Актуална ситуация в банковата система във връзка с Извънредното положение!

Във връзка със ситуацията с извънредното положение ние от ФинСити решихме да създадем и поддържаме материал, който да предоставя актуална информация за политиките и действията на банките в тази напрегната за България и света ситуация. 

Тук ще може да намерите актуална информация за действията на банките. Облекченията по кредитни продукти, които обявяват както и другите препоръки към техните клиенти.

Освен за банките в тази публикация ще актуализираме и друга информация, която считаме, че е важна за банковото кредитиране в страната по време на извънредното положение.

Експресбанк

Последното актуално съобщение на сайта на банката е от 18.03.2020 г. Препоръката, която дават от банката е: Експресбанк съветва всички свои клиенти да посещават клоновата мрежа само в случай на крайна необходимост. Препоръчваме им да се възползват максимално от възможностите на електронните канали за банкиране BankOn Web, BankOn Web Pro и BankOn Mobile, да използват своите банкови карти за безкасови плащания.

На този етап не са обявявани облекчения за клиентите на банката, които имат кредитни продукти.

експресбанк - лого

Уникредит Булбанк

Уникредит Булбанк препоръчва на клиентите си използването на дистанционните канали за банкиране. Подробно са описани възможностите, които предоставят онлайн и мобилното банкиране, както и call центъра на банката. Последното съобщение е от 16.03.2020 г.

На този етап не са обявявани облекчения за клиентите на банката, които имат кредитни продукти.

Пощенска Банка

Освен, че се препоръчва дистанционно използване на услугите на банката при Пощенска може да се видят и по-конкретни неща.

Възможност за гъвкаво погасяване на жилищен кредит с опция ,,Флекси“. Тя ви дава възможност да пропускате една месечна вноска годишно, както и да адаптирате размера на месечните си задължения спрямо потребностите, като намалявате своята вноска с до 50% за срок до 6 месеца през годината, както и да увеличавате вноската до 200% за същия период. 

Клиентите – физически лица, които изпитват временни финансови затруднения при изплащането на задълженията си към банката, имат възможност да поискат предоговаряне на своите задължения по жилищни и потребителски кредити, овърдрафти и други. Всяка от тези възможности може да бъде заявена онлайн на официалния сайт на банката, с обаждане до нашия Център за обслужване на клиенти на телефон 0700 18 555 (кратък номер *7224) или чрез електронна поща на klienti@postbank.bg

Всички клиенти с кредитни карти на банката имат възможност да разсрочат вече направени плащания с кредитната си карта на 3, 6, 9 или 12 безлихвени вноски само с едно обаждане по телефона на *7224.

Клиентите – юридически лица, които изпитват временни финансови затруднения при изплащането на задълженията си към банката, имат възможност да поискат гратисен период, в който заплащат само лихва. За повече информация или възникнали въпроси можете да пишете на следния имейл адрес: SBB_Sales_Branch_Network@postbank.bg . Всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално.

Като цяло мерките на банката са свързани с вече съществуващите й продукти. За клиенти, които не ползват някой от горепосочените кредитни продукти към момента не са обявявани специални облекчения. Последното съобщение е от 17.03.2020 г.

Алианц Банк

На сайта на банката е поместено следното съобщение:

„В съответствие с поетия ангажимент, към нашите клиенти и служители, за спазване на всички необходими предпазни мерки за Вашето здраве и сигурност, Ви уведомяваме, че считано от 18.03.2020 г. въвеждаме намалено работно време с клиенти за всички офиси на Алианц България (банкови и застрахователни):
 

  • от 10:00 до 15:00 ч. (понеделник – петък)
На Ваше разположение са и дигиталните канали за обслужване и получаване на информация.“
 
Към момента не са обявени облекчения за клиентите, ползващи кредитни продукти. Последната актуализация на сайта е от 17.03.2020 г.   

Обединена Българска Банка

ОББ също съветва клиентите да избягват посещението на физическите локации на банката, като хората имат възможност да ползват всичките дистанционни услуги.

Като по-конкретно облечение на хората, ползващи кредитни продукти:

„Ако клиентите на банката, с кредитни карти, желаят да направят покупки над 100 лв. и да разсрочат плащането на 12 месечни вноски, то в периода до 31 май те могат да го направят без такса и без лихва.

Опцията е позната на повечето клиенти, които ползват онлайн или мобилното банкиране. Може да се направи отвсякъде с няколко клика през ОББ Онлайн или ОББ Мобайл, или с едно обаждане  в Центъра за обслужване на клиенти на ОББ на телефон 0700 117 17 или *7171.“

Други облекчения за хората, ползващи кредитни продукти, на този етап няма. Последната актуализация на информацията за клиентите на банката са от 18.03.2020 г.

Първа Инвестиционна Банка

Реакцията на Първа Инвестиционна Банка от 13.03.2020 г. освен препоръките за дистанционно обслужване е:

„Във връзка с предприетите мерки от страна на европейските и национални институции, които целят да стимулират банките да продължат да финансират и оказват необходимата подкрепа на домакинствата и предприятията, изпитващи временни затруднения, Fibank (Първа инвестиционна банка) дава възможност на всички свои клиенти да отложат плащанията по кредити, ако те самите или техният бизнес са засегнати по някакъв начин от ситуацията с коронавируса (COVID-19).

Предложението ще важи за всички клиенти на Fibank – физически и юридически лица, които изпитват временни финансови затруднения да посрещат задълженията си към банката. Предоставената от банката възможност обхваща потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредитите за микро фирми, малки и средни предприятия, корпоративно кредитиране, включително и вноските по кредитни и бизнес кредитни карти.

Първа инвестиционна банка дава възможност на своите кредитополучатели да поискат и увеличение по лимитите на кредитните си карти, както и по-дълги гъвкави погасителни планове, докато имат нужда от подобно съдействие.

Клиентите ще могат да поискат вноските им по кредитите да бъдат отложени чрез обаждане по телефон към своя кредитен консултант или към контакт центъра на банката на телефон *2265.“

Това е най-ясният сигнал, за облекчаване на положението на клиентите, който е даден от българска банка.

Райфайзенбанк

Последното уведомление е от 20.03.2020 г. Към момента банката намалява работното време на клоновете и препоръчва на клиентите да ползват дистанционните канали за работа. 

Конкретни действия за облекчаване на клиентите с кредитни продукти все още не са предприети.

Търговска Банка Д

Последното уведомление е от 12.03.2020 г. Към момента банката препоръчва на клиентите да ползват дистанционните канали за работа. 

Конкретни действия за облекчаване на клиентите с кредитни продукти все още не са предприети.

Тексим Банк

Последното уведомление е от 20.03.2020 г. Към момента банката намалява работното време на клоновете и препоръчва на клиентите да ползват дистанционните канали за работа.

Конкретни действия за облекчаване на клиентите с кредитни продукти все още не са предприети.

Банка ДСК

Банка ДСК препоръчва на клиентите да се възползват от дистанционните канали за работа, които предоставя.

Относно облекченията по кредитите съобщението, което е поместено на сайта е:

„В Банка ДСК следим внимателно динамичната ситуация с обявеното извънредно положение в България, свързано с разпространение на коронавирус (COVID-19). В случай на затруднение в обслужването на задълженията Ви към банката за повече от 30 дни, ще обсъдим с Вас възможност за предоговаряне на кредита Ви и предоставяне на възможност за частичното му изплащане за определен период от време.“

В случай на временно оставане без работа:

„Ако временно останете без работа, можем да Ви предоставим гратисен период до 3 месеца. Също така е възможно да бъде договорена промяна в падежната дата на заема, както и да се удължи срокът на съответния кредит – потребителски или ипотечен.“

Към момента други по-конкретни облекчения за клиентите с кредитни продукти не са обявени. Последното съобщение е от 17.03.2020 г.

Българска Банка за Развитие

В съобщение от 25.03.2020 г. на сата на ББР се казва следното: 

Уважаеми клиенти,

Финансовата подкрепа за компании и служители в неплатен отпуск ще се извършва през търговските банки и тяхната клонова мрежа в страната. В отговор на бързоразвиващата се епидемична ситуация екипът ни работи усилено по привеждането в действие на гаранционния механизъм, който ще позволи на засегнатите да получат финансова подкрепа.

Увеличението на капитала на банката е в процес на подготовка от българското правителство. Чрез него ББР ще издаде гаранции на търговските банки за отпускането на заемен ресурс както за фирмите, така и за служителите в неплатен отпуск от засегнатите сектори.

Схемата за подпомагане на работодателите с 60% от размера на заплащането на техните служители ще се осъществява чрез службите на Агенцията по заетостта.

Стартирането на гаранционната програма за търговските банки ще бъде оповестена официално чрез средствата за масова информация и на интернет-страницата на ББР.“

В публикация от 07.04.2020 на сайта на банката може да се прочете следното:

„До две седмици ще заработи правителствената програма за подкрепа на бизнеса и физическите лица в неплатен отпуск. Това ще стане след увеличаването на капитала на банката, което се очаква до дни. Финансовата институция вече обработва първите постъпили искания и по собствената програма за микрокомпании, пострадали от COVID-19, обяви Главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев по време на брифинг днес.

Финансовият ресурс ще обхване най-засегнатите сектори от пандемията, включително и еднолични търговци, занаятчии, земеделски производители и самоосигуряващи се лица, чиито бизнес е затруднен заради извънредно положение. Това е първата собствена програма сред насърчителните банки в ЕС за подкрепа на пострадалите компании от пандемията от COVID-19, която е допълваща усилията на българското правителство.“

Облекчения на сегашните кредитополучатели все още не са публично обявени. 

Искате да погасите максимално бързо вашите задължения?

Токуда Банк

Последното уведомление е от 12.03.2020 г. Към момента банката препоръчва на клиентите да ползват дистанционните канали за работа. 

Конкретни действия за облекчаване на клиентите с кредитни продукти все още не са предприети.

Обобщение на банковите политики в периода на извънредното положение

Като цяло банковите политики могат да бъдат обобщени по следния начин:

  1.  Намаляване на работното време на клоновата мрежа и спазване на допълнителни мерки за хигиена. Това включва и временно затваряне на някои клонове.
  2. Насочване на трафика от клиенти към дистанционните канали – онлайн банкиране, мобилно банкиране и call центрове. 
  3. Все още почти всички банки не са обявили облекчения за клиентите им по кредитните продукти. Препоръчваме на клиентите да са проактивната страна и да търсят контакт с банката си. Затрудненията са за всички, но разчитайте само на ангажирани отговори към вас!

Обновено към 15:58 на 08.04.2020 г.

Вижте нашия коментар за икономическите мерки на правителството!