Мога ли да изтегля кредит, без да го връщам?

За съжаление може да се каже, че не са малко хората, които изпадат в неплатежоспособност. Тя се превърна в нещо често срещано и породи един малко реторичен и абсурден въпрос – “Мога ли да изтегля кредит, без да го връщам”? Няма как да не отговорим естествено, но ще вметнем повече по темата, какво да правим, ако не можем да си върнем кредита и до какви последици може да ни отведе необслужването на изтегления от нас заем. 

А всъщност мога ли да изтегля кредит, без да го връщам? 

Ами не можете. Това е пълен майтап. Бързам да Ви кажа, че понякога битува някакво такова негативно мнение по отношение на банките, че видиш ли там банкерите и банките в частност са едни гадове, които събират парите на хората и едва ли не дебнат да прецакат някой. Подобно твърдение е абсолютно несериозно. Трябва да знаете, че банката не раздава собствени пари. Бизнесът на банката е да събира пари от депозити и да ги отдава на нуждаещите се да финансират своите идеи чрез ипотечни, бизнес или фирмени кредити. Нейният бизнес е да ”изкупува” пари като депозити и да ”продава” пари като кредити. Респективно, ако банката е задължена да върне всички депозити, то за нея е критично важно, да си събере всички кредити. Абсолютно несериозна е всяка друга приказка.

Нищо лично – просто бизнес

Ако драмата трябва да стане още по-интересна трябва да кажем, че не е много лесно да си банка в днешно време. Представете си един Т образен баланс. Ако в пасива на банката привлечените средства са 100 лева, то тя дължи някаква лихва към тези 100 лева. В актива на банката обаче не са 100 лева, защото тя има автоматично задължение от 2% към Фонда за Гарантиране на Влоговете в банките и 12% минават за задължителни резерви. Най-грубо казано, без да влизаме в много детайл – взимате 100 лева и дължите лихва за тези 100 лева, но работите с 85 лева, които трябва да дадете на надежден кредитополучател при цена, която да покрие вашите оперативни разходи. В края на краищата акционерите затова са акционери, защото търсят някаква възвръщаемост на бизнеса си. В този ред на мисли банката също е бизнес.

Също така трябва да имате предвид, че банките разработват все по-сложни и модифицирани системи за оценка на кредитополучателите. В този ред на мисли имайте предвид, че за да ви отпусне кредит една банка, то вашите доходи и задължения са съобразени с коефициента дълг/доход на банката. Респективно всяка банка им собствен коефициент, който е приела за различните клиентски сегменти. Особено през последните години става все по-трудно да се заобиколят тези банкови системи и подобни случаи вече са редки изключения, а не практика. Това е още по-ясен сигнал, че банките търсят системна сигурност, спокойствие и предсказуемост и нямат намерение да навлизат в рекетьорски схеми от познатото на всички ни минало.

Какво да правя, ако изпадна в неплатежоспособност?

Не е препоръчително да изтеглите кредит с презумпцията, че ще Ви е много трудно да го върнете накрая. Животът може да бъде изключително шарен. Понякога заради определен брой стечения на обстоятелствата се случва човек да се забави, да изпадне в неплатежоспособност и да не може да си обслужва кредита. Нашият съвет в такава ситуация е да бъдете проактивни. Вие да сте човекът, който търси банката и подава сигнал, че може би ще настъпят проблеми с обслужването на кредита. Не е положително и поведението да изчезнете от полезрението на банката и да не мога да Ви открият. Това не води до нищо добро в крайна сметка. Така или иначе споменахме, че банката има интерес да си събере кредита.

При равни други условия, правилните действия са да сте навременно откровени! Подавайки сигнал преди да е станало късно е почти сигурно, че банката ще намери някакъв компромисен сценарий. Възможност е кредитът да се преструктурира. Въз,пжмпст е и да се разсрочи, а има и вариант за отпускане на гратисен период. Банката ще се опита, да Ви влезе в обувките с целта, да си събере парите, разбира се. Но в крайна сметка това трябва да бъде и Вашата цел – да си погасите кредита.

Процедури на банките при неплатежоспособност

Представете си, че изчезнете от пространството и мине достатъчно много време, в което не могат да Ви открият или няма резултат от някакви предприети мерки от рода на опити за телефонни разговори и прочие. Това което ще се случи е, че в единия случай банката ще продаде вземанията Ви на колекторска фирма, която ще продъни ушите на Вас и на всичките Ви близки. Знаете какви проблеми може да си навлечете с колекторските фирми и с некоректното отношение на някои от тях. Те са злободневна тема на медиите.

При втория случай банката ще тръгне да реализира правата си, като ще Ви осъди. Законът предполага, че чрез извлечение на банковата Ви сметка, банката може да докаже безспорното си вземане, респективно да Ви осъди. Режима дори не е уведомителен, ще разберете, че сте осъден чак когато банката е дала вземането си за събиране от частен съдебен изпълнител.Тук практиката също е доста любопитна и спорна. Неговият интерес е да събере вземането, възложено му от банката, заедно с всички вземания, които съществуват под някаква правна форма на вашия имот.

Частният съдебен изпълнител има правото да присъедини всички дългови вземания и да ги предяви за събиране пред Вас. Колкото повече събере е по-добре за него. За Вас това не е никак добре, защото теоретично, ако Вие дължите на банката 5000 лева, но сте в спорове с Топлофикация за сума от 1000 лева (подчертавам “спорове” за това дали наистина дължите такава сума например), то ЧСИ ще присъедини към вземането на банката и вземането от Топлофикация и ще ви запорира сметките за сумата от 6000 лева по примера, който използвахме.

Законодателната рамка при неплатежоспособност на физическите лица

За съжаление към момента нямаме Закон за фалита на физическите лица в България. От време на време и по време на избори се говори по темата. За съжаление не се вижда решение на хоризонта. Имаме голяма нужда от пободен закон, тъй като във всяка нормална държава се предвижда подобна хипотеза. Не може да сте черна овца 50 години, всичко се случва в живота, така че човек бърка, плаща си сметките и трябва след някакъв период от време да може да започне на чисто.

 Е, да, но това ще се случи когато приемем такъв закон. Достатъчно по темата, с две думи не е ОК да теглите кредит, който не сте убеден, че можете да върнете. За да се случат нещата като хората, можете да направите две неща. Първото е да си правите правилно сметката. А второто да се допитате до професионалисти!

Вижте нашия наръчник с най-важните неща при тегленето на кредит!