Кредит без поръчител – всичко, което трябва да знаем!

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Днес искам да обобщим малко по темата, свързана с тегленето на кредит без поръчител. Коментирали сме я по различни поводи, но така или иначе нямаме нищо по-специфично и концентрирано, като информация, по конкретната тема.

Какво е това животно “Кредит без поръчител“?

По презумпция всички кредити са без поръчители. Историята показа, че преводът на работна заплата е далеч по-качествено обезпечение за банката, отколкото поръчителството. Така или иначе в определени случаи, банките изискват такова. Не става въпрос за случаите, при които работодателят Ви не е в конкретни списъци (на определени банки) от предварително одобрени фирми, със суми над 10 000 лева. Тогава, ако не фигурирате в тях, банките винаги искат поръчителство.

Кога се налага поръчителство? Ако сте на възраст до 21 години, обикновено банката ще поиска поръчителство от някой от родителите Ви по една – единствена причина – смята се, че на тази възраст все още сте прекалено млади и може би нямате необходимата финансова дисциплина, затова и много често на клиенти под 21 години се изисква поръчителство.

Друг случай, в който могат да Ви поискат поръчителство, е, ако нещо в профила Ви не е наред според скоринга на банката. Става въпрос за случаите, когато банката няма проблем със самата сделка, но нещо я притеснява. Може причината за притеснението й да е Вашия работодател или тогава, когато често сте сменяли работното си място. Други примери за лош профил, според скоринга на банките, може да бъде и недостатъчният трудов стаж. Формалните причини могат да бъдат много.

Разликата между поръчител и съдлъжник

Тук отварям една голяма скоба, за да кажем каква е разликата между поръчител и съдлъжник. Най-общо казано, когато имаме съдлъжник, банката сумира дохода и работи с общия доход на кредитоискателя и съдлъжника. При поръчителството, от друга страна, банката изисква от поръчителя същия доход като на кредитоискателя. Тоест доходът не се сумира и банката работи с дохода на кредитоискателя. Обикновено изискването към дохода на поръчителя е, да не бъде по-малко от това на кредитоискателя. Докато солидарния длъжник участва солидарно в кредита – той е съдлъжник. Неговия доход се сумира с този на кредитоискателя и се работи с общия доход, при изчисляването на коефициентите дълг-доход.

Рисковете при поръчителството

В днешно време думата поръчител е придобила и малко проблемен смисъл. Не е лесно човек да ангажира поръчител, защото чисто емпирично и ние сме били свидетели на много случаи, в които по стечения на обстоятелствата нередовното обслужване на кредита от кредитополучателя, води до проблеми за поръчителите.

Тук искам пак да отворя скоба, за да знаете, че по един кредит може да има 1, 2, 3-ма и прочие поръчители. Имаше всякакви практики в това отношение в близкото минало. Но без значение какъв е броят на поръчителите по една сделка, банката има право да насочи претенциите си при нередовно обслужване на кредитополучателя, срещу когото и да е от поръчителите на кредита, при нейн избор. Изобщо не е задължително да бъде пропорционално, банката и законодателството казват, че тя има право да насочи своето искане, към когото и да е от поръчителите. Той от своя страна може и има право да търси от другите поръчители пропорционално възстановяване на взетите от него средства.

Изтеглете наръчника