Потребителски кредити – 4 факта, които да знаете!

Ще дадем повече информация, свързана с небезизвестните потребителски кредити. Какво е това животно и има ли то почва у нас?

Какво представлява потребителският кредит?

Потребителският кредит е отложено потребление. Неговата цел е да финансира някаква текуща нужда или някаква дългоотлагана нужда. Целта му също така е да финансира придобиването на необходим или желан предмет. Използва се и с цел да финансира необходима или желана услуга. А напоследък често се използва, дори за финансирането и доплащането на покупката на недвижим имот. Така или иначе, искам да Ви представя няколко факта, свързани с потребителските кредити, с които да ги разграничим от другите кредити.

1. Необезпечен е

Потребителският кредит е необезпечен. Тоест няма ипотека. Стандартното обезпечение по потребителски кредити почти винаги е изискването за превод на работна заплата. Един малко известен факт е, че през годините потребителските кредити, по които има изискване за предоставено поръчителство, се оказват по-рискови. От гледна точка на банките, те са по-рискови, отколкото потребителските кредити, при които има превод на работна заплата. Затова много често, почти всички банки изискват превод на работна заплата. Можем да кажем, че това е формалното обезпечение, на иначе необезпечения потребителски кредит.

2. Потребителски кредити с фиксирана лихва

Потребителските кредити почти винаги са с фиксирана лихва за определен срок (доста често това е целият срок на кредита). Отбелязвам, че на пазара и то с много малки изключения, няма фиксирани лихви по ипотечните кредити. Или пък сроковете, за които се предлагат са пренебрижимо малки и като цяло има оферти за една или три години с фиксирана лихва. Понякога се появява оферта с фиксирана лихва за 5 години и в краен случай има една единствена оферта за 10 годишен период. При потребителските картинката е по-различна. Този кредит е независимо дали ще го ползвате за 3, 5 или повече години, спрямо Вашите конкретни нужди, е с фиксирана лихва.

Вижте нашия наръчник с най-важните неща при тегленето на кредит!

В този смисъл имайте впредвид, че законът дава право на банката, когато към офертата се прилага фиксиран лихвен процент. Правото на банката е, че тя може да упражни наказателна такса при предсрочното погасяване. При условие, ако изрично не е упоменато в условията на банката, че няма такава такса, то банката има право и ще може да изиска такава. Законът казва, че когато лихвеният процент по потребителския кредит е фиксиран, то тогава фиксирането на лихвата предполага използването на лихвени суапове от страна на банката, тоест тя има някакви допълнителни разходи. Затова се дава право на банката да ни накаже при предсрочното погасяване. Пазарът обаче е достатъчно конкуретен и често може и да няма такава такса, просто трябва да е изрично упомената. Не е лошо да се обърне внимание на такива подробности, когато се подписва договора между Вас и банката.

3. По-кратки срокове

Потребителският кредит е необезпечен и сравнен с ипотечните кредити – е краткосрочен, тоест максималният срок е за 10 години. Всеки срок между 2 и 10 години, произволно избран от Вас, може да бъде срок на потребителския кредит, но максималният срок така или иначе е 10 години. Може да се каже, че потребителският кредит е 2 или 3 пъти по-скъп от ипотечния такъв, ако трябва да го сравним с него. Към момента приложимите лихвени равнища по потребителските кредити, в зависимост от цената и от профила на клиента (а той е водещ), са от порядъка на 6% , а най-добрата оферта на пазара в момента е около 4,15% . Разбира се, има сделки и на 8% и 9% по потребителски кредити.

4. Задължителна застраховка “Живот”

Друг интересен факт, свързан с потребителските кредити е, че отново почти винаги, потребителските кредити имат задължителна застраховка живот. Много често застраховката живот при потребителските кредити включва и трайна нетрудоспособност. В някои случаи имате и загуба на работно място, но тези застраховки са за не повече от 6 месеца. Можем спокойно да кажем, че животозастраховката е задължителна за потребителските кредити.

Вижте повече за услугите на ФинСити