Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Потребителски кредит с ипотека – някъде му казват “универсален ипотечен кредит”, всъщност без значение как го наричаме, ипотечните кредити “со кратце” са два вида : целеви и нецелви.

Потребителски кредит с ипотека – накратко

Дали ще ги наричаме жилищен кредит едното, а другото потребителски с ипотека, универсален и прочие, в крайна сметка няма никакво значение. Въпрос на терминология в конкретната банка. Разликата е една единствена – целевият ипотечен кредит е за покупка, ремонт, довършителни работи и прочие.

Тоест имаме конкретна цел – придобиване на актив.

Универсалният ипотечен кредит (или потребителски кредит с ипотека) е обратното. При него активът е наш собствен или на лице, което доброволно е съгласно да обезпечи с неговия си имот наш дълг. Срещу това обезпечение ние търсим някаква кореспондираща сума, която ни трябва за съвсем друга цел.

Целта може да е буквално всякаква, а до този вид ипотечен кредит стигаме, когато ни трябва сума за финансиране на някаква друга идея и надхвърля размерa на потребителските кредити.

Когато търсим по-голяма сума и не можем да финансираме с потребителски кредит, единственият избор е потребителски с ипотека. Друга съществена разлика между двата кредита по-скоро няма. Има банки, които правят разлика, тъй като има една идея повече риск от гледна точка на банката в тези потребителски кредити с ипотека. Други правят разлика в цената, когато ви оферират такъв кредит.

Разлики между “целеви” и “нецелеви”

Често може лихвеният процент, който се прилага по него, да бъде една идея по-висок. Това е нормлна практика, която съществува на пазара. Защо? Защото нямайки конкретна цел за похарчените средства, това от гледна точка на банката е по-висок риск.

Документооборотът по двете сделки е абсолютно идентичен, но с тази разлика, че в единия случай документите за имота са си документи за имота, собствеността е ваша или на ваш близък, който ще е ипотекарен длъжник. Документите за дохода са си напълно идентични.

Друга разлика може да дойде от това, че някои банки оферират и различни срокове. В някои банки максимално допустимият срок е 20 години. Знаете, че за целеви за покупка може да отиде до 35г. според конкретните възможности на клиента. Ако трябва да обобщим и много стегнато да ги сравним и разграничим:

Документите са абсолютно идентични.
Разлика може да има в срока.
Разлика може да има в лихвения процент.

Без това да е задължително обаче. Всички тези разлики обаче е трудно да се разберат от крайния клиент. Колкото и да се ровите по сайтовете, крайният резултат отново може да се окаже незадоволителен. Защо? Отговорът е прост. Защото макар и да виждате много от условията предварително, банката няма как да ви покаже всичко.

Кредитните консултанти обаче благодарение на постоянната си работа с банките имат адекватна информация за текущото състояние на пазара и за тези “скрити” условия, които вие няма как да знаете. За още причини да ни се доверите вижте тук!

Малко терминология за начало

Жилищен кредит, потребителски с ипотека и универсален ипотечен кредит (а може и някой друг термин да се е появил в последно време, без да сме разбрали) може да означават едно и също нещо… Въпрос на разбиранията на мениджмънта на конкретната банка. Всички всъщност са еднакво неточни.

Най-правилното разделение е на база цел на кредита. Респективно имаме целеви и нецелеви. При целевият имаме конкретна цел – придобиване на актив

Универсалният ипотечен кредит (или потребителски кредит с ипотека) е обратното. При него активът е наш собствен или на лице, което доброволно е съгласно да обезпечи с неговия си имот наш дълг. 

Целта може да е най-различна, а до този вид ипотечен кредит стигаме, когато ни трябва сума за финансиране на някаква друга идея (различна от покупката) и по ред причини не използваме стандартния потребителски кредит.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!

Един кредит винаги има цел?

Субективно казано, да. Никой не тегли кредит само за да се порадва на числата в банковата си сметка. Хората винаги имат някакви конкретни цели, които искат да постигнат с помощта на този финансов ресурс.

Защо банките ги интересува това обаче? И защо за целеви в 90% от случаите се приема ипотечният кредит за покупка на жилище? Защото ако нямате конкретна цел за похарчените средства, това от гледна точка на банката е по-висок риск.

Най-конкретната и ясна цел, която може да се докаже по документален път е именно покупката на имот. Там нещата са най-сериозни. Финансиране на ремонтни дейности например съвсем спокойно може да се приеме за нецелево… Където е покупката на нови тапети и смяната на щрангове, там е някоя фриволност, която хората може да си позволят… Поне така разсъждават банките.

Без това да е задължително обаче. Всички тези разлики обаче е трудно да се разберат от крайния клиент. Колкото и да се ровите по сайтовете, крайният резултат отново може да се окаже незадоволителен. Защо? Отговорът е прост. Защото макар и да виждате много от условията предварително, банката няма как да ви покаже всичко. Кредитните консултанти обаче благодарение на постоянната си работа с банките имат адекватна информация за текущото състояние на пазара и за тези “скрити” условия, които вие няма как да знаете.