Тънкостите при пазарна оценка на недвижим имот

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Пазарна оценка на недвижим имот – задължителен документ във всяка ипотечна сделка. А какво е важно да знаем за нея?

Политиката на повечето банки

Повечето банки работят с предварително одобрени списъци на оценителски къщи, чиято оценка могат да приемат. В някои банки пазарната оценка се изготвя и/или валидира от вътрешни отдели, служители или външни фирми, наети от самата банка за конкретната цел.

От нашата гледна точка е важно обаче да знаем, че сумата на кредита може да бъде (в заивсимост от различните сценарии – панелен, къща, апартамент, ново строителство) 80-85-90% от пазарната оценка – не от договорената цена.

Оценка на недвижим имот – актуална практика

По-конкретно тук трябва да коментираме предварителния договор. Почти не останаха банки, които работят с цената, посочена в предварителния договор. Финансира се процент от пазарната оценка. Може би за това и банките държат оценките, които предоставяме, да са от предварително одобрени  от лицензирани оценителски къщи. Има банки, които казват така : „финансираме условно 85% от пазарната или договорената цена, която е по-ниската от двете“. За щастие това са 1-2 банки. Всички останали работят на процент финансиране, изчислен на базата на пазарната оценка.

Изготвяне на пазарна оценка на недвижим имот

Накратко казано има различни методики, като някои банки имат конкретни изисквания за формата и използваните методи в пазарните си оценки. В повечето случаи това са общи стандарти. Използват се три метода – ликвидационна стойност, пазарна стойност, сравнителна стойност.

Тези три стойноти имат различни тегла, а в различните банки имат и различни изисквания за тези стойности. Някаква произовдна от тях е крайната пазарна оценка. Трябва да отворим една скоба – че има банки, които работят с ликвидационна стойност. Да, тя реално е част от крайната оценка, което може да се приеме за непредставително и понякога в ущърб на клиента, тъй като ликвидационната стойност по презумпция е най-ниската от трита метода. Такива обаче са реалностите и е важно да имате предвид, че ако вашата банка работи с тази стойност би било добре да помислите за това какви други „захарчета“ би могла да ви предложи тя, за да натежи вашия избор към нея.

Вижте списък с най-важните неща при тегленето на кредит!