

Когато числата говорят

Независимо от офертата, която ще получите, погасителният план е един много добър ориентир за “реалността на цифрите”. Как обаче трябва бъде предоставен този погасителен план? Разпечатка от Excel? Таблича в Word? Истината е, че погасителен план, който не е приложен с ЕСИФ, няма стойност на ангажирана оферта и може да ви заблуди!

В погасителния план много ясно са разписани вноските и разходите по кредита. Имате колона с месечната вноска, която често е разбита на размер на лихвата, размер на главницата в тази вноска, размер на застраховката живот, когато е предложена такава опция и тази застраховка влиза в кредита. Ако има други месечни такси, които са разпределени във вноската, те също са конкретно упоменати.

Застраховката имущество понякога бива удобно пропускана от някои банки с извинението, че те “няма как да знаят каква застраховка ще си изберете”. Да, доста удобно, но вие сте предупредени, тъй като четете тази статия от ФинСити!

Голямата полза от погасителния план

С други думи погасителният план първо ви е най-бързият и онагледен ориентир за сравняване на оферти. Второ – погасителен план искаме задължително и той се разписва като част от договора. Там със сигурност можете да видите в цифри офертата, която представяна преди това.

Трето – искаме такъв план всеки път, когато предсрочно погасяваме някаква част от главницата. Тогава банката е длъжна да предостави нов план с новия размер на вноската при новата главница или при новия срок, ако запазим същата вноска. 

Примерни погасителни планове

Погасителен план 1:

Погасителен план 2:

Погасителен план 3:

Оферта за жилищен кредит?

ФинСити ще ви помогне да получите най-добрите оферти от правилните за вас банки, за да можете да направите своя информиран и аргументиран избор!