Какво представлява фирмената кредитна карта?

Какво не е и какво е една фирмена кредитна карта?

Със съжаление трябва да кажа, че има леко неразбиране на идеята, стояща зад продукта фирмена кредитна карта. И много често тя се ползва и дори се предлага тенденциозно от банката като форма на оборотно кредитиране и дори като някаква форма на овърдрафт.

Трябва да отбележа както винаги, че кредитната карта е възможно най-скъпият банков инструмент – 16-18% е годшният лихвен процент по ползвания ресурс от тях. Второ нещо за отбелязване в сценария фирмена кредитна карта е, че касовото й ползване пък е възможно най-скъпият начин за употребата й. Тоест оставаме си с принципа, че кредитната карта е по-скоро платежен инструмент. Използването и като кредитен инструмент е доста неизгодно.

кредитна карта - графичен пример

Какво е задължително да знаете

Трябва да имате предвид и как плащането с фирмена кредитна карта ще се отрази на счетоводството ви. Като цяло тя се издава и се ползва за разходи, които са пряко свързани с дейноста на фирмата. Това е необходимо, за да бъдат осчетоводени като разход и да представляват наистина някакво удобство.

Ако предметът на дейност ви позволява и ви изисква командировки – това е разкошен повод да ползвате и като улеснение и като начин на финансиране и пак казвам не на последно място като начин на осчетоводяване на разходите, направени с такава карта.

Възможни проблеми

Има няколко основни проблеми, с които може да се сблъскате. Понякога дори по невнимание фирмената кредитна карта се ползва за зареждане на личния автомобил на бензиностанцията – тогава имаме проблем със счетоводството. Подобни проблеми може да възникнат и когато заплатите разходи, които трудно биха могли да се обвържат с предмета ви на дейност като бизнес. Затова трябва да имате предвид идеята, която стои зад нея. Оттам всичко е съобразяване на плащанията.

Като заключение – фирмената кредитна карта е разкошен инструмент за посрещане на някои фирмени разходи. Например – обслужване на фирмения автомобил, хотелски стаи, командировки, самолетни билети и др. Всички разходи, които могат да бъдат свързани с дейността ви биха били идеално финансирани по този начин.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те