Самоучастие при жилищен кредит – Какво трябва да знаете?

Самоучастие при жилищен кредит – какво е важно по темата и какво трябва да знаем? Има ли значение каква част от парите ни са в кеш и каква са изтеглени от банка? Лихвата винаги ли ни излиза скъпо, когато правим сериозни покупки за семейния бюджет?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Какъв да е размерът на използвания кредит?

Макар на първо четене да изглежда по-добре, да ползваме максимално собствените си пари, които са безлихвени пари, то при малко повече опит по темата ще Ви убедя в обратното. Това е тема, която трябва да се дискутира и трябва да се имат и някои други неща предвид, не само разхода за лихви. А именно много често покупката на нов имот е, когато той е на етап шпакловка и замаска. Автоматично това означава, че за да ползвате актива, който сте придобили и който сте си закупили, Ви трябва допълнителна инвестиция.

Нищо не е по-евтино от това да използвате собствените си пари за тази  допълнителна инвестиция. Защото при равни други условия, ако не е изначално ясно, че ще ви трябват други средства, за да довършите имота и не намерим начин тези средства да са в рамките на ипотечния кредит, волю или неволю ще прибегнем до потребителски кредит.

Потребителски или ипотечен?

Когато става въпрос за финанси, не можем да сравняваме цената на жилищен кредит при покупка на имот с цената на потребителския кредит, а и като сложим и срока в сметката, нещата отиват на зле. Тоест за абсолютно еднакви суми, необходими за въпросните довършителни работи, тежестта върху семейния бюджет или вноската, която ще бъде под формата на потребителски кредит, е значително по-голяма от това, сумата да бъде финансирана като част от ипотечния кредит.

По-простичко казано, минималното изисквано от банките самоучастие при жилищен кредит за покупка на имот е в порядъка на 15%. Банките финансират 85% от пазарната цена. Казвайки пазарната цена, ако сте успели да договорите имота си на една много добра цена и ако има разлика между договорената и пазарната цена 85% от пазарната цена, могат да бъдат 90% от Вашата сделка. Тоест Вашето самоучастие ще се ограничи до 10% от цената и останалите ваши средства, ще са онези, които ще ползвате за обзавеждане и довършителни работи.

Не на последно място, когато мислите и бюджетирате по темата, имайте предвид, че първоначалните разходи при покупката на имот са най-значителните. Имате значителни разходи за самата ипотека и не на последно място и дори за брокер. Винаги сме на разположение за допълнителни разяснения и въпроси.

Колко да е голям кредитът, който ще използваме?

За много хора разходите за лихви са синоним на отрова, която някой ги кара да пият бавно и мъчително… Въпреки че това твърдение има своите аргументи, според нас нещата стоят по-различно. Много често покупката на нов имот е, когато той е на шпакловка и замаска. Това означава, че за да ползвате актива, който сте придобили и който сте си закупили, Ви трябва допълнителна инвестиция.

В такава ситуация  най-евтино е да използвате собствените си средства за тази допълнителна инвестиция. Защото при равни други условия, ако не е изначално ясно, че ще ви трябват други средства, за да довършите имота и не намерим начин тези средства да са в рамките на ипотечния кредит, сте принудени да прибегнете до потребителски заем.

Потребителски или ипотечен?

Когато става въпрос за кредити, не можем да сравняваме цената на жилищен кредит при покупка на имот с цената на потребителския кредитАко сложим срока в сметката, нещата отиват на зле.  Тежестта върху семейния бюджет, която ще бъде под формата на потребителски кредит е значително по-голяма от това, сумата да бъде финансирана като част от ипотечния кредит.

По-простичко казано, минималното изисквано от банките самоучастие при жилищен кредит за покупка на имот е в порядъка на 15%. Банките финансират 85% от пазарната цена. Казвайки пазарната цена, ако сте успели да договорите имота си на една много добра цена и ако има разлика между договорената и пазарната цена 85% от пазарната цена, могат да бъдат 90% от Вашата сделка. Тоест Вашето самоучастие ще се ограничи до 10% от цената и останалите ваши средства, ще са онези, които ще ползвате за обзавеждане и довършителни работи.

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Самоучастие при жилищен кредит – доказателство за личен ангажимент

За какво най-силно говори самоучастието? Ами, то показва личния ангажимент на клиента в предстоящата сделка. Сценарий в стил “Вземи парите и бягай!” е почти напълно изключен, ако клиентът вече е дал своя дан във финансово отношение.

Самоучастието има изключително рисков ефект – то се търси от банката не защото тя няма цялата сума, a напротив. Нейният интерес е да ви даде колкото се може повече пари при така договорената лихва. От рискова гледна точка, самоучастието е демонстрация на ангажираност към сделката.

Съгласете се, че с едно самоучастие при жилищен кредит в размер на 50% ще имате съвсем различно отношение ви към сделката сравнено със ситуация, в която то е 5%. 

Обобщение

Самоучастието при ипотечните кредити е необходимо и демонстрира личното Ви отношение в сделката. Имаше времена в които банките предлагаха оферти за откровено 100 процентово финансиране. Това не е невъзможно, но като послание е доста грешна практика. Въпреки че, ние като нация сме водещи по афинитета ни към собствеността, земята и имотите, винаги е интересно човек да се чувства една идея повече ангажиран в сделката. Все пак това е начин да се управляват рисковете. Към момента за щастие нямаме така откровено 100 процентово финансиране.

Последните регулации на БНБ имат точно за цел намеса в това изчисляване на самоучастието и процента на финансиране конкретно. Всички тези неща имат отношение единствено към управлението на риска. След като и централната банка взима отношение, това означава, че внимава за движението на пазара. По този начин се опитва да се настройва колкото се може по-фино.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!