Самоучастие при жилищен кредит

Самоучастие при жилищен кредит – какво е важно по темата и какво трябва да знаем? Има ли значение каква част от парите ни са в кеш и каква са изтеглени от банка. Лихвата винаги ли ни излиза скъпо, когато правим сериозни покупки за семейния бюджет?

Какъв да е размерът на използвания кредит?

Макар на първо четене да изглежда по-добре, да ползваме максимално собствените си пари, които са безлихвени пари, то при малко повече опит по темата ще Ви убедя в обратното. Това е тема, която трябва да се дискутира и трябва да се имат  и някои други неща предвид, не само разхода за лихви. А именно много често покупката на нов имот е, когато той е на етап шпакловка и замаска. Автоматично това означава, че за да ползвате актива, който сте придобили и който сте си закупили, Ви трябва допълнителна инвестиция.

Нищо не е по-евтино от това да използвате собствените си пари за тази  допълнителна инвестиция. Защото при равни други условия, ако не е изначално ясно, че ще ви трябват други средства, за да довършите имота и не намерим начин тези средства да са в рамките на ипотечния кредит, волю и неволю ще прибегнем до потребителски кредит.

Потребителски или ипотечен?

Когато става въпрос за финанси не можем да сравняваме цената на жилищен кредит при покупка на имот с цената на потребителския кредит, а и като сложим и срока в сметката, нещата отиват на зле. Тоест за абсолютно еднакви суми, необходими за въпросните довършителни работи. Тежеста върху семейния бюджет или вноската, която ще бъде под формата на потребителски кредит е значително по-голяма от това, сумата да бъде финансирана като част от ипотечния кредит.

По-простичко казано, минималното изисквано от банките самоучастие при жилищен кредит за покупка на имот е в порядъка на 15%. Банките финансират 85% от пазарната цена. Казвайки пазарната цена, ако сте успели да договорите имота си на една много добра цена и ако има разлика между договорената и пазарната цена 85% от пазарната цена, могат да бъдат 90% от Вашата сделка. Тоест Вашето самоучастие ще се ограничи до 10% от цената и останалите ваши средства, ще са онези, които ще ползвате за обзавеждане и довършителни работи.

Не на последно място, когато мислите и бюджетирате по темата, имайте предвид, че първоначалните разходи при покупката на имот са най-значителните. Имате значителни разходи за самата ипотека и не на последно място и дори за брокер. Винаги сме на разположение за допълнителни разяснения и въпроси.

Вижте нашия наръчник с най-важните неща при теглене на кредит!

Самоучастие при жилищен кредит – доказателство за личен ангажимент

Самоучастието показва личния ангажимент на клиента на банката в предстоящата сделка. Правилото към момента е, че то трябва да е в рамките на 15% от покупната цена, но в общия случай може да се случи, така че да е по-малко. Тъй като банката финансира 85% от пазарната цена. Ако в конкретния случай пазарната цена е една идея по-висока от покупната, то 85% от нея правят по-малко самоучастие и по-голяма част на финансиране от страна на банката.

Самоучастието като управление на риска

Самоучастието има изключително рисков ефект – то се търси от банката не защото тя няма цялата сума, a напротив. Нейният интерес е да ви даде колкото се може повече пари при така договорената лихва. От рискова гледна точка, самоучастието е демонстрация на ангажираност към сделката. Съгласете се, че с едно самоучастие при жилищен кредит в размер на 50% ще имате съвсем различно отношение ви към сделката сравнено със ситуация, в която то е 5%. Българските банки са доста привилигировани по отношение на афинитета на българите към собствеността и затова управлението на ангажираността на самоучастието е една доста фриволна тема, но де факто истината е тази.

Обобщение

Самоучастието при ипотечните кредити е необходимо и демонстрира личното Ви отношение в сделката. Имаше времена в които банките предлагаха оферти за откровено 100 процентово финансиране. Това не е невъзможно, но като послание е доста грешна практика. Въпреки че, ние като нация сме водещи по афинитета ни към собствеността, земята и имотите, винаги е интересно човек да се чувства една идея повече ангажиран в сделката. Все пак това е начин да се управляват рисковете. Към момента за щастие нямаме така откровено 100 процентово финансиране.

Последните регулации на БНБ имат точно за цел намеса в това изчисляване на самоучастието и процента на финансиране конкретно. Всички тези неща имат отношение единствено към управлението на риска. След като и централната банка взима отношение, това означава, че внимава за движението на пазара. По този начин се опитва да се настройва колкото се може по-фино.

Вижте как консултантите на ФинСити може да ви помогнат!