Потребителски кредит с фиксирана лихва – какво представлява?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Малко повече информация, свързана с Вашия потребителски кредит с фиксирана лихва. Какво представлява всъщност? Това, че кредтът ви е с фиксирана лихва означава ли, че няма да се промени вашата вноска? Каква е скритата такса, за която не се говори?

Къде е уловката при теглене на потребителски кредит с фиксирана лихва?

Важно е първо да кажем, че да – фиксираната лихва означава, че вашата вноска няма да се промени за дадения срок на кредита. Дотук обаче свършват добрите новини и се намесват регулациите и банковите практики.

Тук законът за потребителските кредити дава едно интересно право на банките. А банките се възползват от това си право, а именно, че ако лихвата по потребителския кредит е фиксирана, много често при много от банките тя се рекламира като фиксирана за целия период на кредита.

Дотук звучи много добре, дори чудесно. Защо не, а и на практика не е лош избор. Това, на което пропускат Ви обърнат внимание, е, че фиксираната лихва дава право на банката да приложи такса за предсрочно погасяване през целия живот на кредита. Не е само за първата година, както е при ипотечните кредити например, а за целия срок на кредита, тъй като фиксираната лихва за потребителските кредити е фиксирана за целия срок на кредита.

Изключение се прави, ако предсрочното погасяване е в последната година от живота на кредита, когато допустимият размер на тази комисионна е 0,5%. Във всеки друг период от времето, когато решите да погасите предсрочно вашия потребителски кредит с фиксирана лихва, е възможно да дължите въпросната комисионна. Ето точно този момент, никой никога не Ви го казва.

Съпоставка с фиксираната лихва при ипотечните кредити

Един паралел и към ипотечните кредити, абсолютно същото условие важи и там. Ако офертата е с фиксирана лихва за някакъв период от време, през този период от време условието за таксата за предсрочно погасяване през първата година не важи. Важи абсолютно същото условие. То е, че ако погасите предсрочно в срока на фиксираната лихва, дължите 1% комисиона.

Извод

Моля питайте повече. Винаги може да се каже повече по темата. Винаги има нещо, къде от знание, незнание или от напрежение, Ви се спестява. Естествено говорим само по темата за потребителски кредит с фиксирана лихва. Но нашата работа е точно тази – да Ви разясним всичко и да сложим всичко на масата, така че когато избирате, да знаете какво правите.

Важно е първо да кажем, че да – фиксираната лихва означава, че вашата вноска няма да се промени за дадения срок на кредита. Тук законът за потребителските кредити дава едно интересно право на банките. 

Това, на което пропускат Ви обърнат внимание, е, че фиксираната лихва дава право на банката да приложи такса за предсрочно погасяване през целия живот на кредита. Не е само за първата година, както е при ипотечните кредити например, а за целия срок на кредита, тъй като фиксираната лихва за потребителските кредити е фиксирана за целия срок на кредита.

Изключение се прави, ако предсрочното погасяване е в последната година от живота на кредита, когато допустимият размер на тази комисионна е 0,5%. Във всеки друг период от времето, когато решите да погасите предсрочно вашия потребителски кредит с фиксирана лихва, е възможно да дължите въпросната комисионна. 

Сравнение с фиксираната лихва при ипотечните кредити

Ако трябва да направим един паралел с ипотечните кредити то там ситуацията е следната – офертата е с фиксирана лихва за някакъв период от време, през този период от време условието за таксата за предсрочно погасяване през първата година не важи. Важи абсолютно същото условие. То е, че ако погасите предсрочно в срока на фиксираната лихва, дължите 1% комисиона.

Респективно, ако лихвата ви е фиксирана за 2, 3 или 10 години, то банката може да се възползва от тази законова разпоредба и да ви поиска такса за предсрочно погасяване. Не казваме, че е практика, а че е възможно, така че всеки да го има предвид.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация