Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Най-разумната възраст за теглене на кредит винаги се има предвид от банките

Да започнем с възможното по отношение на въпрос за най-добра възраст за теглене на кредит. Всяка възраст след 21 години, когато по писани и неписани правила банката е склонна да ви даде самостоятелно финансиране, без да е необходимо да добавяме по различни причини поръчители или роднини (в общия случай майка или баща).

Има ли всъщност най-добра възраст за теглене на кредит?

Краткият отговор е, че всяка възраст е подходяща. Няма дефинирано правило, нито може да има. Житейската мъдрост и опит винаги се имат предвид, но конкретните измерения на риска са господстващи. Ако банката гледа заявлението на клиент на 50 години, който има лоша кредитна история и заявлението на клиент на 23 години, но с добра кредитна история – по-добре ще се гледа на клиента, който няма лоша кредитна история.

Възрастта на кредитополучателя обаче автоматично кореспондира на срока на кредита. Формулата накратко е следната: Максимален срок на кредита + годините ви = максимум 65. Тоест към датата на издължаване на кредита не трябва да навършвате 65 години (това е ограничението). Разбира се, има леки изключения за мъже и жени (до 65 или 70 години). Не това обаче е най-важното. 

Млади и стари – какво е възможно?

Трябва да обърнем внимание и на една интересна ситуация. Имаме предвид казуси, в които като съдлъжници участват в кредити един по-възрастен и един по-млад съкредитоискател. Това е често срещана практика при покупка на имот от родители и деца. Обичайното съображение на банката е, че допустимият срок ще бъде съобразен с възрастта на по-възрастния кредитоискател.

Например – майка и син кандидатстват за кредит – синът е на 25, а майката на 55 години. Максималният срок в повечето банки би бил между 10 и 15 години, защото ще се имат предвид годините на по-възрастния кредитоискател. Съществува обаче и другата възможност. А именно да се гледат общите доходи, но възрастта на по-младия съкредитоискател. За да се защити подобна сделка обаче се водят по-сериозни преговори с банките и трябва да се изтъкнат логични и сериозни аргументи.

Срок на кредита

Истината е, че срокът на кредита се определя по друга причина. Първата, разбира се, е възрастта ви. Втората, когато възрастта ви позволява максимален размер на кредита, вече срокът се определя от това какъв е коефициентът дълг/доход и в какви коефициенти трябва да влезем, за да изпълним условията на банката. В общия случай това е обвързано с доказуемите или недоказуемите ви доходи.

Може да ви е любопитно да разберете, че по статистика средната продължителност на сключените договори за системата е някъде над 27 години (по спомен и когато говорим за ипотечни кредити). В същото време средната обръщаемост на портфейла на ипотечните кредити беше малко над 14 години.

Тази фрапираща разлика идва точно от това, че сме принудени да теглим по-дълги кредити като срок. Разбира се, всеки в живота на кредита се опитва да се справи с това и реално отново статистиката показва, че са единици хората, които го обслужват до края на оригиналния срок, подписан в договора за кредит.

Годините имат значение!

Нека да сме реалисти. Банките отпускат кредити на хора, които имат навършени 21 години. Понякога дори и тогава се искат поръчители (обикновено това са родителите). За възрастовия диапазон 18-21 г. поръчителят е задължителен от всички банки. Таванът също е ясен.

Банките (с някои изключения) залагат като горна граница при внасяне на последната вноска по кредита – 70 г. Това означава, че ако сте на 54 години и искате да изтеглите кредит, максималният срок, за който може да кандидатствате е 16 години.

Има ли най-добра възраст за теглене на кредит?

Не. Защото всяка възраст е подходяща. Няма дефинирано правило, нито може да има. Житейската мъдрост и опит винаги се имат предвид, но конкретните измерения на риска са господстващи. Ако банката гледа заявлението на клиент на 50 години, който има лоша кредитна история и заявлението на клиент на 23 години, но с добра кредитна история – по-добре ще се гледа на клиента, който няма лоша кредитна история.

Комбинации

Среща се и една интересна ситуация. Говорим за случай, в който като съдлъжници участват в кредита един по-възрастен и един по-млад съкредитоискател. Това е често срещана практика при покупка на имот от родители и деца. Обичайното съображение на банката е, че допустимият срок ще бъде съобразен с възрастта на по-възрастния кредитоискател.

Например – майка и син кандидатстват за кредит – синът е на 25, а майката на 55 години. Максималният срок в повечето банки би бил между 10 и 15 години, защото ще се имат предвид годините на по-възрастния кредитоискател. Понякога обаче съществува и възможността да се гледат общите доходи, но възрастта на по-младия съкредитоискател. За да се защити подобна сделка обаче се водят по-сериозни преговори с банките и трябва да се изтъкнат логични и сериозни аргументи.

Срок на кредита – какво е най-важното?

Истината е, че срокът на кредита се определя по друга причина. Първата, разбира се, е възрастта ви. Втората, когато възрастта ви позволява максимален размер на кредита, вече срокът се определя от това какъв е коефициентът дълг/доход и какви условия трябва да покрием, за да е доволна банката. В общия случай това е обвързано с доказуемите (или недоказуемите) ви доходи.

Може да ви е любопитно да разберете, че по статистика средната продължителност на сключените договори за системата е някъде над 27 години (по спомен и когато говорим за ипотечни кредити). В същото време средната обръщаемост на портфейла на ипотечните кредити беше малко над 14 години.

Тази фрапираща разлика идва точно от това, че сме принудени да теглим по-дълги кредити като срок. Разбира се, всеки в живота на кредита се опитва да се справи с това и реално отново статистиката показва, че са единици хората, които го обслужват до края на оригиналния срок, подписан в договора за кредит.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!