Защо банката се интересува къде работите, когато решите да теглите кредит?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Защо банката се интересува от работодателя ви? Добре, де „Защо е важно за кого работя?“ се питате вие, нали получавам еди какви си пари?

Защо размерът на заплатата не е достатъчен?

Няколко са причините и нещата, от които всъщност се интересува банката. Освен от нетния ви доход и това дали сте на постоянен трудов договор, тя иска да знае конкретно кой е работодателят ви. На първо място, защото (това е хубаво да го запомните) за банката от гледна точка на риска е важно дали работите в малка или голяма разпознаваема фирма. Иначе казано може да получавате и да се осигурявате съвсем оригинално официално бяло/реално (както искате го квалифицирайте) в една добре работеща фирма, в която обаче личният състав е трима души. Това не е много окей от гледната точка на риска на банката. В същото време може да се осигурявате на значително по-скромна цифра във фирма с 30 човека. Това е много по-добре.

И в крайна сметка „Защо е важно за кого работя?“

Колкото по-голяма и разпознаваема е фирмата, толкова по-добре е за скоринга, когато кандидатствате за кредит. Това е причината банката да се интересува от работодателя ви. Няма някакъв друг, скрит, нездрав интерес – чисто управление на риска. Големите фирми статистически са по-стабилни от малките. За банките статистиката всъщност е определяща, колкото и да е индивидуален, конкретен и специфичен казусът ви…В крайна сметка статистиката е по-важна.