Кредит без поръчител – всичко, което трябва да знаем!

Какво да знаем, ако искаме да теглим кредити без поръчител

Днес искам да обобщим малко по темата, свързана с тегленето на кредит без поръчител. Коментирали сме я по различни поводи, но така или иначе нямаме нищо по-специфично и концентрирано, като информация по конкретната тема.

Кои клиенти могат да си ги позволят?

По презумпция всички кредити са без поръчители. Историята показа, че преводът на работна заплата е далеч по-качествено обезпечение за банката, отколкото поръчителството. В общи линии, ако основният кредитополучател спре да плаща задълженията си, най-често се влиза в юридически, семейни и прочие драми, които носят страхотен репутационен риск за банката. Няма банка, която да иска това. Така или иначе в определени случаи поръчителството е необходимо.

Искаме да уточним, че има банкови практики, съобразно които е възможно, ако вашия работодател не е в определен банков списък от предварително одобрени фирми, е възможно за суми от над 10 000 да ви искат поръчител. 

Кога се налага поръчителство? Ситуациите са няколко:

  1. Ако сте на възраст до 21 години, обикновено банката ще поиска поръчителство от някой от родителите Ви по една единствена причина – смята се, че на тази възраст все още сте прекалено млади и може би нямате необходимата финансова дисциплина, затова и на клиенти под 21 години се изисква поръчителство.
  2. Друг случай, в който могат да Ви поискат поръчителство, е, ако нещо в профила Ви не е наред според скоринга на банката. Става въпрос за случаите, когато банката няма проблем със самата сделка, но нещо я притеснява. Може причината за притеснението й да е Вашия работодател или тогава, когато често сте сменяли работното си място.
  3. Друг пример за лош профил, според скоринга на банките, може да бъде и недостатъчният трудов стаж. 

Формалните причини може да бъдат много, но тези в общи линии са основните три.

Институции, които отпускат кредити без поръчител

Трябва да бъдем максимално коректни и да кажем, че на българския кредитен пазар има най-различни институции. Тъй като по-горе коментирахме сценариите с банките, който според винаги е най-разумният сценарий от гледна точка на разходи за клиента, тук ще споменем, че най-често институциите, които нямат проблем с отпускането на кредити без поръчител, всъщност са небанковите финансови институции и в частност тези, които са в бранша на така наречените бързи кредити. Те доста агресивно понякога се опитват да убедят клиентите, че при тях е “по-лесно”, защото няма нужда от поръчители и т.н. Е, нашето мнение е, че ако имате възможност да си намерите поръчител и да се финансирате в банка, това е категорично по-изгодният вариант за вас. Дори да изглежда “по-труден” на първо четене.

Вижте наръчника с най-важните неща при теглене на кредит

Разликата между поръчител и съдлъжник

Тук отварям една голяма скоба, за да кажем каква е разликата между поръчител и съдлъжник. Най-общо казано, когато имаме съдлъжник, банката сумира дохода и работи с общия доход на кредитоискателя и съдлъжника. При поръчителството, от друга страна, банката изисква от поръчителя същия доход като на кредитоискателя. Тоест доходът не се сумира и банката работи с дохода на кредитоискателя.

Обикновено изискването към дохода на поръчителя е да не бъде по-малко от това на кредитоискателя. Докато солидарния длъжник участва солидарно в кредита – той е съдлъжник. Неговият доход се сумира с този на кредитоискателя и се работи с общия доход, при изчисляването на коефициентите дълг-доход.

Рисковете при поръчителството

В днешно време думата поръчител е придобила и малко проблемен смисъл. Не е лесно човек да ангажира поръчител, защото чисто емпирично и ние сме били свидетели на много случаи, в които по стечения на обстоятелствата нередовното обслужване на кредита от кредитополучателя, води до проблеми за поръчителите.

Тук искам пак да отворя скоба, за да знаете, че по един кредит може да има 1, 2, 3-ма и прочие поръчители. Имаше всякакви практики в това отношение в близкото минало. Но без значение какъв е броят на поръчителите по една сделка, банката има право да насочи претенциите си при нередовно обслужване на кредитополучателя, срещу когото и да е от поръчителите на кредита, по нейно усмотрение. Изобщо не е задължително да бъде пропорционално, банката и законодателството казват, че тя има право да насочи своето искане, към когото и да е от поръчителите. Той от своя страна може и има право да търси от другите поръчители пропорционално възстановяване на взетите от него средства.

Обмисляте да изтеглите ипотечен кредит?

Вижте повече информация тук