Допълнителни средства за ремонт при жилищен кредит – Какво е необходимо, ако имате нужда от тях?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Много често възникващ въпрос е този за допълнителни средства за ремонт при жилищен кредит. Оказва се, че хората или не си правят добре сметката, или изобщо не си я правят, а проблемът може да се реши доста лесно.

Допълнителни средства за ремонт при жилищен кредит
Когато купуваме едно жилище много често се налага (разбирайте 80% от случаите), да се извършат разни “козметични”, а понякога и не особено козметични промени. В този случай най-желателно е това да стане чрез план сметка за строителни монтажни работи (СМР) или чрез КСС – количествено стойностни сметки (практически разликата е основно в терминологията). Чрез тези способи можем да финансираме тази нужда от допълнителни средства в рамките на ипотечния кредит за покупка. Да, не е страшно. Това обикновено се прави в отделен договор – важното е да е при същите условия като ипотечния кредит.

Защо това е правилният начин
Така се финансира тази допълнителна нужда, защото ипотечният кредит е възможно най-дългосрочният и възможно най-евтиният на пазара инструмент. Това е единият аргумент, от друга страна логиката е и в това, че тъй като ще добавим стойност към актива, който е предмет на покупката, няма причина да не е на същата цена като кредитът, с който сме извършили самата покупка. Много по-разумно дори от гледна точка на логическата причина е това да бъде дори допълнителена сума при същите условия, но повтарям – за ремонт и довършителни работи.

Срещаме случаи понякога дори като продукт от банката, е тези средства да се допълват под формата на потребителски кредит. Като цяло и това не е толкова страшно. Разликата от гледна точка на финансовата тежест ще дойде от по-високата лихва и по-късият срок. Респективно натоварването за една и съща сума върху месечния бюджет е различна при финансирането по първия начин и при финансирането по втория начин. В крайна сметка решението е само ваше – важно е да знаете, че има сценарий, при който да финансирате тези дейности.

“Чудесно, купихме го, а сега може да започва работата по него…”. Звучи ли ви познато? На нас определено да. над 80% от новите собственици правят ремонти на новозакупените жилища. Това поне е наблюдението от нашите клиенти. Как да се избегнат финансовите проблеми в такава ситуация?

Допълнителни средства за ремонт при жилищен кредит

Прието е за нормално при покупката на едно жилище да се извършат разни “козметични”, а понякога и не особено козметични промени. В този случай най-желателно е това да стане чрез план сметка за строителни монтажни работи (СМР) или чрез КСС – количествено стойностни сметки (практически разликата е основно в терминологията). Чрез тези способи можем да финансираме тази нужда от допълнителни средства в рамките на ипотечния кредит за покупка. Да, не е страшно. Това обикновено се прави в отделен договор – важното е да е при същите условия като ипотечния кредит.

Защо това е правилният начин?

Ипотечният кредит е възможно най-дългосрочният и възможно най-евтиният инструмент на финансовия пазар в България. Има и друга логика, разбира се и тя е в това, че тъй като ще добавим стойност към актива, който е предмет на покупката. Тоест няма причина да не е на същата цена като кредитът, с който сме извършили самата покупка. Много по-разумно дори от гледна точка на логическата причина е това да бъде дори допълнителена сума при същите условия, но повтарям – за ремонт и довършителни работи.

Понякога тези средства се допълват под формата на потребителски кредит. Като цяло и това не е толкова страшно. Разликата от гледна точка на финансовата тежест ще дойде от по-високата лихва и по-късия срок. Респективно натоварването за една и съща сума върху месечния бюджет е различно при финансирането по първия начин и при финансирането по втория начин. 

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!