Кредити от частни лица – За какво да Внимавате?

“Банките са ми много бавни и не разбирам защо ми искат тия документи” – често срещано обвинение особено по въпроса със скоростта. Основателно в голяма част от случаите. Въпреки това алтернативите не звучат особено добре (първата алтернатива, разбира се, е да намерите човек, който да защитава вашите интереси пред банките). В тази статия ще ви запознаем по-подробно с една от тях, а именно с така наречените “кредити от частни лица“.

Кредити от частни лица – добри намерения с непредсказуеми резултати

Едва ли има нормален човек, който да иска да изтегли пари от частни лица, и да си казва “аз не искам да плащам”. Некоректни длъжници има, но те обикновено не се ориентират към кредитори физически лица… Да кажем, че има известни предразсъдъци от народопсихологически характер за хората, които кредитират (намекваме за едни неприятни практики).

Освен дълбоко вкоренените вече културни разбирания на хората, си остават и съвсем реалните примери на измами при това не от 90-те, а от нашето време. Разбира се, би било много лесно просто да кажем “Не взимайте пари на заем от частни лица!”, но поучения от подобен характер сигурно са ви познати и едва ли биха ви свършили работа.

Плюсове и минуси

Този тип кредитиране всъщност има своите плюсове и те са най-вече три. Първият е фактът, че тези “кредитори” не обследват кой знае колко вашето кредитно досие. Вторият е, че едва ли ще ви накарт и да доказвате някакви доходи, а третият си остава по-простичката ситуация с документите. 

Ако спрем тук ситуацията даже не изглежда толкова зле… В сферата на кредитите и финансите обаче големите заблуди не са в цифрите, а в думите. Условията всъщност са най-ключовото нещо, когато вземате какъвто и да било кредит от когото и да било. 

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!

На какво да обърнем внимание

Вашата юридическа защита си остава в неособено ясно уредени води. Какво имаме предвид? Ако изтеглите кредит от банка въпроси като такси при предсрочно погасяване, как стоят нещата за промяна на условията по вашия кредит – вноска, срок, лихва, кога кредитът ви може да се обяви за предсрочно изискуем и как може да се реализира обезпечението, ако има такова, са в доста голяма степен ясни и уредени. Как стоят нещата обаче при частните лица?

Много често тези въпроси изобщо не са уредени ясно в договора или са уредени по такъв начин, че само човек с юридическо образование да може да ги разбере. Колко хора сключват такива договори след консултация с адвокат? 

Как ме пази законът?

В Наказателния кодекс нещата са казани сравнително ясно за хората, които се упражняват в лихварство:
 
Чл. 252. Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, предоставя платежни услуги или издава електронни пари, за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.
(2)  Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.”
 
Имайте предвид и за обичайните неща от сорта на парични преводи на физически лица, които евентуалният кредитор ви кара да направите или дадени пари на ръка… Важно е да имате документални следи за погасяването на вноските ви. Ако не са пазите сами, няма кой да ви опази в крайна сметка.

Обобщение

Друг е въпросът къде точно минава границата между лихварството и “кредит от приятел”, който е формализиран в някакъв договор. Това оставяме на компетентните юристи да преценят. Това, което съветваме вас обаче, е да внимавате и ако прецените, че тези плюсове, които описахме по-горе, са достатъчно адекватни за вас и че сте готови да носите риск от подобни взаимоотношения, поне имайте предвид как може да се защитите.