Кредит за строеж на къща

Темата за кредит за строеж на къща е доста обширна и не е много елементарна, но както знаете ние винаги имаме решение за всичко. 

Да си построиш къща с кредит – възможности

Ще разгледаме няколко от възможно най-често случващите се и най-работими сценарии по темата. Идеалният сценарий е, ако УПИ-то, върху което ще строим (урегулираният поземлен имот или парцела) е вече Ваша собственост. Ако не е финансиран с друг банков кредит, би било чудесно. Приемаме, че имате собствено УПИ и търсите финансиране за строителство на къща. Респективно трябва да имате изрядна документация. Тъй като проектирането и набавянето на съответните разрешителни за строеж не е много бърза процедура. Би могла да отнеме години, ако има някакви особености, а такива честно казано с нашето законодателство лесно се намират. Хубаво е, когато се започне процесът за кредитиране, да сте в края на този процес и да имате документална готовност. Тя ще бъде неохбодима и при кандидатстването Ви за кредит за строеж на къща.

Урегилиран поземлен имот и АКТ 14

Както при елементарната покупка на имот, така при строителството на къща, съгласно така вече изготвената документация, ние имаме доста точен план сметка колко ще струва целият проект. Респективно колко ще струва въпросния имот на АКТ 14 и  АКТ 16 (Разрешение за ползване). Имайки тези цифри, по абсолютно същата логика банката ще Ви финансира от 80% до 85%. Това са процентите от стойността на къщата, които банката е фиксирала, за да отпусне финансиране под формата на кредит за строителство. Тук идва обаче деликатният момент, а именно къде е обезпечението по този ипотечен кредит? То все още не е построено, следователно го няма. УПИ-тата по правило се сконтират далеч по-сериозно от един готов недвижим имот. Те се финансират се на 40-50% от стойността им, когато изобщо се приемат.

Обичайният случай е, че стойността на самото УПИ е крайно недостатъчно за обезпечение на въпросните средства, които търсим. При този вариант банката желае допълнително обезпечение. Както много пъти се случва, впоследствие се оказва, че няма такова и не можете да предложите друго обезпечение, което временно ще запуши тази дупка в недостига на обезпечение между УПИ-то и обекта поне на АКТ 14. Kогато обекта вече е на АКТ 14, той законово може да служи за обезпечение и вече има някаква пазарна стойност, различна от оценяването на хипотезата – право на строеж. 

Какво е решението на проблема?

Та в тази ситуация единственото ни работимо решение е да търсим временно финансиране под формата на потребителско кредитиране, което да е в точния размер, необходим за достигане на АКТ 14. Достигането на АКТ 14 с помощта на тези външни за сделката средства, под формата на потребителски кредити, ни отваря възможността да използваме новопостроената сграда, а след това да ползваме самата нея за обезпечение. Обикновено към сделката за ипотечния кредит, когато имота вече е на АКТ 14, се рефинансират, ползваните към момента потребителски кредити и строителството се довършва до АКТ 16.

За да бъда малко по-ясен, тъй като най-вероятно не се ориентирате първосигнално. Какво всъщност имам предвид:
– Ако нямате допълнително обезпечение, с което да запушим дупката от недостиг на обезпечение по търсеното от Вас финансиране – трябва да намерим алтернативно финансиране.
– Това алтернативно финансиране обикновено е под формата на потребителски кредит, който обаче трябва да е в размер, достатъчен новостроящата се къща да стигне до АКТ 14.

Заключение

Достигайки АКТ 14, новопостроената къща може сама по себе си да служи за обезпечение. Нейната пазарна стойност се определя с пазарна оценка. След това търсим дофинансиране в размер да рефинансираме потребителските кредити, ползвани до момента и съответно необходимите средства за довършване на къщата до оригиналния проект. Надявам се, че съм внесъл повече яснота, за иначе не толкова елементарната и лесна за “храносмилане” тема, свързана с кредит за строеж на къща от банковите институции в България. Ако са останали въпроси – ФинСити е на разположение!

Вижте кои са най-важните неща при теглене на кредит!