Рефинансиране на кредит – защо не е добра идея да се “жените” за вашата банка?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Рефинансиране на кредит е нещо, за което всички сме чували. Но какво всъщност значи? Съществуващата кредитна експозиция се погасява изцяло или частично с нов банков заем, който в повечето случаи е с по-добри условия. 

Често клиентите се възползват от този процес, за да изтеглят и допълнителна сума. Но както и да го въртим, това значи теглене на нов кредит. Само по себе си, това е обвързано с ново проучване на кредитната история на клиента, доходите му и всичко останало, което се гледа при кандидатстване за кредит.

Как стоят нещата за банката?

За банката рефинансиране на кредит също означава де факто нов кредит (и особено нов клиент). По тази причина традиционно, в края на всяка година, всички банки излизат с оферти за рефинансиране. Идеята е да си стимулират и гарантират последно тримесечие. Няма лошо!

Тази година доживяхме банка, чийто отдел “Риск” прояви някакво интересно прозрение и излезе с оферта за рефинансиране. Офертата гласи, че ако вие сте обслужвали без проблем последните четири-пет години кредитната си експозиция, ще ви направи предложение без доказване на доходи. Тоест, рефинансиране на дълга ви в предишната банка, без цялото проучване, за което говорихме.

А как се доказват доходи в България?

Доказването им винаги е било интересно на територията на България. Знаете причините и тази оферта е интересна за нас, от чисто професионална гледна точка. Въпросната банка си покрива риска на база на вашето историческо поведение. Ако вие, при всичките условности, които се случиха нарочно или случайно, сте запазили равновесие и сте обслужвали експозицията си 5 години. Тези, които са доказали платежоспособност, финансова дисциплина, отношение и разум, то тогава защо не. Звучи много добре!

В класическия случай при офертите за рефинансиране на кредит, лихвата е основният фактор. Тя се котира срещу профила на клиента, но офертите се въртят около поемането на допълнителните разходи.

Частично или пълно (това е относно разходите за ипотека), понякога банката премахва нейната такса, която най-често, е една и съща за усвояване, кандидатстване, но има различни имена. Възможно е банката да поеме новата пазарна оценка и частично нотариалните такси, както и таксата за изповядване на новата ипотека. 

Законът гласи…
Знаете ли, че по закон за рефинансиране на кредит (от гледна точка на банката) и за предсрочно погасяване (от ваша гледна точка) няма такса след първата година? Пак по закон, всяка банка има право да предложи до 1% такса за предсрочно погасяване до дванадесетия месец на кредита. Съвсем естествено всички предлагат точно толкова.

Отваряме скоба. Рефинансирането има смисъл, единствено и само ако, въпреки липсата на такси за новата банка и частичното или пълно поемане на нотариалната такса, има математика. В рамките на последната година математика няма. 

Ако вашият кредит е на 3.1% и новата лихва е 2,8%, разликата от 0,3% на месечна база във вноската ви, ще е 5 лв. или 50 лв., но зависи от главницата. При 50 лв. цифрата е интересна. При 5 лв. вие сами ще прецените дали си струва това упражнение. А какво е упражнението? Нови документи за вас и нови документи за имота. Така че ако няма математика дори административната нужда от ваденето на актуални документи, не си струва.

Разбира се, за по-старите експозиции сме длъжни да ви подсетим и да ви обърнем внимание. Не, че не се случва да имам клиент, който 10 г. плаща ипотека на скандално високи лихви. Защо не са коригирани е една друга тема… Защо той не се е сетил да предоговаря, е втора тема… В крайна сметка сме стигнали до единствения извод – рефинансиране.

Ако няма математика, рефинансирането не е упражнение. Въпреки напудрените и хубави оферти за рефинансиране на кредит.

Рефинансирането е една все по-популярна тема, която се среща много масово в потребителското кредитиране и особено по казусите с бързите кредити. Въпреки това в тази статия ще оставим потребителските кредити настрана и ще коментираме как стоят нещата при жилищните кредити.

Каква е позицията на банките?

За банките всеки нов кредит е добър кредит. Защо? Защото банките си събират таксите и имат възможност да реализират кръстосаните си продажби при сключване на договора за новия финансов продукт.

Ясно е, че ако сте редовен клиент, който редовно плаща своите вноски, ще сте повече от желан и е възможно за вас да се направят допълнителни отстъпки от страна на рефинансиращата банка. Просто новите клиенти винаги са по-желани, това е жестоката истина в българския (а и не само в българския) банков сектор.

Най-важните неща, които да знаете при рефинансиране?

В класическия случай при офертите за рефинансиране на кредит, лихвата е основният фактор. Тя се котира срещу профила на клиента, но офертите се въртят около поемането на допълнителните разходи.

Частично или пълно (това е относно разходите за ипотека), понякога банката премахва нейната такса, която най-често, е една и съща за усвояване, кандидатстване, но има различни имена. Възможно е банката да поеме новата пазарна оценка и частично нотариалните такси, както и таксата за изповядване на новата ипотека. 

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!