Мога ли да получа финансиране за покупка на имот в България, ако работя в чужбина? – част I

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Напоследък все по-често ни питат за финансиране на покупката на жилище на българи с доходи от чужбина, а нерядко и за чужденци, които искат да придобият собственост в България.

Особеностите на банките

Да, много от водещите банки маркет-мейкъри имат специализиран продукт в това отношение. Често той не е прецизиран от скорингите им, но така или иначе имат разработени процедури за подобни случаи. Обобщение по темата може да бъде следното – има съществена разлика при финансирането на българи с доходи от чужбина и чужденци от това на българки граждани, живеещи на територията на България, и то е логично да бъде такова.

Основните разлики

Разликите се свеждат главно до процент на финансиране. В общия случай максималния процент на финансиране. Тук той е 70% при 80-85% за български граждани. Съотношението дълг/доход – за български граждани то е в рамките на 50-60%, а именно сумата на всичките ви вноски включително вноската по бъдещия ви ипотечен кредит не трябва да надхвърля 60% за български граждани от чистите доходи. За български граждани с доходи от чужбина или чужденци това съотношение е 30%

Допълнителни изсквания за българи с доходи от чужбина

Задължително в ипотечен кредит за покупка на жилище на българи, работещи в чужбина, или чужденци, имаме българско физическо лице, което се явява процесуален представител. Важно е да отбележим, че той не е финансово задължен по кредита.Той влиза в договора за кредит като процесуален представител. Съгласно българските закони банката го изисква задължително, за да може да уведомява при нужда длъжника за придвижването и спазването на договора за кредит. Конкретните особености по различните сделки вече налагат индивидуален разговор.

 

 

Препоръчваме ви и следните

свързани статии