Пълномощно за представителство пред банки – Какво трябва да знаете?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Днес ще се опитаме да разгледаме какво означава това “животно”, наречено “пълномощно за банка”. Ще разгледаме и обясним разликите между универсалното и банковото пълномощно и защо е критично важно да ги знаете, когато теглите ипотечен кредит. Когато говорим за универсално/генерално пълномощно и пълномощно за банка, нормативната уредба и практиката се разминават грандиозно.

Разликите между универсално пълномощно и пълномощно за банка

В повечето случаи адвокатът, който ще Ви изготвя пълномощното, е убеден, че е редно и нормално да се направи така нареченото универсално пълномощно. В него са изброени всички държавни, частни, банкови и небанкови институции. Накратко, в генералното пълномощно са изброени всички институции, които може да хрумнат на адвоката. Респективно фигурират и всички, незабранени от закона действия. Това като цяло е много хубаво… То е много общо и пожелателно понятие, което наистина има за цел да изчерпи всичко, но в него няма нищо по-конкретно и изрично. А това се оказва проблем. Всичко казано дотук, се отнася за генералното пълномощно. То, де факто, не Ви върши никаква работа, когато иде реч за търговска банка и за работа с пълномощно в търговска банка.

Идеята на това разминаване между универсалното и банковото пълномощно е друга, търговските банки не го правят своеволно. Банката ще изиска конкретно пълномощно при работа с нея с една единствена цел. Тази цел е да защити интересите на клиентите си (а респективно и своите, разбира се). Да, това може да Ви се струва като утежнение, като нещо излишно, но в крайна сметка е във Ваша полза. То не е някакво случайно хрумване на търговските банки. За съжаление е изживяно с кръв и пот в практиката.

Разминаването между теорията и практиката

Казусът с банковото пълномощно е разкошен пример за разминаването между теорията и практиката. Банковото пълномощно трябва да бъде изключително конкретно и изрично. Операция по операция, конкретно за конкретната банка, за която става въпрос. Колкото по-подробно и изрично е това пълномощно, толкова по-добра работа ще Ви свърши. Трябва да имате предвид, че от години насам банките имат добрата практика да проверяват различните пълномощни. Тоест, когато искате да работите с пълномощно, това може да Ви отнеме известно време. Някъде пълномощните се сканират и се качват в информационните системи на банките, някъде се описват, на трети места се въвеждат само параметрите им в информационните системи и т.н.

Драстичен пример в подкрепа на това е, че ако сте пропуснали нещо, пишейки пълномощното, имайте предвид, че то е  нотариално заверено. Респективно, ако сте пропуснали някаква подробност, поправката му изисква допълнителни усилия, защото трябва да се ангажират упълномощителят и упълномощеният и трябва да отидат едновременно при нотариуса. Да си представим, че сте пропуснали да опишете конкретна операция, като например, че всъщнот иде реч за набирателна сметка, а изрично не пише в пълномощното, че то е за да се регистрира набирателна сметка, за да се внесе капитала от чуждо име. След като всичко е конкретика, това пълномощно може да го изхвърлите, защото то не Ви върши работа.

Най-вероятно могат да се кажат още неща по темата, но целта на тази статия е да Ви се обърне внимание предварително, за да не се изненадвате и да не се окаже накрая, че банката е виновна.

Как се работи с пълномощно пред банковите институции у нас? Възможно ли е изобщо? В този коментар ще се опитаме да дадем кратък и ясен отговор на тези въпроси.

Универсално пълномощно и пълномощно за банка

В повечето случаи адвокатът, който ще Ви изготвя пълномощното, е убеден, че е редно и нормално да се направи така нареченото универсално пълномощно. В него са изброени всички държавни, частни, банкови и небанкови институции. Много често към тази обща формулировка попадат и “всички незабранени от закона действия”…

Това като цяло е много хубаво… Но се оказва, че пред банковите институции нещата не стоят толкова просто. Идеята на това разминаване между универсалното и банковото пълномощно е друга. Търговските банки не го правят своеволно. Банката ще изиска конкретно пълномощно при работа с нея с една единствена цел. Тази цел е да защити интересите на клиентите си (а респективно и своите, разбира се).

Да, това може да Ви се струва като утежнение, като нещо излишно, но в крайна сметка е във Ваша полза. То не е случайно хрумване, а е плод на лош опит най-вече.

Поредното разминаване между теория и практика

Банковото пълномощно трябва да бъде изключително конкретно и изрично. Операция по операция, конкретно за конкретната банка, за която става въпрос. Колкото по-подробно и изрично е това пълномощно, толкова по-добра работа ще Ви свърши.

Трябва да имате предвид, че от години насам банките имат добрата практика да проверяват различните пълномощни. Тоест, когато искате да работите с пълномощно, това може да Ви отнеме известно време. Някъде пълномощните се сканират и се качват в информационните системи на банките, някъде се описват, на трети места се въвеждат само параметрите им в информационните системи и т.н.

Пример за повече яснота

Драстичен пример в подкрепа на това е, че ако сте пропуснали нещо, пишейки пълномощното, имайте предвид, че то е нотариално заверено. Респективно, ако сте пропуснали някаква подробност, поправката му изисква допълнителни усилия, защото трябва да се ангажират упълномощителят и упълномощеният и трябва да отидат едновременно при нотариуса.

Да си представим, че сте пропуснали да опишете конкретна операция, като например, че всъщнот иде реч за набирателна сметка, а изрично не пише в пълномощното, че то е за да се регистрира набирателна сметка, за да се внесе капитала от чуждо име. След като всичко е конкретика, това пълномощно може да го изхвърлите, защото то не Ви върши работа.

Най-вероятно могат да се кажат още неща по темата, но целта на тази статия е да Ви се обърне внимание предварително, за да не се изненадвате и да не се окаже накрая, че банката е “виновна”. Затова ако сте опрели до адвокати за казуси с недвижими имоти, най-добре те да са компетентни.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация