Всичко най-важно за Потребителските кредити!

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Ще дадем повече информация, свързана с небезизвестните потребителски кредити. Какво е това животно и има ли то почва у нас?

Какво представлява потребителският кредит?
Потребителският кредит е отложено потребление. Неговата цел е да финансира някаква текуща нужда или някаква дългоотлагана нужда. Целта му също така е да финансира придобиването на необходим или желан предмет. Използва се и с цел да финансира необходима или желана услуга. А напоследък често се използва, дори за финансирането и доплащането на покупката на недвижим имот. Така или иначе, искам да Ви представя няколко факта, свързани с потребителските кредити, с които да ги разграничим от другите кредити.

1. Необезпечен е
Потребителският кредит е необезпечен. Тоест няма ипотека. Стандартното обезпечение по потребителски кредити почти винаги е изискването за превод на работна заплата. Един малко известен факт е, че през годините потребителските кредити, по които има изискване за предоставено поръчителство, се оказват по-рискови. От гледна точка на банките, те са по-рискови, отколкото потребителските кредити, при които има превод на работна заплата. Затова много често, почти всички банки изискват превод на работна заплата. Можем да кажем, че това е формалното обезпечение, на иначе необезпечения потребителски кредит.

2. Потребителски кредити с фиксирана лихва

Потребителските кредити почти винаги са с фиксирана лихва за определен срок (доста често това е целият срок на кредита). Отбелязвам, че на пазара и то с много малки изключения, няма фиксирани лихви по ипотечните кредити. Или пък сроковете, за които се предлагат са пренебрижимо малки и като цяло има оферти за една или три години с фиксирана лихва. Понякога се появява оферта с фиксирана лихва за 5 години и в краен случай има една единствена оферта за 10 годишен период. При потребителските картинката е по-различна. Този кредит е независимо дали ще го ползвате за 3, 5 или повече години, спрямо Вашите конкретни нужди, е с фиксирана лихва.

В този смисъл имайте впредвид, че законът дава право на банката, когато към офертата се прилага фиксиран лихвен процент. Правото на банката е, че тя може да упражни наказателна такса при предсрочното погасяване. При условие, ако изрично не е упоменато в условията на банката, че няма такава такса, то банката има право и ще може да изиска такава. Законът казва, че когато лихвеният процент по потребителския кредит е фиксиран, то тогава фиксирането на лихвата предполага използването на лихвени суапове от страна на банката, тоест тя има някакви допълнителни разходи. Затова се дава право на банката да ни накаже при предсрочното погасяване. Пазарът обаче е достатъчно конкуретен и често може и да няма такава такса, просто трябва да е изрично упомената. Не е лошо да се обърне внимание на такива подробности, когато се подписва договора между Вас и банката.

3. По-кратки срокове
Потребителският кредит е необезпечен и сравнен с ипотечните кредити – е краткосрочен, тоест максималният срок е за 10 години. Всеки срок между 2 и 10 години, произволно избран от Вас, може да бъде срок на потребителския кредит, но максималният срок така или иначе е 10 години. Може да се каже, че потребителският кредит е 2 или 3 пъти по-скъп от ипотечния такъв, ако трябва да го сравним с него. Към момента приложимите лихвени равнища по потребителските кредити, в зависимост от цената и от профила на клиента (а той е водещ), са от порядъка на 6% , а най-добрата оферта на пазара в момента е около 4,15% . Разбира се, има сделки и на 8% и 9% по потребителски кредити.

4. Задължителна застраховка “Живот”
Друг интересен факт, свързан с потребителските кредити е, че отново почти винаги, потребителските кредити имат задължителна застраховка живот. Много често застраховката живот при потребителските кредити включва и трайна нетрудоспособност. В някои случаи имате и загуба на работно място, но тези застраховки са за не повече от 6 месеца. Можем спокойно да кажем, че животозастраховката е задължителна за потребителските кредити.

Потребителското кредитиране на физическите лица (или домакинствата, както е по правилно да се коментира, защото за фирми няма такива кредити).

Какво е потребителски кредит?

Да, това не е въпрос за малоумни, макар че на първо четене може да изглежда така за хората, които имат информация по темата. Защо? Защото е добре освен да сме запознати със самия финансов продукт и с това каква е логиката, която стои зад неговото съществуване.

Потребителският кредит е отложено потребление! Или казано иначе – “утрешното” потребление на стока, услуга или нещо друго, но днес. Потреблението е в основата на този тип финансов продукт. Ако например изтеглите потребителски кредит, за да си купите пералня, това е напълно логично.

Не е логично да теглите потребителски кредит, за да си купите имот (макар и да се случва в определени ситуации, когато ни трябват пари). Покупката на имот дори за лично ползване е по-близо до капиталовото инвестиране, отколкото до потреблението. Респективно един такъв източник на средства е по дефиниция неефективен.

Какви обаче са основните характеристики освен казаното дотук?

Потребителският кредти е необезпечен

Тоест няма залог на недвижимо или друго имущество. Стандартното обезпечение по потребителски кредити почти винаги е изискването за превод на работна заплата. Допълнение към това може да е изискване за поръчителство. То само по себе си обаче се компроментира достатъчно вече в България и банките все повече държат именно на превода на трудово възнаграждение. Можем да кажем, че това е формалното обезпечение, на иначе необезпечения потребителски кредит.

Лихвата по потребителския кредит не се променя

Това е факт в мнозинството от случаите. Потребителските кредити почти винаги са с фиксирана лихва за определен срок (доста често това е целият срок на кредита). На пазара и то с много малки изключения, няма фиксирани лихви по ипотечните кредити. При потребителските ситуацията е по-различна. Банките тук държат да имат повече предсказуемост и лостове, с които да извлекат възвръщаемост. За това обаче трябва да видите повече в нашия коментар за кредити с фиксирана лихва.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те

По-кратки срокове

Потребителският кредит е необезпечен и е с доста по-кратък срок от ипотечните кредити. Като цяло максималният срок на пазара е 10 години. Въпросът е до каква степен съответните банки обвързват лихвените равнища, които прилагат със срока на кредита. Много често банките дават най-добрите лихви на кредити със срок от 5 години. Затова и тук според нас важи логиката, че е важно как вноската кореспондира на вашия бюджет.

Задължителна мислим за вашия “Живот”

Интересен факт, свързан с потребителските кредити е, че отново в 90% от случаите, потребителските кредити имат задължителна застраховка “живот”. Важно е да отбележим, че също така тази застраховка често включва и риска трайна нетрудоспособност. В някои случаи имате и загуба на работно място, но тези застраховки са за не повече от 6 месеца. Банките държат да бъдат допълнително обезпечени, все още техните модели за оценка на риск държат да присъстват такива застраховки независимо от профилите на клиентите. Това, разбира се е един допълнителен разход и (надявам се) една допълнителна защита за вашите интереси…