Защо банките може да поискат поръчител при потребителските кредити?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Още един въпрос от “живия живот” – за нас вече станал доволно скучен и ежедневен, но за вас (и напълно нормално) доста интересен – Защо банките искат поръчител при теглене на потребителски кредит (в някои от случаите, разбира се)?

Кога банката иска поръчител при теглене на потребителски кредит
Има няколко възможни причини. Ако трябва да ги сведем до конкретна математика – поръчител е необходим, когато сте прекалено млад. Самостоятелно може да разчитате на някакво финансиране, ако сте 21+. Между 18 и 21, почти винаги е нужно поръчителство, без това да означава, че банката ви няма доверие или доходите ви не са достатъчни. Просто емпирично е доказано, че поради младостта си имате нужда от някакъв контрол. В случая по-скоро финансов. Това е банковата практика все още.

Друг случай, в който банката може да поиска поръчител при теглене на потребителски кредит, е вече чисто математически, когато не ви стига доход. Когато доходът ви е достатъчен, но нещо в профила, в длъжността, нещо по отношение на въпросните скоринги, за които някъде говорихме, не достига.

Това се компенсира с поръчител, който често трябва да е поне със същите доходи като вас, с по-добър работодател, с по-добър профил и прочие и прочие. Та, поръчителството се ползва за коригиране, за добавяне на точки в скоринга, там където не ви стигат.

Поръчител и Съкредитоискател – практическа разлика
Когато говорим за добавяне на доходи към вашите – човекът не е поръчител, а съкредитоискател. Друг случай, в който банката може да поиска поръчител, вече пък е много конкретен и зависи от самата банка. Някои банки във връзка с конкретната си кредитна политика за суми над определен размер задължително искат поръчител, може и да сте блестящият клиент. Трябва да се търси изключение, ако това не ви устройва. Това тук е само кратък коментар за разликите между поръчителя и съдлъжника. Подробен анализ може да видите тук.

Животът е доста шарен и като цяло поръчителството не се харесва – може би има защо. 

Често срещан проблем в нашата практика е ситуация, в която банката има нужда от допълнително обезпечение, за да отпусне потребителски кредит на някой клиент, а той не може да намери такъв. В този коментар ще се опитаме да дадем отговор на въпроса защо се стига до такива ситуации изобщо…

Кога банката се търси поръчител

Обикновено има няколко хипотези. Първата обикновено се отнася до мъдростта на опита – поръчител е необходим, когато сте прекалено млад. Самостоятелно може да разчитате на някакво финансиране, ако сте 21+ годишен. Между 18 и 21, почти винаги е нужно поръчителство. Важно е да отбележим, че това не означава непременно, че банката ви няма доверие или доходите ви не са достатъчни. Просто опитът е доказал, че поради младостта си имате нужда от някакъв контрол. 

Друг случай, в който банката може да поиска поръчител при теглене на потребителски кредит, е вече чисто математически. По този начин банката казва, че е необходимо да се подсигури с нещо повече от залога върху вашата работна заплата. Това ще рече, че доходът ви е достатъчен, но нещо в профила или в длъжността, която заемете не позволява на банковия скоринг да ви даде зелена светлина за самостоятелни действия.

Това се компенсира с поръчител, който често трябва да е поне със същите доходи като вас, с по-добър работодател, с по-добър профил и прочие и прочие. Та, поръчителството се ползва за коригиране, за добавяне на точки в скоринга, там където не ви стигат.

Разлика между поръчител и съкредитоискател

Когато говорим за добавяне на доходи към вашите – човекът не е поръчител, а съкредитоискател. На вас ви трябва определена сума, но доходът ви не е достатъчен – тогава банката иска не поръчител, а съкредитоискател. На нея не й трябва просто допълнителна сигурност, на нея й трябват още хора, които да са пряко ангажирани с изплащането на кредита.

Друг случай, в който банката може да поиска поръчител, вече пък е много конкретен и зависи от самата банка. Някои банки във връзка с конкретната си кредитна политика за суми над определен размер задължително искат поръчител, може и да сте изпълнителен директор на IT фирма с 2000 души персонал и пак няма да стане, ако действате самостоятелно (друг е въпросът кой реално би могъл да бъде поръчител на човек с подобен профил в България, но това да го мислят банките, които имат подобна политика). 

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те