Потребителски кредит с фиксирана лихва – какво представлява?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Малко повече информация, свързана с Вашия потребителски кредит с фиксирана лихва – какво представлява всъщност?

Къде е уловката при потребителския кредит с фиксирана лихва?

Тук законът за потребителските кредити дава право на банките, а банките се възползват от това си право, а именно, че ако лихвата по кредита е фиксирана (в случая говорим за закона за потребителските кредити), много често при много от банките тя се рекламира като фиксирана за целия период на кредита.

Дотук звучи много добре, дори чудесно. Защо не, а и на практика не е лош избор. Това, на което пропускат Ви обърнат внимание, е, че фиксираната лихва дава право на банката да приложи такса за предсрочно погасяване през целия живот на кредита. Не е само за първата година, както е при ипотечните кредити например, а за целия срок на кредита, тъй като фиксираната лихва за потребителските кредити е фиксирана за целия срок на кредита.

Изключение се прави, ако предсрочното погасяване е в последната година от живота на кредита, когато допустимият размер на тази комисионна е 0,5%. Във всеки друг период от времето, когато решите да погасите предсрочно вашия потребителски кредит с фиксирана лихва, е възможно да дължите въпросната комисионна. Ето точно този момент, никой никога не Ви го казва.

Съпоставка с фиксираната лихва при ипотечните кредити

Един паралел и към ипотечните кредити, абсолютно същото условие важи и там. Ако офертата е с фиксирана лихва за някакъв период от време, през този период от време условието за таксата за предсрочно погасяване през първата година не важи. Важи абсолютно същото условие, а именно, че ако погасите в срока на фиксираната лихва, дължите 1% комисионна за предсрочното погасяване.

Извод

Моля питайте повече. Винаги може да се каже повече по темата. Винаги има нещо, къде от знание, незнание или от напрежение, Ви се спестява, а и не само по темата за потребителски кредит с фиксирана лихва. Но нашата работа е точно тази – да Ви разясним всичко и да сложим всичко на масата, така че когато избирате, да знаете какво правите.