Приликите и разликите между банков и кредитен консултант

Банков и кредитен консултант – ще разгледаме какви са допирните точки между двата вида консултанти и респективно разликите между тях.

А какви са приликите и разликите между двата вида консултанти

Нека започнем с факта, че приликите се изчерпват до това, че и единият и другият консултант се стараят да Ви разяснят и дадат повече информация за конкретен банков продукт. В частност, тук ще говорим за ипотечния кредит. С това можем да кажем, че приликите между банков и кредитен консултант се изчерпват. А разликите започват с това, че колкото и да е подготвен и компетентен, банковият консултант е ограничен до изтъкването на предимствата на конкретния продукт на банката, в която работи. Респективно неговата компетенция работи в полза на банката. От друга страна компетенцията на кредитния консултант работи във Ваша полза, тъй като сравнява всички банки на пазара. По-простичко казано, банковият консултант ще акцентира върху захарчетата на офертите на неговата банка. Бъдете сигурни, че той ще изтъква неща, които изобщо не е задължително да са важни. Те просто са в полза на офертата, която той представлява. В практиката сме виждали невероятни неща.

Един от любимите ни примери е, когато банковият служител изтъква ГПР, в което тенденциозно няма застраховка живот, очевидно и несравнимо, но се акцентира на нея. По същата логика се обръща внимание на платените лихви в края на периода, някъде след 30 години, с очевидния факт, че тази цифра също не е вярна. Друг пример са общите разходи за застраховкa, при положение, че застраховката я няма в офертата. Мисля, че тези примери са достатъчни, за да покажат непрофесионализма, при който се дават офертите от банковите служители понякога. Така или иначе кредитният консултант е призван да сравни офертите на всички, конкуриращи се за Вас банки, да вземе най-добрата оферта, лично и персонално за Вас. 

Защо отговорът на въпроса банков или кредитен консултант е ясен

Трябват ни само три имена и ЕГН, при нас категорично не се включва онази специална оферта, която Вашият работодател е получил от една, две или всички банки, това е нонсенс. Искам да Ви кажа как се дават тези оферти. Разбира се, че всяка добре работеща компания е предмет на ухажване от всяка търговска банка и има преференциални условия. Тези преференцални условия са на база на средни цифри върху броя на служителите и разходите за осигуровки, видни от справките в НОИ, които банката може да проследи. Средно аритметично се получава някакво средно възнаграждение за служителите на тази компания. Търговската дирекция преценява какво може да оферира върху тази средна цифра и изпраща специална оферта за служителите на тази компания, чудесно.

Такъв тип оферта няма как да ме впечатли, защото тя е за служителите на дадената компания, а не за Вас. Ако при равни други условия, Вашият доход е различен от средния за компанията, а това в повечето случаи е така, то това не е Вашата оферта. Вашата оферта ще бъде друга, много често много по-добра. Нека не усложняваме примера с други обстоятелства извън доходоите, тъй като често повтаряме, че животът е шарен и една оферта и един клиентски профил не се изчерпват с нетния доход. В казуса на клиента могат да влизат и много други променливи.

За да обобщим по темата за приликите и разликите между банков и кредитен консултант, ще кажа, че офертата или работата на кредитния консултант, за разлика от работата на банковия консултант, е да сложи пазара на масата. Да сравни Вашите оферти, да представи личната Ви оферта с конкретни условия с няколко банки, така че да имате най-доброто на разположение.