Тънкостите, които никой не ви казва за предсрочното погасяване на кредит

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Предсрочно погасяване на кредити – важна тема за всеки от нас.

Видове предсрочно погасяване на кредити

Първо трябва да знаем, че предсрочното погасяване може да бъде частично (тоест непълно) – не е задължително да събирате в банка, под дюшека или в джобовете, за да отидете и да погасите главница. Другият вид предсрочно погасяване, разбира се е пълното. Тогава изплащате цялата останала по главницата сума.

Какво представлява предсрочно погасяване на кредит?

Предсрочно погасяване означава всяка по-голяма от вноската сума, която вие искате да внесете по главницата – това е предсрочно частично погасяване. Кратко, точно и ясно. Много често, водейки разговор с нашите клиенти, дебатираме срокът на кредита и размерът на платените лихви в края на периода. Винаги обръщам вниамние на нашите клиенти, че интелигентният начин за управляване на платените лихви в края на периода е чрез частично предсрочно погасяване през живота на кредита.

Технически въпроси

Условно казано всеки път, когато имате възможност да погасите частично предсрочно част от вашия кредит – това става писмено. Забележете, че не е достатъчно да внесете някаква сума по сметката и да очаквате, че банката ще ги събере, защото са в повече.

Не, това са ваши средства вие сте титуляри и никой няма право да се разпорежда с тях освен вас. Респективно трябва писмено да заявите (помолите) банката да вземе от обслужващата ви сметка някаква сума, с която да погаси предсрочно главница.

След което имате възможност да изберете от два варианта. При новата главница, за да изравним уравнението главница-срок-вноска. При новата главница, запазвайки срока да се изчисли новата вноска.
Тук е моментът да отбележа, че ако сте ок с вноската си, трябва да изберете да ви се преизчисли срокът на кредита. Намалявайки срокът на кредита при всяко частично предсрочно погасяване постигате ефекта на оптимизиране на разходите за лихви към края на живота на кредита. Това е правилният начин за оптимизиране.

Кое е важно, когато определяме вноската по кредита?

Всички знаем, че срокът на кредита е правопропорционален на размера на вноската. А размерът на вноската първо трябва да отговаря на вашите лични или семейни доходи, на това да не разваляте стандарта си на всяка цена и да работите и да живеете единствено за обслужването на кредита.

Второ – това кореспондира и на риска, който банката поема, ако размерът на вноската ви е голяма част от личния ви и семейния ви доход. Това е добре от рискова гледна точка, когато банката ви гледа като кредитополучател.

Така че това което искам да запомните е възможността за частично предсрочно погасяване и възможността всеки път, когато имате възможност за такова да прецените дали искате да преизчислите вноската или да преизчислите срока.

Кои са най-важните неща при тегленето на кредит – виж пълен списък тук