Забавяне на вноска по кредит – Всичко, което трябва да знаете?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

От доста време искам да отворим темата, относно потребителските кредити и по специфично лошите потребителски кредити. Какво се случва с така наречените “лоши кредити”?

Различните групи лоши кредити

Искам да започна, като отворя една голяма скоба и обърна внимание на разликата между просрочен, забавен и необслужен кредит. А именно, просроченият кредит е кредит с необслужвана повече от една вноска. Ненапразно и в наредбата на БНБ, която регламентира това, са предвидени четири различни групи, като започнем от просрочени, необслужвани та стигнем и до загуба. Нека не навлизаме в излишни и професионални детайли.

Идеята ми е следната. Критично важно се оказва, правилното определяне на датата за вноска, при договорите за кредит. Моля да имате предвид, че тази дата не се определя служебно от банката. Служителите на банката са длъжни, да Ви зададат въпроса за падежа на вноската и Вие респективно да им кажете, удобна за Вас дата. В този случай трябва да вземете предвид няколко неша.

Специфики при необслужване на кредит

Ако по някакво стечение на обстоятелствата, датата на падежа Ви се разминава с датата, на която получавате пари под някаква форма (като пример мога да дам аванс) и в конкретния случай, Вие изпадате в невъзможност за абсолютно адекватно и коректно обслужване на кредита на конкретната Ви дата – това вече категорично е забава по кредита Ви. Всяка такава забава в рамките на календарния месец е точно забава и тя не намира отражения в Централния Кредитен Регистър. В този смисъл е проблем, ако избраната дата за погасяване на кредита Ви е условно на 29-то число от месеца, а го погасявате на първо число от другия месец. Тъй като сте прескочили календарния месец, машината засича това като значим проблем и кредитът влиза в група просрочия в Централния Кредитен Регистър.

Животът е шарен и по някакво стечение на обстоятелствата, се случва да допускате просрочия и необслужване на кредита си. Какво означава това за Вас? На първо време, влошено ЦКР и респективно невъзможност за рефинансиране, обединяване или общо казано, невъзможност за ползване на последващо банково кредитиране. Бързите кредити изобщо не са алтернатива, повярвайте ми. Нека приемем хипотезата, че се е случило просрочие при Вас. Необслужвайки задълженията си по потребителския кредит, различните банки имат различни процеси, които са приети.

Процедурата и процесите са едни и същи, а времето за прилагането им е различно. Така или иначе, рано или късно банката ще се опита да влезне в контакт с Вас. При многобройни и неуспешни опити, накрая банката има възможността, да продаде дълга Ви на колекторска фирма, която ще има грижата, да продължи, да Ви търси с идеята, да обслужите задълженията си частично или пълно.

Практика на Частните Съдебни Изпълнители за лоши кредити

Може и да Ви осъди и да даде вземането си за събиране от частен съдия изпълнител. Което от своя страна може да повлече със себе си и други събития. Тук има една лоша новина, че законът им разрешава ( на частните съдебни изпълнители) да присъединят към иска на конкретен кредитор, всички други задължения, които има. Като почнете от топлофикация, през мобилни оператори, физически и юридически лица, които впрочем не си търсят дълга, но така или иначе го има в правния мир. Лошата новина е, че ЧСИ-тата имат грозната практика, да присъединяват всички дългове, защото имат интерес от това. Техният интерес е процент върху събраната главница. Увеличавайки главницата, респективно те получават значително по-големи възнаграждения.

Така или иначе процесът е следния, определяйки някакъв дълг, Частният съдебен изпълнител запорира всички сметки, касети, инвестиции, трезори и всичко, за което се сети във всички търговски банки. Процесът отдавна е достатъчно автоматизиран, случва се много бързо и няма измъкване. Това води до, това че Вие, за да продължите да живеете и да обслужвате ежедневните нужди, може да разчитате само на несеквестируемия минимум, който е около 250 лева. Тоест, ако получавате заплатата си в банка Х, тя ще бъде запорирана, а всяка сума над 250 лева ще отива за обслужването на така търсените задължения, до пълното им погасяване. Можете да разполагате и разчитате само на тези несеквестируеми 250 лева.

Извод

Ако трябва да обобщим, това изобщо не е добър вариант и сценарии. Ако Ви се случи нещо подобно, най-малко може да потърсите съвет, с който да получите адекватна помощ. Предварително, а не следварително както често казваме. При най-малкия сигнал за необслужване и забавяне, моля да потърсите компетентен съвет и да предприемете адекватни действия. Винаги е за предпочитане, Вие да сте активната страна в комуникацията си с банката. Моля Ви не се крийте, защото Ви разказах какво всъщност ще се случи. Различното е единствено времето, в което ще се случи.

Няма как да говорим за кредити и да подминем темата за лошите потребителските кредити.

От “просрочие” до “загуба” – Какво трябва да знаем, ако не сме редовни платци?

Трябва да обърнем внимание на разликата между просрочен, забавен и необслужен кредит. А именно, просроченият кредит е кредит с необслужвана повече от една вноска. Ненапразно и в наредбата на БНБ, която регламентира това, са предвидени четири различни групи, като започнем от просрочени, необслужвани, та стигнем и до загуба. 

Ако се случи да попаднете в някой от тези статуси, трябва да знаете, че тяхната тежест не е еднаква и като цяло има банки, които гледат по различен начин на различните статуси.

Какво се случва за “леко” нарушение?

Какво е най-лекото възможно нарушение? Ако по някакво стечение на обстоятелствата, датата на падежа Ви се разминава с датата, на която получавате пари под някаква форма (като пример мога да дам аванс) и в конкретния случай, Вие изпадате в невъзможност за абсолютно адекватно и коректно обслужване на кредита на конкретната Ви дата – това вече категорично е забава по кредита Ви.

Всяка такава забава в рамките на календарния месец е точно “забава” и тя не намира отражения в Централния Кредитен Регистър. В този смисъл е проблем, ако избраната дата за погасяване на кредита Ви е условно на 29-то число от месеца, а го погасявате на първо число от другия месец. Тъй като сте прескочили календарния месец, машината засича това като значим проблем и кредитът влиза в група просрочия в Централния Кредитен Регистър.

Добре, а какво следва, ако има нещо по-сериозно?

Ако по някакво стечение на обстоятелствата, се случи да допускате просрочия и необслужване на кредита си, какво означава това за Вас? Лошото ЦКР е ясно. Респективно с него следва невъзможност за рефинансиране, обединяване или общо казано, невъзможност за ползване на последващо банково кредитиране. Бързите кредити изобщо не са алтернатива, повярвайте ми. 

Банковата процедура и процеси са едни и същи, а времето за прилагането им е различно. Независимо от това рано или късно банката ще се опита да влезе в контакт с Вас. При многобройни и неуспешни опити, накрая тя има възможността, да продаде дълга Ви на колекторска фирма. Какво следва оттам не е много ясно, но като цяло това е процесът.

Практика на Частните Съдебни Изпълнители за лоши кредити

Може и да Ви осъди и да даде вземането си за събиране от частен съдия изпълнител. Което от своя страна може да повлече със себе си и други събития. Тук има една лоша новина, че законът им разрешава (на частните съдебни изпълнители) да присъединят към иска на конкретен кредитор, всички други задължения, които има. Като почнете от топлофикация, през мобилни оператори, физически и юридически лица, които впрочем не си търсят дълга, но така или иначе го има в правния мир. Лошата новина е, че ЧСИ-тата имат грозната практика, да присъединяват всички дългове, защото имат интерес от това. Техният интерес е процент върху събраната главница. Увеличавайки главницата, респективно те получават значително по-големи възнаграждения.

Това води до, това че Вие, за да продължите да живеете и да обслужвате ежедневните нужди, може да разчитате само на несеквестируемия минимум. Тоест, ако получавате заплатата си в банка Х, тя ще бъде запорирана, а всяка сума над въпросния минимум ще отива за обслужването на така търсените задължения, до пълното им погасяване. 

Поука

При най-малкия сигнал за необслужване и забавяне, моля да потърсите компетентен съвет и да предприемете адекватни действия. Винаги е за предпочитане, Вие да сте активната страна в комуникацията си с банката. Моля Ви не се крийте, защото Ви разказах какво всъщност ще се случи. Различното е единствено времето, в което ще се случи.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те